Siirry sisältöön

WinNova on vahvasti mukana Oikeus osata -ohjelmassa

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa yhteistyössä Opetushallituksen kanssa vuosina 2020–2022 Oikeus osata kehittämisohjelman, jonka tavoitteena on osaltaan varmistaa, että kaikki ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat saavat vankan ammattiosaamisen ja hyvät perustaidot työtä, elämää ja elinikäistä oppimista varten.

WinNova on vahvasti mukana Oikeus osata -ohjelmassa osallistuen useaan kehittämishankkeeseen. WinNovan vetovastuulla on koordinoida 23 oppilaitoksen verkostoyhteistyötä OLO – oikeus laadukkaaseen ohjaukseen hankkeessa. OLO-kehittämisessä keskeistä on vahvistaa ohjauksen laatua sekä toimintamalleja sekä tehdään näkyväksi ohjauksen palveluprosessin kokonaisuutta kolmessa ohjauksen nivelvaiheessa: 1) ennen opintoja 2) opintojen aikana 3) opintojen jälkeen.  

Sujuvalla ohjauksella voidaan vaikuttaa opiskelijoiden oppimistuloksiin ja oppimisen edellytyksiin. Laadukas ohjaus kattaa opintojen koko ajan turvaten opiskelijan mahdollisuudet selviytyä opinnoistaan ja toteuttaa urasuunnitelmaansa. Ohjauksella varmistetaan kokonaisvaltainen opiskelijaa motivoiva palvelupolku, mikä auttaa opintoihin kiinnittymisessä, ammatti-identiteetin vahvistumisessa sekä valmistumisen jälkeisissä siirtymissä. 

OLO -verkostossa tehdään paikallista oppilaitoskohtaista arjen toimintojen kehittämistä sekä osallistutaan valtakunnalliseen kehittämistyöhön tuomalla verkostossa kehitettyjä ja kokeiltuja malleja verkoston hyödynnettäviksi. OLO-toimijat ovat kevään aikana kokoontuneet säännöllisesti OLO-teematupaviikoilla. Teematuvissa on keskitytty kuhunkin ohjauksen vaiheeseen ja tuotu jakoon hyviä käytänteitä tai kehitteillä olevia teemoja, joihin on kaivattu vertaiskehittämistä. 

OLO-teematupakevät vedettiin yhteen kesäkuun verkostopäivillä, joissa tarkasteltiin kevään kokonaisuutta ja tehtiin nostoja syksyn yhteiseen kehittämiseen. Syksyllä OLO-teematupien pöydille noussevat ainakin nivelvaiheiden tiedonsiirtomallit sekä ohjauksen toimintamallit, teknologia ja tekoäly ohjauksen tukena, työkalupakit ja arjen oppaat ohjaustoimijoille sekä segmentointimallit ohjauksen tukena. 

Oppilaitoskohtaisesti on lisäksi meneillään monta tärkeää paikallista teemaa, joista konkreettisina esimerkkeinä mainittakoon mm. WinNovassa työn alla oleva vastuuopettajille suunnattu Arjen opas -sivusto, Keudassa julkaistu Uraohjauksen selkosanasto(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) tai Työtehoseuralla kehitteillä oleva Robo-Opo(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).  Näiden lisäksi OLO-verkostossa on valtava määrä muita hyviä käytänteitä ja osaamista, ja mikä tärkeintä huimasti intoa oppia lisää! 

Tästä OLO-keväästä on hyvä suunnata kohti syksyn syventävää kehittämistyötä koko verkostossa sekä WinNovan monipuolisessa OLO-tiimissä. 

Urapolkupalvelut, opinto-ohjaaja Regina Pruel-Santanen
Urapolkupalvelut, uraohjaaja Sanni Mäkelä 
Ohjauspalvelut, opinto-ohjaaja Sari Karasti
Ohjauspalvelut, opinto-ohjaaja Johanna Tomberg
Ohjauspalvelut, erityisen tuen ja ohjauksen koordinaattori Jari Kallioinen
Koulutuspalvelut, vastuuopettaja Maarit Nikmo
Hankkeet ja kansainvälisyys, digimentori Anu Sköld-Nurmi  
Hankkeet ja kansainvälisyys, projektipäällikkö Mirva Julkunen