Siirry sisältöön

Avointa, vuorovaikutteista ja voimaannuttavaa – valtakunnallista laatua ohjaukseen

Nyt on ohjauksen momentum! Kehittämisen kohteina ovat niin nivelvaiheet, hakeutumisvaihe, opintojen aikainen ohjaus, erityisen tuen ohjaus kuin digiohjaus.

WinNovan VALO -hanke koordinoi laajaa Opinto-ohjauksen kehittämisen ja ohjauksen laadun parantamisen kokonaisuutta. VALO on yksi neljästä valtakunnallisesta koordinaatiohankkeesta, joka toteuttaa Oikeus osata –ohjelmaa ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseksi. Kolmivuotisessa kehittämisohjelmassa (2020-2022) tuetaan 

Opinto-ohjausta kehittää ja ohjauksen laatua parantaa kymmenen laajaa hankeverkostoa, joissa on mukana lähes sata koulutuksen järjestäjää ympäri Suomea. Suomen- ja ruotsinkielisissä verkostoissa on edustettuina ammatillisia oppilaitoksia, erityisoppilaitoksia, opistoja ja säätiöitä. WinNovan OLO on suurin verkostohankkeista. 

VALO:n erityistehtävänä on vastata Hyvän ohjauksen kriteeristön uudistustyön koordinoinnista ammatillisen koulutuksen osalta yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Kansallisten kriteereiden tavoitteena on tukea ja edistää ohjauspalvelujen tasa-arvoisuutta ja oikeudenmukaisuutta perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Uudistustyötä vauhdittavat Elinikäisen ohjauksen strategia 2020–2023 ja Elo-foorumi. Kriteerien päivitystyössä huomioidaan eri koulutusten uudistukset opetussuunnitelmissa, oppivelvollisuuden tuomat uudistukset, ammatillisen koulutuksen lain päivitykset sekä TUVA-koulutuksen perusteet. Kriteerit valmistuvat kesällä 2022 Oikeus osata -ohjelman päättyessä.

Tärkeä tuki VALO-verkostolle ja Hyvän ohjauksen kriteeristön uudistustyöhön on Round Table -asiantuntijaryhmä. Ryhmä koostuu koulutuksen järjestäjien edustajista, ohjausalan tutkimuksen asiantuntijoista sekä opiskelijajärjestön että työelämäjärjestöjen edustajista. 

Vaikuttavuuden arviointi ja tulosten jakaminen ovat tärkeä osa koordinaatiotehtävää, tervetuloa mukaan VALOn ja OLO:n tapahtumiin! 

Tiina Kallio ja Tamara Palmros-Aalto, VALO-koordinaatiohanke