Siirry sisältöön

WinNovassa monialaista työnohjausta – kuuntele ajatuksia työnohjauksesta!

Työnohjauksen päivää vietetään Suomessa tiistaina 26.1.2021 valtakunnallisesti jo kolmatta kertaa! Työnohjauksen päivän tarkoituksena on muun muassa tuoda esiin työnohjauksen mahdollisuuksia työelämässä, sen työhyvinvoinnin lisäävää vaikutusta sekä törmäyttää toisiinsa työnohjauksen etsijöitä ja tilaajia, työnohjausta käyttäviä, työnohjaajaopiskelijoita sekä koulutettuja työnohjaajia.

WinNovan työnohjaajat ovat valmiita olemaan mukana työyhteisönne työnohjauksellisten haasteiden käsittelyssä. Työyhteisön ilmapiiri on herkkä mittari, joka viestittää työyhteisön sisäisestä tilasta. Kun ilmapiiriin muodostuu säröjä, se ilmenee mm. uupumuksena, muutosvastarintana, työmotivaation puutteena, yhteistyökyvyttömyytenä ja johtajuuskriisinä. Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden käydä läpi vaikeita työtilanteita ja purkaa mieltä askarruttavia asioita. Työnohjauksessa ohjattavien tavoitteet määritellään ohjattavien tilanteesta ja tarpeista lähtien.

WinNovan työnohjaajat ovat työnohjaajakoulutuksen suorittaneita, kokeneita alansa ammattilaisia.

Lue lisää ja ota yhteyttä Työnohjauspalvelut – WinNova