Siirry sisältöön

WinNovan ja EURESin ainutlaatuisella yhteistyöllä haetaan Satakuntaan ja Vakka-Suomeen 48 osaajaa Espanjasta – hakemuksia ennätysmäärä 344!

Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan ja Satakunnan EURES-toimijan välille on luotu ainutlaatuinen kansainvälisen rekrytoinnin ja koulutusperäisen maahanmuuton yhteistyömuoto. Näin laaja hoiva-alan kansainvälinen rekrytointi yhteistyössä monen työnantajan, koulutusorganisaation sekä EURES-toimijoiden kanssa toteutuu nyt Suomessa ensimmäistä kertaa.

Viime vuoden syyskuussa WinNova solmi sopimuksen kahdeksan eri työnantajatahon kanssa kansainvälisen rekrytoinnin aloittamisesta. Tällä sopimuksella lähdettiin etsimään 48 kansainvälistä osaajaa Satakunnan ja Vakka-Suomen työnantajille yhteistyössä EURESin kanssa. 

– Hoiva-alan osaajapula on niin kova, että alkukartoituksen yhteydessä moni organisaatio ilmoitti välittömästi olevansa mukana, kertoo WinNovan Työelämäpalvelujen johtaja Teija Harju.  

Jokaisen työnantajan kanssa neuvoteltiin rekrytoinnin yksityiskohdista, henkilömääristä, pohjakoulutusvaatimuksista, työkokemuksesta sekä muista hakijaprofiilien määrityksistä. EURES avasi paikkailmoitukset 2021 joulukuun alussa. Hakemuksia alkoi tulla heti hakujen auettua. Pääosin hakijat täyttivät kaikki asetetut vaatimukset. Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui yhteensä 344 kappaletta.  

– Tähän mennessä prosessin voi sanoa onnistuneen yli odotusten, koska hakemuksia on tullut noin runsaasti ja työnantajat pääsevät aidosti valitsemaan, Harju iloitsee. 

Onnistumisen takana on kova työ, tiivis oppilaitoksen, EURESin ja työnantajien välinen yhteistyö, rekryilmoitusten laadukkuus ja sujuva yhteistyö Espanjan toimijoiden kanssa, hän jatkaa.   

Työnantajien vastuulla ovat kuluvan helmikuun aikana hakijoiden haastattelut. EURES-asiantuntija Taina Tuovinen on avustanut työnantajia rekrytointiprosessin kaikissa vaiheissa. Haastattelut on tehty englannin kielellä ja myös hakemukset pyydettiin toimittamaan englanniksi. Valintavaiheen jälkeen, maaliskuussa alkaa WinNovan toteuttama lähtömaakoulutus.  

– Ulkomailta rekrytoitaessa työnantajien on vastattava siitä, että työntekijä saa jo lähtömaassa riittävästi tietoa työpaikan käytänteistä ja suomalaisesta kulttuurista. Suomen kielen opetus on pääosassa lähtömaakoulutuksen kokonaisuudessa, jonka WinNova toteuttaa verkon yli Espanjaan, kertoo lähtömaakoulutuksen vastuuopettaja Tanja Uskali.  

Ennen Suomeen saapumista lähtömaakoulutukseen osallistujille tehdään kielitesti, jotta varmistutaan riittävän suomen kielen taidon osaamisesta. Elokuussa ryhmä saapuu Suomeen ja aloittaa työskentelyn eri työnantajatahojen palveluksessa sekä Suomen tutkintovaatimusten mukaisen osaamisen täydentämisen oppisopimusopinnoilla WinNovassa.  

– WinNova tarjoaa vastaanottaville työyhteisöille tukea monikulttuurisuuden haasteisiin ja järjestää työpaikkaohjaajakoulutuksia. Lisäksi kotouttamistoimissa ovat mukana alueen eri vapaaehtoisorganisaatiot, työelämäpalveluiden palveluvastaava Laura Lehmuskoski sanoo. 

Kokemusta kansainvälisyydestä on, sillä WinNovassa opiskelee noin 500 äidinkielenään muuta kuin suomen kieltä puhuvaa opiskelijaa. Maahan muuttaneiden opetuksesta WinNovassa on yli 25 vuoden kokemus.  

Rekrytoinnin lähtökohtana on aina oltava eettisyys. Ulkomaista työvoimaa rekrytoitaessa sekä lähtö- että kohdemaassa on toimittava eettisesti ja oikeudenmukaisesti. Suomessa olevaa hoiva-alan osaajapulaa ei saa siirtää muiden maiden kannettavaksi. Esimerkiksi Baltian maissa on jo Suomen tilannetta vastaava henkilöstöpula hoiva-alalla. EURES selvitti tilannetta Espanjassa, josta todettiin olevan mahdollista toteuttaa alan työvoiman maastamuuttoa. Lisäksi espanjalaiset kokevat Suomen houkuttelevaksi sen rauhallisuuden vuoksi ja myös siksi, että kaikki on lähellä helposti saavutettavissa. Suomi on kiinnostava maa. 

WinNovassa luodun mallin mukainen kansainvälinen rekrytointi otetaan jatkossa osaksi toimintaa. Seuraavassa vaiheessa vuoden 2022 aikana osaajia ulkomailta ryhdytään rekrytoimaan metallialalle.   

Mukana olevat työnantajatahot: Porin, Rauman ja Laitilan kaupungit, Euran kunta, ONNI, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Hopeaharju ja Hopeakoto.

Opiskelija mittaa verenpainetta.