Siirry sisältöön

Tärkeää tietoa kesäajan opinnoista WinNovassa – yhteishaussa valitut aloittavat 1.8.

Yhteishaussa WinNovaan valituiksi tulevat uudet opiskelijat aloittavat opintonsa elokuussa – jatkavien opiskelijoiden kannattaa edistää opintojaan kesällä oppisopimuksella!

Uusien opiskelijoiden orientaatioviikko on ollut osana toimintaamme viimeisenä kahtena kesänä. Olemme lähteneet orientaatioviikkoon siitä näkökulmasta, että opiskelijat saavat tulla tutustumaan ja perehtymään ammatilliseen koulutukseen sekä WinNovaan ilman muita opiskelijoita. Tästä toimintamallista kuitenkin luovutaan positiivisesta palautteesta huolimatta, sillä haasteena kesän orientaatioviikkoon osallistumisessa on osalle opiskelijoista ollut kesätöiden tai muiden menojen päällekkäisyys ja näiden organisointi uudelleen. Lisäksi yhteishaun paikan vastaanotto on tänä vuonna vasta viimeistään 30.6. klo 15 mennessä. Uudet yhteishaussa WinNovaan valituiksi tulevat opiskelijat aloittavat siis opintonsa 1.8.2022, jolloin syyslukukausi käynnistyy kaikilla.

Oppivelvollisuuden alaisille maksuton opetus

Oppivelvollisuuden laajentuminen astui voimaan vuonna 2021 ja koskee kaikkia perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyviä nuoria. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). Oppivelvollisuuden alaiset opiskelijat saavat maksuttoman opetuksen ja siihen liittyvät oheistoiminnat. Lisäksi opiskelijaksi ottamisessa käytettävät pääsy- ja soveltuvuuskokeet ovat oppivelvollisuuden alaiselle hakijalle maksuttomia. https://www.winnova.fi/opiskelijalle/opiskelu/opiskelun_kustannukset(avautuu uuteen ikkunaan)

Jatkavat opiskelijat edistävät opintojaan myös kesällä eri tavoin

WinNovassa keskitytään kesäajan opintojen entistä parempaan toteuttamiseen jatkaville opiskelijoille. Esimerkiksi lyhyessä oppisopimuksessa ns. kesäoppisopimuksessa opiskelija suorittaa jonkin opintoihin liittyvän tutkinnon osan kesätöitä tehden. Tietoa kesätyön hyödyntämisestä opintojen edistämisessä sivuillamme https://www.winnova.fi/lyhytoppisopimus(avautuu uuteen ikkunaan). Kesäkuussa WinNovassa järjestetään opetusta niille jatkaville opiskelijoille, joilla ei ole mahdollisuutta oppisopimukseen tai muihin kesätöihin ja koulutussopimukseen. Lukukausi päättyy 1.7.2022.

Ota suunta WinNovaan

Lisätiedot

Kolme opiskelijaa ja yhteishaun motto Millainen on sinun urapolkusi.