Siirry sisältöön

Opiskelu onnistui myös etänä

WinNova on myöntänyt tänä vuonna yhteensä 20 opiskelijalle poikkeuksellisen tunnustuksen, etäopiskelustipendin. Pitkän normaalista poikkeavan opiskelujakson myötä etäopiskelustipendi on tunnustus WinNovan opiskelijalle, joka on suoriutunut etäopiskelusta mallikkaasti, osoittaen samalla erityistä
ahkeruutta ja motivaatiota etäopiskelussa. Etäopiskelustipendin saaja on osallistunut aktiivisesti ja esimerkillisesti opetukseen sekä hoitanut huolellisesti tehtäviä opintojaan edistäen.

Katso tästä kaikki etäopiskelustipendin saaneet.(avautuu uuteen ikkunaan)

Kuvituskuva omenapuun kukka.

Roni ja Mari kertovat ajatuksiaan etäopiskelusta

Porin turvallisuusalan opiskelija Roni Muurikainen on yksi etäopiskelustipendin saajista. Hänen mukaansa etäopiskelu eteni kaiken kaikkiaan oikein sujuvasti. Koska etäopiskeluun siirryttiin nopeasti ja tilanne oli uusi, oli alussa havaittavissa pieniä haasteita, mutta nopeasti tämän jälkeen etäyhteydellä työskentely lähti rullaamaan varsin hyvin.

Selkeät epäopiskelun hyvät puolet liittyvät hänen mielestä joustavuuteen. ”Etänä opiskellessa itsenäistä työskentelyä oli enemmän ja pystyin keskittymään hyvin omaan tekemiseen omassa rauhassa,” Roni
kertoo.

Turvallisuusalalle ominaisia voimankäyttöharjoitteita ja muita fyysisiä tehtäviä ei pystytty luonnollisesti järjestämään etäopiskelun aikana samalla tavalla. ”Tämän vuoksi harjoitteiden sijasta oli liikuntaa, johon pyrittiin toki yhdistämään voimankäytön piirteitä,” Muurikainen kuvailee.

Ronin mukaan etäopiskelua voitaisiin lisätä sellaisissa tehtävissä, joissa se on mahdollista eli teorian opiskelussa ja kirjallisissa tehtävissä, mutta alan fyysisyyden takia kaikkeen etäopiskelu ei taivu.

Muurikainen on ensimmäisen vuoden opiskelija ja jatkaa syksyllä turvallisuusalan perustutkinnon suorittamista.


Etäopiskelustipendi myönnettiin myös Mari Mikolalle, joka valmistui 29.5. suoritettuaan kasvatus- ja
ohjausalan ammattitutkinnon WinNovassa Raumalla. Hän on suorittanut tutkintonsa kokonaan oppisopimuksella ja verkko-opintoina, säännöllisiä lähiopetusiltoja lukuun ottamatta.

Myös Marin mielestä etäopiskelu ja verkko-opinnot ovat luonnistuneet mainiosti.

”Tehtävät olivat monipuolisia, haastavia ja laajojakin. Itsenäinen opiskelu ja tiedonhakeminen oli hyvin palkitsevaa ja auttoi ehdottomasti myös oppimisessa, kun tehtäviin haki ratkaisuja oman tiedonhaun
kautta.”

Alun perin Mikolan opintoihin kuului myös viikoittaiset lähiopetusillat, joissa käytiin yhdessä läpi uusia kurssien sisältöjä. Koronaviruksen takia nämä lähi-illat siirtyivät etäyhteyksillä pidettäviksi. Marin mukaan lähiopetuksen vaihtuminen etäyhteyksiin ei kuitenkaan vaikuttanut mitenkään oleellisesti opetukseen, vaan opiskelu sujui yhtä hyvin myös sähköisten välineiden kautta.

”Teams ja muut sovellukset ovat hyvin kehittyneitä ja soveltuvat opiskeluun mielestäni lähes moitteettomasti.”

Haastattelut: WinNova / Jiri Mäntysalo