Siirry sisältöön

WinNova tarjoaa maahanmuuttajille monia mahdollisuuksia opiskeluun

WinNovassa tarjotaan maahanmuuttajille erilaisia koulutusvaihtoehtoja kohti kielitaitoa, ammatillista osaamista ja työelämää.

WinNovassa opiskelee tällä hetkellä noin 500 maahanmuuttajataustaista henkilöä, jotka joko tähtäävät ammatillisen tutkintoon tai hankkivat ammatillisia valmiuksia. Opiskelijat edustavat 45 eri äidinkieltä (tilanne 2019). Yleisimmät kielet ovat arabia, venäjä ja thai.

Maahanmuuttajille suunnattuja koulutusvaihtoehtoja WinNovassa ovat erilaiset kotoutumiskoulutukset, VALMA-koulutus sekä ammatillisiin tutkintoihin opiskelu – ja tutkinto-opiskelijoille suunnatut OPVA-opinnot.

Kotoutumiskoulutuksista kielitaitoa ja tutustumista suomalaiseen kulttuuriin

Niina Engblom hymyilevänä WinNovan mainosstandin vieressä.Kotoutumiskoulutukset, jotka tunnetaan myös nimellä kielikurssit, ovat maahanmuuttajille yleisin väylä saapua opiskelemaan WinNovaan. WinNova järjestää kotoutumiskoulutuksia Porissa, Uudessakaupungissa ja Laitilassa.

Kotoutumiskoulutukseen hakeudutaan TE-toimiston kautta. Kotoutumiskoulutus on tarkoitettu sellaiselle henkilölle, jonka äidinkieli on muu kuin suomi. Hakuvaatimuksena on, että hakijan tulee olla 17 vuotta täyttänyt aikuinen, työtön työnhakija. Kotoutumiskoulutukseen voi osallistua vain kerran. Jos hakuvaatimukset eivät täyty, vaihtoehtoisia kielikursseja järjestetään myös kansalaisopistoissa ja kristillisissä opistoissa.

Maahanmuuttajakoulutuksen koulutusvastaava Niina Engblom kertoo, että kotoutumiskoulutuksissa pystytään vastaamaan hyvin yksilöllisiin tarpeisiin, sillä koulutuspolkuja on kolme erilaista, nopeasta hitaaseen. Näin ollen koulutusaika vaihtelee 6 kuukaudesta 15 kuukauteen.

Kotoutumiskoulutuksessa paitsi kehitetään kielitaitoa, myös tutustutaan suomen kulttuuriin ja perusasioihin. Kotoutumiskoulutusten päätteeksi jokaisen osallistujan kanssa tehdään henkilökohtainen, koulutukseen tai työelämään linjaava suunnitelma.

VALMA-koulutukset ponnahduslautana ammatilliseen koulutukseen

VALMA-koulutus on yhä suositumpi väylä kohti ammatillista koulutusta. VALMA-koulutus ovat tarkoitettu nuorten ja aikuisten lisäksi myös maahanmuuttajille. WinNova järjestää VALMA-koulutuksia Porissa ja Raumalla. Suomen kielen osalta kielitaitovaatimuksena on A2.2.

Koulutusvastaava Niina Engblom kertoo, että VALMA-koulutusten tarkoituksena on tukea opiskelijoita urasuunnitteluun ja ammatilliseen koulutukseen liittyvissä asioissa. VALMA-koulutukset on suunniteltu kaikkien osalta yksilöllisen polun mukaisesti.

VALMA-koulutukset on tarkoitettu kaikille niille maahanmuuttajille, jotka tietävät tavoitteensa: haluan päästä ammatilliseen koulutukseen. Koulutuksen aikana kehitetään opiskeluun liittyviä perusvalmiuksia sekä tutustutaan erilaisille, opiskelijoita kiinnostaville aloille. Näin ollen koulutus toimiikin mainiona ponnahduslautana ammatilliseen koulutukseen.

Suomen kielen taito edellytyksenä tutkintojen suorittamiselle

Maahanmuuttajat voivat hakeutua opiskelemaan mitä tahansa WinNovassa järjestettävää ammatillista tutkintoa. Kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin on kielitaitovaatimukset. Vaadittava kielitaitotaso riippuu opiskeltavasta tutkinnosta. Kielitaitotaso on osoitettava joko todistuksin tai osallistumalla erilliseen kielitaitokokeeseen. Kielitaitokokeessa testataan niin tekstin ja puheen ymmärtämisestä kuin puhumisesta ja kirjoittamisestakin.

Muutama WinNovan järjestämistä tutkintokoulutuksista on suunnattu nimenomaan maahanmuuttajille. Näitä on esimerkiksi ravintola- ja cateringalalla, sosiaali- ja terveysalalla sekä puhdistus- ja kiinteistönhoitoalalla. Näissä koulutuksissa on myös hieman alempi kielitaitovaatimus kuin muissa koulutuksissa.

Tutkintoon opiskelevat maahanmuuttajat voivat osallistua OPVA-opintoihin tai suomi toisena kielenä -opetukseen S2-oppipajoilla. Opiskeluvalmiuksia parantavat OPVA-jaksot on tarkoitettu esimerkiksi alkeisenglannin tai matemaattisen perusosaamisen kehittämiseen. S2-oppipajoilla on saatavilla tukea kielitaidon kehittämiseen. 

Maahanmuuttajat valmistuvat ja pääsevät työelämään

Koulutusvastaava Niina Engblom kertoo, että suurin osa WinNovassa tutkintoihin opiskelevista maahanmuuttajista myös valmistuu ammattiin. Lisäksi suurin osa valmistuneista päätyy työelämään tai ryhtyy yrittäjäksi, osa jatkokouluttautuu.

Niina Engblom kertoo myös, että kansalaisuuden saaminen on pääsääntöisesti suurin motivaattori itse kielitaidon hankkimiselle ja sen osoittamiselle.