Siirry sisältöön

Tukena maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille

Tammikuussa omakielisinä opintoavustajina aloittaneet Ruslan Asender, Malek Aljayal, Saad Al Ebrahim ja Shaymaa Hasnawi auttavat maahanmuuttajataustaisia WinNovan opiskelijoita heidän opinnoissaan. Kaikki neljä ovat myös itse opiskelleet WinNovassa.

Maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita on WinNovassa yli 400. Opiskelijat jakautuvat opiskelupaikkakunnille suhteellisen tasaisesti, sillä Porissa heitä on noin 200 ja Raumalla suurin piirtein saman verran. Kasvavan opiskelijamäärän myötä myös tarve omakielisille opintoavustajille on ilmeinen.

Pääsääntöisesti Porissa työskentelevät Shaymaa ja Malek käyttävät työssään suomen lisäksi arabiaa ja englantia, kuten myös Raumalla työskentelevä Saad. Niin ikään Raumalla työskentelevä Ruslan käyttää työssään taasen arabiaa, tsetseeniä, venäjää ja englantia. Saad, Malek ja Shaymaa asuvat Porissa, Ruslan Raumalla.

WinNovan opiskelijoista opintoavustajiksi

Nelikkoa yhdistää työn lisäksi myös se, että he ovat kaikki opiskelleet itsekin WinNovassa.

Ruslan on suorittanut WinNovassa entuudestaan VALMA-koulutuksen, jonka aikana hän teki oppisopimuksen ja työskenteli vastaanottokeskuksessa ohjaajana. Tämän jälkeen hän aloitti rakennusalan opinnot, jotka hän suoritti noin parissa vuodessa.

Saad aloitti WinNovassa vuonna 2016 kotoutumiskoulutuksella, johon kuului suomen kielen tuntien lisäksi myös ammatillista kahvilapalvelujen opetusta.

”Viikko eteni niin, että luokassa opiskelua tapahtui kolmena päivänä sekä keittiön puolella kahtena päivänä viikossa”, hän kuvailee.

Kotoutumiskoulutuksen jälkeen Saad suoritti tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinnon, josta hän valmistui kesällä 2019.

Shaymaa opiskelee tällä hetkellä kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa, jonka opintoja nykyinen työ tukee oikein hyvin. Malekilla on taustallaan kotoutumiskoulutus.

Antoisaa ja arvokasta työtä 

Työssä apuna heillä on työjärjestys, joka kertoo, minkä ryhmän tunneille he kulloinkin menevät. Ohjattavien ryhmien määrä vaihtelee päiväkohtaisesti tilanteen ja kunkin ryhmän tarpeen mukaan.

Pääsääntöisesti opintoavustajien työtehtävissä he toimivat opettajan ohjaaman ryhmän tukena, mutta joskus heitä saatetaan tarvita myös hetkellisesti sijaistamaan opettajaa.

Omakielisen opintoavustajan työssä he ovat viihtyneet hyvin ja opiskelijoiden tukeminen on tuntunut luontevalta ja antoisalta. Työhön liittyviä haasteita tai vaikeita tilanteita ei heti mieleen tulekaan.

”Välillä on sellaisia tilanteita tunneilla, että jotakin asiaa pitää käsitellä opiskelijan kanssa useampaan kertaan, vaikka olisikin sama äidinkieli”, Malek kertoo.

Tällaiset tilanteet ovat kuitenkin ymmärrettäviä ja kuuluvat luonnollisena osana opiskeluun.

”Opiskelijat ovat kaikki erilaisia ja ryhmien opiskelijoiden kielitaidon taso vaihtelee suuresti. Joskus apuna käytetään englantia ja välillä kääntäjääkin”, kertoo Ruslan ja jatkaa naurahtaen ”Kyllä siinä joskus opetustilanteissa oppii monesti itsekin lisää”.

Omakielisten opintoavustajien apu on arvokasta. Oman taustansa vuoksi he kykenevät myös asettumaan opiskelijan asemaan ja samaistumaan tilanteeseen.

”Oma kokemus maahanmuuttajana auttaa työssä paljon”, Shaymaa kuvailee.

WinNovan neljä omakielistä avustajaa yhteiskuvassa WinNovan portailla.