Siirry sisältöön

Työpaikkaohjaajavalmennuksen lähipäivät vaihtuivat lennossa etävalmennukseen

WinNovan työpaikkaohjaajavalmennus oli tarkoitus toteuttaa lähiopetuksena Porin Tiedepuistossa kahtena päivänä maaliskuussa. Koronaepidemian vuoksi toteutustapa vaihtui ketterällä aikataululla etävalmennukseksi Teams-tiimityöskentelyalustalla.

Kuvituskuva työskentely tietokoneella.Nopea valmennuksen toteutustavan muutos ei haitannut osallistujien innokkuutta tai koulutuksen laadukkuutta. Ensimmäisessä neljän tunnin etävalmennuspäivässä oli mukana kahdeksan sitoutunutta osallistujaa eri toimialoilta. Työpaikkaohjaajavalmennuksia jo pitkään luotsannut Petri Sotarauta kertoi valmennettaville työpaikkaohjaajan roolista ja työpaikalla opiskelijan käytännön työtehtävien ohjauksessa huomioitavista asioista.

Valmennuksen ensimmäisessä osuudessa oli vierailijana WinNovan kansainvälisen toiminnan asiantuntija Tiina Kallio. Kallio toi esille asioita, joita työpaikkaohjaajan tulee huomioida, kun työpaikalle tulee ohjattavaksi eri kulttuuritaustasta oleva henkilö.

Työpaikkavalmennuksen toisessa osassa WinNovan eri alojen palveluasiantuntijat syvensivät tutkintoihin liittyvää tietoutta toimialakohtaisesti.

Tuttu arki ja tutut toimintatavat ovat muuttuneet monilla työpaikoilla ja monissa oppilaitoksissa hetkessä. Muutos edellyttää sopeutumiskykyä meiltä kaikilta. Valmennuksen osallistujat edustivat sosiaali- ja terveysalaa, ravitsemis- ja catering-alaa, rakennusalaa, prosessiteollisuutta ja liiketoimintaa. Kaikilta valmennukseen osallistuneilta luonnistui tiimityöalustan käyttö mainiosti.

Onnistunut verkossa toteutettu työpaikkaohjaajavalmennus todensi, ettei muutos ole aina pahasta, vaan isostakin muutoksesta voi syntyä uutta ja kehityskelpoista toimintaa. Tulemme jatkossakin tarjoamaan WinNovassa Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen –koulutusta etävalmennuspakettina, sillä se on joustava ja toimiva vaihtoehto työelämälle. Myös muita verkossa toteutettavia koulutuspaketteja kehitetään koko ajan.