Siirry sisältöön

Attendo Oy:n ja WinNovan kumppanuussopimus tiivistää jo ennestään vahvaa yhteistyötä

Valtakunnallisesti toimiva hoivayhtiö Attendo Suomi Oy ja WinNova tiivistivät jo ennestään hyvää yhteistyötään 30.10.2019 allekirjoitetulla kumppanuussopimuksella. Hoiva-ala tarvitsee yhä enemmän osaavia käsiä tulevaisuudessa. Hyvän ja laadukkaan peruskoulutuksen lisäksi hoivahenkilökunnan lisäkoulutukset ovat jatkossa keskeisessä roolissa. Pitkäjänteinen koulutusyhteistyö luo tähän hyvät edellytykset.

”Henkilöstön monipuolinen ammatillinen kehittäminen yhteistyössä WinNovan kanssa antaa meille Attendolla paljon mahdollisuuksia luoda monipuolisia koulutuksellisia toimintamalleja. Pääsemme suunnittelemaan, kehittämään ja toteuttamaan meidän tarpeisiimme soveltuvia koulutuskokonaisuuksia. Yhtenä hyvänä esimerkkinä tästä meillä on WinNovan kanssa toteutettava koulutuspolku-malli, jossa halukkaat hoitoapulaiset koulutetaan hoiva-avustajiksi ja kiinnostuksen mukaan aina lähihoitajiksi asti. Tämä malli tullaan toteuttamaan sekä paikallisesti että tarpeen mukaan valtakunnallisestikin yhteistyössä WinNovan kanssa”, iloitsee Attendo Suomi Oy:n Varsinais-Suomen ja Satakunnan aluejohtaja Sari Laakso.

Kumppanuussopimuksen tarkoituksena on lisätä ja kehittää ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyttä, suunnitella uusia toimintamalleja sekä vahvistaa työelämän ja oppilaitoksen entistä tiiviimmän vuoropuhelun kehittymistä. Käytännössä tämä näkyy vahvemmin opettajien työelämäyhteyksien tiivistyessä niin työelämässä kuin oppilaitoksessakin Satakunnan ja Vakka-Suomen alueilla.

”Olemme WinNovassa tottuneet tekemään laajasti yhteistyötä työelämän kanssa ja tukemaan yrityskumppanin kilpailukyvyn kasvattamista. Meille on tärkeää, että voimme olla mukana vahvistamassa yrityksen strategisia ja operatiivisia tavoitteita sekä kehittämässä henkilöstön ja opiskelijoiden monipuolista osaamista ja hyvinvointia”, Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan toimitusjohtaja Lasse Schultz toteaa.

”Arvostamme jokaista kumppaniamme ja haluamme tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen ammatillisen osaamisemme. Sen vuoksi kumppanuussopimus on erinomainen tiiviimmän yhteistyön sinetti, josta molemmat osapuolet hyötyvät”, toimitusjohtaja Schultz WinNovasta kiteyttää.

”Olemme erittäin tyytyväisiä ja innokkaita saadessamme kehittää yhteistyössä Attendo Suomi Oy:n kanssa laaja-alaista ammatillisen koulutuksen mallia. Tämä tukee osaltaan mainiosti myös tulevan hoitajamitoituksen asettamia vaatimuksia”, Lasse Schultz summaa.

Attendon ja WinNovan edustajat yhteiskuvassa sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa.
Kuvassa vasemmalta koulutuspäällikkö Teija Tiirikka ja työelämäpalvelupäällikkö Teija Harju WinNovasta, aluejohtaja Sari Laakso Attendo Suomi Oy:stä sekä toimitusjohtaja Lasse Schultz ja palveluvastaava Leena Palenius WinNovasta.