Siirry sisältöön

BETT-messut, Lontoo 21.-25.1.2020 

Kuvassa neljä henkilö seisomassa messurakennuksen sisäänkäynnin edessä.

Lontoon BETT messut ovat mittava opetusteknologiatapahtuma, jossa on vuosittain esillä opetusteknologian, digipedagogiikan, robotiikan sekä erilaisten monipuolisten oppimisympäristöjen uusimmat tuulet. Pääsimme yhdessä WinNovan Satakunta DigiHealth tiimin kanssa tutustumaan opetusteknologian uutuuksiin.

Messualue oli laajentunut huomattavasti aiemmasta ja alue oli lohkottu kahteen puoleen ja molemmat alueet vielä viiteen eri lohkoon. Avainteemoina näyttäytyi innovaatiot, hyvinvointi, ekologisuus, tulevaisuuden tekniikka ja trendit. 

Robotiikan ja ohjelmoinnin tarjonta oli mittavaa ja laatu oli selkeästi kehittynyt aiemmasta. Myös etäopetuksen toteutukseen oli rakennettu paljon erilaisia ratkaisuja, myös robotiikan välityksellä. Oppimisympäristöratkaisuilla pyrittiin luomaan monipuoliset mahdollisuudet opiskeluun ajasta ja paikasta riippumatta. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioiminen tiiviinä osana opiskelua tuli vahvasti esille useamman näytteilleasettajan toimesta. Samoin ajatus kestävästä kehityksestä ja kiertotaloudesta nostettiin esille teknologialaitteiden ja ICT-ympäristöjen yhteydessä laajasti.

Oppimisen ympäristöjä oli laajalla skaalalla automatisoitu ja viety uudelle tasolle. Myös oppimiseen rakennettuja pelillisiä elementtejä oli esillä mittavasti. Messuilla tuli esille aiempaa vahvemmin digitaalisuuden näyttäytyminen varhaiskasvatuksessa esim. Matemaattiset sekä äidinkielelliset ratkaisut. Vaikka messuilla oli nähtävillä laaja joukko monenlaisia oppimisympäristöjä jäi laadukkaan suomenkielisen sisällön tuottamiseen suhteen odotuksia. Tämän asian suhteen on ”käärittävä hihat”, jotta tulevaisuudessa tarjonta kohtaa kysynnän.

Meidän hyvinvointialan tasolla voimme hyödyntää jo nyt monipuolisesti erilaisia opetusteknologisia ratkaisuja, joita oli esillä myös messuilla kuten erilaiset VR-ympäristöt. Havaitsimme messuilla monia erilaisia opetukseen sovellettavia digipedagoisia ratkaisuja, joita olemme itse käyttäneet osana opetuksen monipuolista toteutusta.

Vaikka opetusteknologia kehittyy valtavaa vauhtia ja erilaiset ratkaisut tukevat uudenlaista, monipuolista oppimista sekä opetusta, ei minkäänlaiset uudet innovaatiot tule hyödyksi ellei pohjalla ole vahva visio siitä, mitä ollaan tekemässä ja miksi sekä minne ollaan menossa. Messuilla vahvistui näkökulma tasa-arvoisen moniammatillisen asiantuntijayhteistyön merkityksestä ja on myös johtajuuskysymys, miten teknologia/digiosaaminen otetaan haltuun.

Kantavana ajatuksena voisi todeta, että asenne ratkaisee kaiken teknologian ja digitaitojen haltuunotossa. Digitalisaatio ei ole vain yhden tulokulma asia, vaan digitalisaatio integroituu kaikille elämänaluielle – sekä työssä että vapaa-ajalla. 

Maija Peltomäki