Siirry sisältöön

Tilauskoulutukset

Henkilöstön osaamisen kehittäminen -bannerikuva, kuvassa ea-tilanne sekä opastusta tietokoneella.

Kun henkilöstönne osaaminen kaipaa kehittämistä, käänny luottamuksella puoleemme. Työyhteisön kehittämisen asiantuntijamme hyödyntävät organisaatiomme laaja-​​alaista osaamista, moderneja tiloja ja laitteitamme luoden loistavat puitteet työyhteisönne kehittämiseksi.

Liiketoiminta ja johtaminen

Tietotekniikka ja tietojenkäsittely

Terveys ja hyvinvointi

Kone- ja tuotantotekniikka

Kielikoulutukset

Yrityskoulutusten rahoitusmuodot

WinNovassa annetaan omaehtoista ammatillista lisäkoulutusta, henkilöstökoulutusta, työvoimakoulutusta, yhteishankintakoulutusta ja oppisopimuskoulutusta.

Aikuisopiskelua tuetaan monin eri tavoin. TE-​palvelut rahoittaa työvoimakoulutuksen, kun taas opetushallituksen (OPH) rahoittamaan omaehtoiseen koulutukseen voi hakea valtion opintotukea. Lyhytkestoinen täydennyskoulutus on puolestaan maksullista samoin kuin yrityksille suunnattu henkilöstökoulutus.

Myös työyhteisön kehittymistä ja henkilöstön osaamista voi rahoittaa erilaisten kanavien kautta

Työyhteisön on aina mahdollista rahoittaa koulutus-​ ja kehittämispalvelut myös joko osittain tai kokonaan itse.

Yhteishankintakoulutus

Erilaisten työyhteisöjen on mahdollista kouluttaa nykyisiä tai uusia työntekijöitään yritykselle räätälöidyn yhteishankintakoulutuksen kautta. Työnantaja osallistuu koulutuksen kokonaiskustannuksiin yrityksen koosta ja koulutuksesta riippuen. Koulutus suunnitellaan, toteutetaan ja rahoitetaan ko. työyhteisön ja työ- ja elinkeinohallinnon yhteistyönä. Opiskelijavalinnassa työnantajalla on keskeinen rooli.

Yhteishankintakoulutus on kolmen toisiaan täydentävän ja eri tarpeisiin suunnatun palvelutuotteen perhe: Rekry-​, Täsmä-​ ja MuutosKoulutus. Tarkemmat tiedot RekryKoulutuksesta, TäsmäKoulutuksesta ja MuutosKoulutuksesta löytyvät TE-​palvelujen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)sivuilta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Yhteinen s-​postimme tyoelamapalvelut@winnova.fi

WinNovan alakohtaiset palveluasiantuntijat

WinNovan alakohtaiset oppisopimusvastaavat