Siirry sisältöön

Työnjohtajakoulutuksesta uutta otetta ja lisää varmuutta esimiestyöhön

Ville Uusi-Kerttula poseeraa hymyilevänä työpaikallaan.

”Työnjohtajaksi opiskelu tuntui luontevalta edellisten opiskelujen jatkoksi. Halusin kehittyä työnjohtajana ja työnantajani antoi siihen mahdollisuuden. Esimiestaitoni ovat parantuneet. Ei enää vain vanhan toistoa vaan myös uusia näkökulmia ja toimintatapoja.”

Oppisopimuskoulutus vastasi Villen odotuksia ja monipuolisuus jopa yllätti positiivisesti. “Koulutuspäivistä on tullut uusia ideoita henkilöstötyöhön ja työkaluja erilaisten käytännön
tilanteiden ratkaisemiseen. Keskusteluihin ja vuorovaikutustilanteisiin on tullut lisää varmuutta ja olen parempi kuuntelija. Lisäksi kiinnostus alaa kohtaan on lisääntynyt.”

Koulutuksen myötä Ville alkoi ymmärtää paremmin oman toimintansa merkityksen. Hän on kehittynyt myös henkilöstön kanssa toimimisessa.

Jatkossa Ville aikoo kiinnittää tarkemmin huomiota ajankäyttöön ja sen suunnitteluun: ”Voin suositella koulutusta kaikille esimiehille. Siitä saa paljon työkaluja arjen käytännön tilanteiden ratkaisemiseen. Lisäksi opettajalta saatu henkilökohtainen ohjaus on erittäin toimivaa ja hänet on saanut aina tarvittaessa kiinni, kun on ollut jotain asiaa.”

Myös Villen työnantaja Henri Kauppi piti koulutusta onnistuneena: ”Prosessin alussa käytiin läpi mitä opiskelu tulisi pitämään sisällään ja mitkä ovat Villen ja työnantajan tarpeet. Koulutukseen valittiin tutkinnon osa toisesta tutkinnosta, koska sille oli tarvetta ja se oli mahdollista. Koulutus on lisännyt keskustelua ja toiminnan kehittämiskohteita on löytynyt. Jo koulutuksen aikana on tehty myös toimenpiteitä asioiden muuttamiseksi.”

”Koulutuspäivien aikana kuullut muiden opiskelijoiden kokemukset ja tarinat ovat olleet myös Villelle hyödyllisiä ja lähipäivinä hän on saanut uusia työkaluja omaan työhönsä. Itsenäinen työskentely on koulutuksen myötä parantunut. Prosessi on ollut Villellä alusta asti hyvin hallussa, eikä koulutus ole rasittanut työnantajaa, kaikki meni suunnitelmien mukaisesti”, iloitsee työnantaja Henri Kauppi.

Henri Kauppi istuu työpöytänsä ääressä.

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto – työnjohtaja -koulutus kestää on n. 1,5 vuotta. Pääpaino on ohjatussa työskentelyssä tuotannon esimiestehtävissä. Lähiopetuspäivien aiheet painottuvat pakollisen tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja valinnaisten tutkinnon osien osalta koulutuksen pääpaino kohdistuu vastuualueen toiminnan ohjattuun kehittämiseen.

Lisätietoja Tuotannon esimiestyön eat -koulutuksesta: teijo.wahlman@winnova.fi