Siirry sisältöön

Hanna-Riikka ja Reijo ovat ympäristöalan uusia ammattilaisia

Porilainen Hanna-Riikka valitsi opiskeltavakseen ympäristöalan ammattitutkinnon. Hän kertoo olleensa aina kiinnostunut luonnosta ja ympäristöstä, lajittelusta ja kierrätyksestä sekä siitä, miten voimme itse kukin omalla toiminnallamme vaikuttaa puhtaampaan ympäristöön ja jätteettömämpään maapalloon. Ulvilalaisella Reijolla on puolestaan monipuolinen työkokemus muun muassa jätehuollon alalta, joten hän halusi itselleen myös ympäristöalan pätevyyden. Hanna-Riikka ja Reijo ovat juuri ympäristöalan ammattitutkinnon WinNovassa suorittaneita tulevaisuuden tekijöitä.

Ympäristöalalla opiskellaan muun muassa kestävää kehitystä, lajittelua ja kierrätystä, jätehuoltoa ja ympäristövaikutuksia. Toisaalta Hanna-Riikan ja Reijon opiskelut sisälsivät myös esimerkiksi lakitietoa, asiakaspalvelua, tietotekniikkaa ja turvakoulutusta. Erilaiset yritysvierailut ja Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalueella järjestetyt harjoitukset olivat Reijon mielestä ihan huippuja. Etäopiskeluosuus
oli Hanna-Riikalle mieleistä. Koko opiskelijaryhmän yhteishenki oli hyvä, ja toisiin tutustuminen siten antoisaa.

Ympäristöinfo tutkinnon näyttötapahtumana

Hanna-Riikan ja Reijon sekä heidän opiskelukavereidensa tutkinto huipentui näytön suorittamiseen loppukeväästä 2020. Näyttötapahtumana he päättivät järjestää kaikille avoimen ympäristöinfon. Korona aiheutti kuitenkin sen, että tapahtuman suunnittelu ja järjestäminen olivat, jos ei vaikeita, niin ainakin hyvin haasteellisia. Työelämän edustaja, konsultti Kristiina Nieminen ja lehtori Anne Heikola olivat mukana
tapahtuman ideoinnissa. Kristiina Nieminen oli mukana myös näytön arvioinnissa.

Reijon mielestä näyttötapahtuman valmistelu sujui ryhmän kesken hyvin. Kaikki tekivät vähän kaikkea ja keräsivät kasaan erilaista jätteisiin liittyvää materiaalia. Reijo itse haki kierrätyskeskuksesta kävijöille jaettavaksi kierrätykseen liittyvää infomateriaalia ja toi erilaisia jätenäytteitä. Hanna-Riikka puolestaan pääsi hyödyntämään omia, aikaisempia tuotoksiaan (pöytäesite, jätelajittelu ja hyötykäyttö).

Tapahtumana ympäristöinfo sujui Hanna-Riikan ja Reijon mielestä oikein hienosti: he kokosivat jätemallipöydän, kertoivat kävijöille eri jäteryhmistä ja niiden lajittelusta sekä jätteiden hyötykäytöstä. Mallipöydässä oli näytillä erilaisia jätteitä (bio, lasi, metalli, seka, paperi ja pahvi, paristo, energia ja muovi). Lisäksi tarjolla oli erilaisia esitteitä jätteistä ja niiden lajittelusta. Hanna-Riikan tekemän pöytäesitteen tavoitteena oli lisätä kävijöiden tietoisuutta eri jätteistä, lajittelusta ja kierrätyksestä sekä siitä, miten jokainen voi vaikuttaa omalta osaltaan puhtaampaan ympäristöön.

Reijon mukaan ympäristöinfon kävijämäärä ja kävijöiden suuri kiinnostus kierrätystä kohtaan, koronatilanteesta huolimatta, olivat positiivisia yllätyksiä. Ympäristöinfotapahtumassa kaikki ryhmäläiset olivat omalla vastuupaikallaan vastailemassa kävijöiden kierrätystä koskeviin kysymyksiin. Näyttötapahtuma tuli hyväksytyksi erityispositiivisilla maininnoilla.

Hanna-Riikan ja Reijon tulevaisuuden näkymät

Ympäristöalan ammattitutkinnon suorittaminen kesti Hanna-Riikalla ja Reijolla seitsemän kuukautta. Tästä ajasta he suorittivat kolme kuukautta työelämässä oppimisen jaksoa. Itse asiassa Hanna-Riikka sai opintonsa valmiiksi hieman etuajassa, sillä koulutuksen virallinen kesto oli pari viikkoa pidempi.

Opiskelujen päättyessä Reijo etsii itselleen sopivaa työpaikkaa. Monenmoista kokemusta on takataskussa. Satasairaala halusi hänet tekemään laatujärjestelmää, mutta korona sotki tilannetta. Reijo mainitsee, että Satasairaala on kuitenkin ottamassa Reijon tekemää jäteohjeistusta käyttöön sellaisenaan.

Hanna-Riikalla on tällä hetkellä kesätyöpaikka. Hän on huomannut, että Turun yliopistossa on saatavilla ympäristötieteen opintoja syksyllä 2020. Hän on ajatellut opiskella lisää ympäristöalaa, koska hänen aiemmat opiskelunsa sujuivat hyvin ja ympäristöasiat ovat hänen mielestään niin mielenkiintoisia.

“Ympäristöasiat ovat tulevaisuutta”, Hanna-Riikka toteaa.

Opiskelijat , lehtori ja konsultti ryhmäkuvassa roskien lajittelupöydän takana.

Ympäristöalan opiskelijoita jätepöydän takana. Hanna-Riikka kolmas oikealta. Reijo puuttuu kuvasta. Lisäksi vasemmalla WinNovan lehtori Anne Heikola ja työelämän edustaja Kristiina Nieminen.