Siirry sisältöön

WinNovan JatkO-hanke työllisyyden kuntakokeiluissa

Työllisyyden kuntakokeilut starttasivat Suomessa 1.3.2021 jatkuen aina 30.6.2023 saakka.

Kyseessä on määräaikainen kokeilu, jossa kuntien roolia työllisyyspalveluiden hoidossa vahvistetaan ja asiakkaille pyritään tarjoamaan vaikuttavampia palveluja. Kuntakokeiluissa TE-toimiston tehtäviä siirretään mukana oleville kunnille. 

WinNova tukee kuntakokeilujen toimintaa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman JatkO-hankkeen avulla Porissa ja Laitilassa. Porissa TE-toimistoilta siirtyy kuntakokeilun piiriin noin 4500 ja Laitilassa noin 220 henkilöä.

WinNovan Jatko-hankkeen projektipäällikkönä toimii Katri Tuuha, vastaten myös Laitilan kuntakokeiluyhteistyöstä. Porissa toimintaa ylläpitää projektityöntekijä Teppo Palonen. Hanke asemoituu WinNovassa urapolkupalveluihin, koska hankkeen tavoitteet liittyvät vahvasti asiakkaiden uusien urapolkujen löytymiseen. Tavoitteena on kehittää jatkuvaa oppimista ja keskeisinä toimenpiteinä hankkeessa ovat yhteistyömallin rakentaminen, tehostettu hakeutumisen ohjaus työvoimakoulutuksiin, koulutuksen aikaiset tukitoimet sekä työllisyyden edistäminen.

Käytännössä JatkO-hankkeen työntekijät ohjaavat yhteistyössä kuntakokeilutoimijoiden kanssa asiakkaita koulutukseen, eli antavat tietoa eri vaihtoehdoista ja oppilaitoksessa tarjolla olevista palveluista sekä auttavat käytännön asioissa hakeutumisvaiheessa. 

Teppo Palonen työpöytänsä ääressä WinNovassa.
Projektityöntekijä Teppo Palonen

Toimimme linkkinä asiakkaan, kuntakokeilun ja oppilaitoksen välillä ja näin pyrimme sujuvoittamaan siirtymistä opiskelijaksi oppilaitokseen. JatkO-hankkeen ohjaaja työskentelee konkreettisesti Porin kuntakokeilun tiloissa kaksi kertaa viikossa, Laitilassa tarvittaessa. Ohjausta on mahdollista saada myös verkossa. Hankkeen toimintaan kuuluu lisäksi erilaisten “kokeilevien” infojen järjestäminen esimerkiksi sosiaalista mediaa hyödyntäen. Tavoitteenamme on ennen kaikkea saada asiakkaita innostumaan koulutuksesta ja tuoda esiin nykypäivän oppilaitosarkea positiivisessa mielessä, näin ollen myös purkaa vääränlaisia mielikuvia opiskelusta. 

Työllisyyden kuntakokeilut ovat nyt valtakunnallisesti alkaneet, mutta jo ennen varsinaista starttia WinNovassakin ehti tapahtua paljon.  Porissa yhteistyötä aloitettiin tekemään myös oppilaitosten välillä, sillä myös Sataedusta löytyy kuntakokeilua tukeva Työvoima-hanke. Yhteisiä info- ja muita tilaisuuksia on jo järjestetty ja niitä on luvassa kuukausittain. Harjoitusta infojen pitämiseen on saatu jo työvoimakoulutusinfosta sekä yhteistyössä Ohjaamo Porin kanssa toteutuneesta yhteishakuinfosta, joka toteutettiin Instagram live-tapahtumana. 

Jo nyt yhteistyö kuntakokeilun kanssa on saanut positiivista huomiota. Oppilaitostoimijoiden mukana oleminen osana “kuntakokeilutiimiä” koetaan sujuvoittavan koulutukseen ohjausta. Täysin uudenlaiselle yhteistyölle on siis selkeästi tilausta.

Kuntakokeilun asiakkaat: