Siirry sisältöön

Valmistuneet arvostavat WinNovan tarjoamaa ammatillista koulutusta ja työllistyvät hyvin

Satauraa ammatillisesta! -hankkeessa (ESR) on toteutettu uraseurantakysely, jonka kohderyhmänä olivat Kankaanpään opistossa, Sataedussa ja WinNovassa vuonna 2020 ammatillisen perustutkinnon suorittaneet.

Vastauksia saatiin yhteensä 312 kappaletta, vastausprosentin ollessa n. 20. Alla poimintoja WinNovasta valmistuneiden näkökulmista.

86 % vastaajista koki työelämässä oppimisen tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi osaksi koulutusta. Tämä heijastuukin työllistymiseen: peräti 44 % vastaajista oli työllistynyt työelämässä oppimisen paikkaansa. Vastaajista suurin osa (n. 80 %) on työllistynyt, ja on joko vakituisessa kokopäivätyössä, määräaikaisessa kokopäivätyössä, osa-aikatyössä tai yrittäjänä. 80 % vastaajista työskentelee suorittamaansa tutkintoa vastaavalla alalla. 

Poimintoja tyytyväisyydestä koulutukseen

Kaiken kaikkiaan tulokset olivat erityisesti työllistymisen kannalta varsin positiivisia. Kun kyselyssä kysyttiin asteikolla 1–5 (täysin eri mieltä, täysin samaa mieltä) valmistuneen tyytyväisyyttä nykyiseen työhönsä asettui keskiarvo lukuun 4,16. Peräti 72 % vastaajista koki, että he pystyvät hyödyntämään koulutuksessa hankkimaansa osaamista hyvin nykyisessä työssään. 60 % koki, että työ vastaa vaativuustasoltaan hyvin omaa, hankittua ammatillista koulutusta. 

Hankkeen aikana toteutetaan vielä kaksi kyselykierrosta, jotka suuntautuvat ammatillisen perustutkinnon v. 2021 ja vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla suorittaneisiin ja suorittaviin. Näin aineisto kasvaa ja tulosten luotettavuus on entistä parempi. Laadullista, kyselytutkimuksen tuloksia syventävää aineistoa hankitaan valmistuneiden ja työnantajien haastatteluilla.