Siirry sisältöön

Ammatillisen koulutuksen ja VALMA-koulutuksen yhteishaun hakuaikaa pidennetty 7.4. asti

Perusopetuksen jälkeisten koulutusten hakuja jatketaan koronavirustilanteesta johtuen. Helmikuun 23. päivä alkanut kevään 2021 yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä haut perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin ja vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen päättyvät 7.4.2021 klo 15.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt jatkaa hakuja perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin 7.4.2021 asti. 

Oppivelvollisuuteen liittyvä hakeutumisvelvoite tuli voimaan vuoden 2021 alusta. Hakeutumisvelvoite vaikuttaa käytännössä niihin nuoriin, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet). Oppivelvollisen on hakeuduttava ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen.

Hakuihin liittyvää ohjausta ja oppilaanohjausta annetaan myös yläkoulujen etäopetusjakson aikana (8.3. – 28.3.) aikana. Mahdollisia tapoja toteuttaa ohjausta ovat etäyhteyksillä toteutettava ohjaus, sekä pienryhmä- tai henkilökohtainen ohjaus hygienia- ja väljyyssuositukset huomioiden. Etäopetuksessa muusta syystä, kuten karanteenin, eristämisen, riskiryhmään tai perheenjäsenen riskiryhmään kuulumisen vuoksi, olevien yhteishausta ja oppilaanohjauksesta huolehditaan esimerkiksi etäyhteyksillä toteutettavana ohjauksena.