Siirry sisältöön

Kansainväliset opiskelijat viihtyivät Rauman meriteollisuusyrityksissä

FinLat-Logic-hanke edistää yhteistyötä

Kesän alussa Raumalle saapui Latvian Liepajasta viisi opiskelijaa työpaikalla oppimisjaksolle osana Central Baltic -ohjelman rahoittamaa FinLat-Logic-hanketta. Hankkeen tavoitteena on yhdenmukaistaa logistiikka-alan ammatilliseen koulutukseen sisältyvää työpaikalla oppimista ja edistää Itämeren alueen oppilaitosten ja yritysten välisiä kumppanuuksia.  Hankkeen koordinaattorina toimii Latvian kansallinen koulutuskeskus VISC ja partnereina ammatilliset oppilaitokset Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ja Liepajan State Technical School.

Liepajan kaupunki on Latvian kolmanneksi suurin ja myös maan kolmanneksi suurin satamakaupunki Riian ja Ventspilsin jälkeen, joten yhteistyö satamakaupunki Rauman kanssa on luontevaa. Hankeyhteistyön tiivistämiseen tarjoutui erinomainen mahdollisuus, kun Liepajan koulun opiskelijoille järjestyivät varastologistiikan harjoittelupaikat raumalaisissa yrityksissä Logistikas ja Transval, joka vastaa Kongsbergin logistiikkatoiminnoista meriteollisuudessa. Opiskelijoiden neljän viikon työharjoittelu on juuri päättynyt ja ryhmän yleiskommentti harjoittelusta on innostunut: hauskaa – todella hauskaa, huippukokemus!

Suomen ja Latvian opinnot eroavat toisistaan merkittävästi

Opiskelijoiden mielestä parasta harjoittelussa oli uusien asioiden oppiminen, kuten trukilla ajaminen ja jopa suomenkielisten paperitöiden tekeminen. Yritysten henkilökuntaa kehuttiin siitä, että he ottivat opiskelijat innolla vastaan ja olivat todella ystävällisiä. Lisäksi opiskelijat kokivat, että heidän työtään ja nopeaa oppimiskykyään arvostettiin. Tämä näkyi myös yritysten palautteessa. Yritykset pitivät siitä, että opiskelijat olivat motivoituneita ja omatoimisia. WinNova sai opiskelijoilta hyvää palautetta käytännön järjestelyistä, hienoista toimitiloista ja koneista ja laitteista, joiden käyttöä opiskelijat saavat harjoitella.

Harjoittelun aikana kävi ilmi, että suomalaiset ja latvialaiset opinnot eroavat toisistaan muutamalla merkittävällä tavalla. Liepajan koulussa opiskellaan ammatillisen koulutuksen lisäksi lukion oppiainemäärä, joka Suomessa voidaan tehdä suorittamalla yhdistelmätutkinnon lukio-opinnot lukiossa. Varastologistiikan opinnot painottuvat Liepajan koulussa vahvasti teoriaan. Opiskelijat olivat esimerkiksi aiemmin ajaneet trukkia ainoastaan simulaattorilla, mikä hankaloitti työharjoittelun aloitusta. Suomessa ammatilliseen opetukseen kuuluu käytännön harjoittelu kuten trukin käytön opettelu. Tämä oli latvialaisten opiskelijoiden mielestä hienoa ja siitä poiki heti idea tuleviin opiskelijavaihtoihin: ensimmäinen harjoitteluviikko voisi olla työvälineiden käytön harjoittelua WinNovassa.

Raumalla latvialaiset nuoret viihtyivät hyvin, vaikka kaupunki olikin heidän mielestään nopeasti nähty. Polkupyörät olivat ykkösmenopeli ja liikkuminen koettiin helpoksi. Yksi asia opiskelijoita jäi kuitenkin harmittamaan: luistelemaan olisi pitänyt päästä myös kesäkuussa! Usealla syttyi kipinä palata Suomeen ja erityisesti Rauman meriteollisuuteen. Latvialaisten viesti kansainvälistä harjoittelujaksoa pohtiville: ”A really good experience! Try it! Don’t be scared.”


International students enjoyed their stay at maritime enterprises in Rauma

At the beginning of this summer, five students from Liepaja arrived in Rauma for a work-based learning (WBL) period as part of the Finlat-Logic project funded by Central Baltic programme. The aim of the project is to align parts of WBL curricula of VET programmes of logistics, and to promote partnerships between educational institutions and companies in the Baltic Sea region.

Read the whole story in English(avautuu uuteen ikkunaan)

Kirjoittajat: WinNova, Hanna-Kaisa Desavelle & Tuula Raukola

Latvialaiset opiskelijat toimitilojen edessä.
Latvialaisia opiskelijoita trukin edessä.