Siirry sisältöön

WinNovassa on kevään aikana otettu käyttöön työelämäpalautteen tiedonkeruujärjestelmä

Kaikille työpaikoille, joissa koulutetaan opiskelijoita oppisopimuksella tai koulutussopimuksella lähetetään OPH:n valtakunnallinen työpaikkaohjaajakysely.

Kyselyssä ei arvioida opiskelijaa, vaan työpaikan ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Oppilaitoksen toiminnan kehittämisen kannalta palautteet ovat tärkeitä. Työelämäpalautetta kerätään kahdella erillisellä kyselyllä, työpaikkaohjaajakyselyllä ja työpaikkakyselyllä. 

Työpaikkaohjaajakysely

Kysely lähetetään opiskelijan koulutussopimuksen tai oppisopimuksen päättymisen jälkeen työpaikan vastuulliselle työpaikkaohjaajalle automaattisesti Opetushallituksen tietojärjestelmästä. Työpaikkaohjaaja voi tarvittaessa välittää kyselyn edelleen opiskelijaa käytännössä enemmän ohjanneelle henkilölle. Kysely toteutetaan jokaisen työpaikkajakson päätyttyä. Mikäli jaksolla on useampia WinNovan opiskelijoita suorittamassa samaa tutkinnon osaa, vastaa työpaikkaohjaaja vain yhteen kyselyyn.

Työpaikkakysely

Kyselyn kohderyhmänä on koulutussopimuksia ja oppisopimuksia solmivat työnantajat, joilta palaute kysytään kaksi kertaa vuodessa. Kysely on koulutuksen järjestäjäkohtainen ja siihen vastaa työnantajan edustaja.

Työelämäpalaute on määritelty opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 g §:ssä yhdeksi ammatillisen koulutuksen järjestäjien vaikuttavuusrahoituksen perusteeksi. 

Lisätiedot:
Länsirannikon koulutus Oy WinNova/Työelämäpalvelut
tyoelamapalvelut@winnova.fi