Siirry sisältöön

WinNovan Työelämäpalveluiden uudet tuulet

Kevään aikana Työelämäpalveluissa on käynnistetty tulevaisuuden tarpeisiin vastaavia kehityshankkeita.

Kansainvälinen rekrytointi ja koulutusvienti

Kansainvälinen rekrytointi sote-alalle WinNovan luomalla konseptilla käynnistyi vuodenvaihteessa vauhdikkaasti ja elokuussa odotetaan Satakuntaan uusia osaajia Espanjasta. Valtakunnallisestikin kiinnostusta herättäneellä kansainvälisen rekrytoinnin mallilla ryhdytään seuraavaksi etsimään metalliosaajia vastaamaan teknologiateollisuuden osaajapulaan.

Työelämäpalveluiden yhtenä uutena hankkeena suunnitellaan koulutusviennin avauksia EU-alueen ulkopuolelle. Suomalainen koulutus on maailmalla hyvässä maineessa ja tutkinnoistamme ollaan kiinnostuneita eri puolilla maailmaa. Tämän vuoksi ryhdymme toimiin kehittämään myös tätä kiinnostavaa kokonaisuutta.

Monialaisten koulutusten kehittäminen ja sidosryhmäyhteistyön laajentaminen

Työelämäpalveluiden johdolla kehitämme uudenlaisia, työelämän kasvaviin osaajatarpeisiin kohdentuvia, monialaisia koulutuksia, joiden tavoitteena on osaamisen päivittäminen ja täydentäminen.  

Lisäksi olemme alkaneet kartoittaa WinNovan sidosryhmäyhteistyötä, jota on tarkoitus laajentaa vihreään siirtymään ja digiosaamiseen suunnatulla yhteistyöllä.

Työelämäpuistotoiminnan suunnittelua ja koneiden ja laitteiden yhteisomistajuutta

Työelämäpalveluissa suunnitellaan Työelämäpuiston toimintamallia, johon liittyy myös oppimisympäristöjen määrittelyä mahdollisten koneiden ja laitteiden yhteisomistajuuden osalta. Työelämäpuisto -konseptin tavoitteena on osaavan työvoiman saaminen verkostolle ja sen henkilöstön osaamisen kehittäminen, mutta myös ennen kaikkea toimia vetovoimatekijänä. 

WinNova on osatoteuttajan roolissa Osaamispooli – Automaatio- ja kunnossapitoalan yritysten osaamisen kehittäminen – hankkeessa

Työelämäpalveluista ollaan mukana osatoteuttajana hankkeessa, jonka päätavoitteena on kehittää automaatio- ja kunnossapitoalan yritysten muutoskyvykkyyttä ja osaamista. Hankkeessa kootaan osaamispooli, joka pyrkii auttamaan yrityksiä tunnistamaan osaamista, sekä ennustamaan omia tulevaisuuden osaamistarpeitaan. Lisäksi tavoitteena on tuottaa esimiehille työkalu osaamistaseen johtamiseksi ja muutoskyvykkyyden kehittämiseksi, sekä kehittää yrityslähtöisesti mikrokoulutuskonsepti, jolla vastattaisiin akuutteihin osaamistarpeisiin, erityisesti kestävään kehitykseen, kiertotalouteen ja uusiin teknologioihin liittyen. 

Työelämäpalvelut viettämässä työhyvinvointipäivää sateisessa säässä.