Siirry sisältöön

WinNovan tiedote etäopiskeluun siirtymisestä 18.3. – 13.4.2020

Tiedote 17.3.2020 – Noudatamme WinNovassa viranomaisten voimassa olevia ohjeita. Seuraamme viranomaisten ohjeita päivittäin ja tiedotamme henkilöstöä, opiskelijoita ja muita sidosryhmiä tarvittaessa.

Opetustoiminta jatkuu etäopetuksena ja -ohjauksena 18.3.-13.4.2020

Opiskelijalla on oikeus opetukseen ja ohjaukseen huolimatta etäopetukseen siirtymisestä ja opetustoiminta jatkuu. Vaikka opetus järjestetään lähiopetuksen sijaan vaihtoehtoisilla tavoilla, tavoitteena on, että opiskelu etenee suunnitelmien mukaisesti.

Opiskelijan ensisijaisena yhteyshenkilönä toimii oma vastuuopettaja. Vastuuopettajan tehtävänä on päivittää opiskelijan HOKSia tarpeen mukaan ja pitää yhteyttä ryhmänsä opiskelijoihin. Opiskelijalla on velvollisuus osallistua etäopiskeluun ja HOKSin mukaiseen toimintaan.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työpaikalla tai muualla oppilaitoksen ulkopuolella järjestettävää koulutusta ja työharjoittelua sekä ammatillisen koulutuksen näyttöjä jatketaan, jos se on työpaikan puolesta mahdollista ja koulutuksen järjestäjä ja työnantaja arvioivat, että työympäristö on turvallinen opiskelijalle. Mikäli työpaikalla on suuri riski saada koronatartunta, työpaikalla järjestettävää koulutusta tai näyttöjä jatketaan vasta, kun riskiä ei enää ole.

Jos työpaikalla tapahtuva oppiminen keskeytyy ja erityisesti, mikäli opiskelijan valmistuminen on vaarassa, opiskelijan tulee olla välittömästi yhteydessä omaan vastuuopettajaan. On tärkeää, että HOKS päivitetään vastaamaan tilannetta.

Tutkintotavoitteinen työvoimakoulutus ja kasvupalvelukoulutukset

Alkaneiden tai alkavien yksilö- ja ryhmämuotoisten valmennusten ja koulutusten toteuttamistapa on 18.3.2020 alkaen etäopiskelu ja -opetus, mikäli koulutuksen sisältö ei nimenomaisesti edellytä esim. harjoittelua / työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Mikäli opetusta ei pystytä järjestämään yksittäiselle asiakkaalle etänä, tulee opettajan ilmoittaa asiasta TE-toimiston yhteyshenkilölle jatkotoimenpiteitä varten.

Opiskelijan ohjaus ja tuki

Opetuksessa ja ohjauksessa, jota ei ole mahdollista toteuttaa muutoin kuin lähiopetuksena tai -ohjauksena, mutta joka on opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä, tulee huolehtia opiskelijoiden sekä opetushenkilöstön turvallisuudesta tila- ja hygieniajärjestelyin. Mikäli tästä syystä lähiopetusta järjestetään oppilaitoksen tiloissa, opiskelijaryhmien koko tulee minimoida. Missään tilanteessa yhdessä tilassa koolla oleva opiskelijaryhmä ei saa ylittää 10 opiskelijaa. Esimerkiksi ajo-opetuksessa, metsäkone-opetuksessa, työsaleissa ja omilla rakennustyömailla tapahtuvassa koulutuksessa tulee noudattaa metrin minimietäisyyttä. (Tarkennus lisätty 18.3.2020.)

Ohjaukset toteutetaan pääsääntöisesti työpäivän aikana.

Opiskelija – ota rohkeasti yhteyttä ohjaus- ja tukipalveluihin!

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaajat ja YTO-HOKS-opettajat lisäävät sähköisesti varattavia aikoja Nettiaika-ajanvarausjärjestelmään. Opiskelijat voivat varata näitä aikoja opinto-ohjaukseen tai YTO-opintoihin liittyen.

Opiskelijat voivat myös ottaa yhteyttä opinto-ohjaajiin puhelimitse ja sähköpostilla. Ohjaukset toteutetaan pääsääntöisesti etänä.

Erityinen tuki

Aloilla toimivat erityisopettajat antavat erityistä tukea ja ohjausta omien alojensa opiskelijoille ja kukin heistä laittaa tietoa omille nimetyille opiskelijoilleen, tarkistaa opiskelijan erityisen tuen tarpeen ja sopii mahdollisista tukitoimista mm. ohjausajoista ja yhteydenottotavoista.

Aloilla toimivat opintoavustajat ovat myös mukana opiskelijoiden ohjauksessa ja he ottavat yhteyttä opiskelijoihin tarvittaessa.

Oppipajat

Oppipajaopettajat antavat erityistä tukea ja ohjausta oppipajalle ohjatuille opiskelijoille. Oppipajaopettajat laittavat tietoa omille oppipajaopiskelijoilleen ja tarkistavat opiskelijoiden tuen tarpeen ja sopivat mahdollisista tukitoimista, ohjausajoista ja yhteydenottotavoista.

Oppipajat auttavat tukea tarvitsevia opiskelijoita etätehtävien tekemiseen liittyvissä kysymyksissä. Oppipaja-opettajat ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostilla.

S2-oppipajat ja omakieliset opintoavustajat

S2-oppipajat auttavat tutkintokoulutuksessa olevia maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita. S2-oppipaja-opettajat ohjaavat em. opiskelijoita etäopetuksen aikana etätehtävien tekemiseen liittyvissä kysymyksissä ja toteuttavat S2-etäopetusta. S2-oppipaja-opettajat ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostilla lukujärjestyksen mukaisena opetusaikana.

Omakieliset opintoavustajat ovat myös mukana ohjauksessa ja he ottavat yhteyttä S2-oppipajan opiskelijoihin.

Opintotoimistot ja hakupalvelut

Asiointi opintotoimistoihin tai hakupalveluihin tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti tai puhelimitse.

Poikkeustilanteesta johtuen allekirjoitusta vaativien lomakkeiden kohdalla voidaan sopia erityisjärjestelyistä.

Opiskeluhuollon palvelut

WinNovan perustutkinto-opiskelijoiden opiskeluhuollon palveluja tuottavat Laitilan, Porin, Rauman ja Ulvilan sivistystoimet ja/tai terveydenhuollon yksiköt.

WinNovan opiskeluhuollon verkosto on linjannut, että opiskelijat ottavat ensisijaisesti yhteyttä opiskeluhuollon työntekijöihin puhelimitse/s-postilla ja asioita hoidetaan pääasiassa etänä. Vastaanottokäynnistä tulee sopia etukäteen ja työntekijä arvioi terveydentilan ja lähitapaamisen välttämättömyyden.

Seurakunnan oppilaitostyöntekijöihin voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla.

WinNovan opiskelijaravintolat 

WinNovan opiskelijaravintolat ovat suljettuja 18.3.-13.4.2020.

Kun koulutusta järjestetään etäopetuksena ja itsenäisenä opiskeluna, ei opiskelijoilla ole oikeutta maksuttomaan ateriaan eikä koulutuksen järjestäjällä ole velvollisuutta tarjota maksutonta ateriaa.

Koulutussopimuksella työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa sekä muiden työpaikanomaisten oppimisympäristöjen ollessa kysymyksessä, opiskelijat varautuvat omilla eväillä, jos he muutoin ruokailisivat oppilaitoksen ruokalassa. Koulutuksen järjestäjä kompensoi päivittäisen ruokailun opiskelijalle rahallisesti. Näistä opiskelijoista toimitetaan tieto rehtori Juha Vasamalle.

Asuntolatoiminta

Etäopetuksen aikana opiskelijat eivät voi asua opiskelija-asuntolassa.

WinNovan toimipisteet

Kaikki WinNovan toimipisteet ovat lukittuja etäopiskelun ajan. Mikäli sinulla on sovittu käynti, ota ensin yhteys henkilöön, jonka kanssa tapaaminen on sovittu.

Etäopiskelua koskevat ohjeet opiskelijalle

Yleisiä ohjeita ja materiaalia tulossa sivullemme. Opettajat ohjaavat oman opetuksensa osalta etäopiskelua.

Opiskelijoiden ja huoltajien tiedottaminen

Tiedottaminen hoidetaan opiskelijoiden WinNova-sähköpostiin, tiedot päivitetään WinNovan verkkosivuille ja akuuteissa tilanteissa lähetetään tekstiviestit opiskelijoille ja alaikäisten opiskelijoiden huoltajille.