Siirry sisältöön

SuomiAreena herätti keskustelua ammatillisen koulutuksen puolesta

SuomiAreenassa maanantaina keskusteltiin ammatillisten unelmien saavuttamisesta, ammatillisen koulutuksen vetovoiman laskusta ja huutavasta osaajapulasta eri aloilla sekä Taitaja-tapahtuman merkityksestä Satakunnassa ja valtakunnallisesti. Keskusteluissa ääneen pääsi tunnettuja nimiä, unelmiaan seuraavia nuoria sekä näitä unelmia tukevia ja mahdollistavia henkilöitä.

Ammatilliset unelmat

Harvan opiskelijan tie unelma-ammattiin on selvillä jo nuorena. Polku saattaa kulkea myös eri reittiä, mitä on alunperin suunnitellut. Josefiina Kivero löysi kuitenkin unelma-ammattinsa jo yläasteen työelämään tutustumisjaksolla. Floristin työ vei mennessään ja omia taitoja on Kivero päässyt mittaamaan kansainvälisissä WorldSkills kilpailuissakin. Kiveron ammatillisella uralla opettajilla onkin ollut suuri merkitys tukijoina, jotta hän on voinut ylittää itsensä. Jääkiekko valmentaja Karri Kiven työnkuvaan kuuluu nuorten haaveiden tukeminen ja eteenpäin kannustus. Varjopuolena on myös joskus nuoren haaveiden romuttaminen. Tällöin on erityisen tärkeää tukea nuorta hänen tarvitsemallaan tavalla, sillä joskus pettymys voi olla suuri.

Haastateltavat SuomiAreenan lavalla.
Nina Kauppinen, Karri Kivi ja Josefiina Kivero. Kirsi Alm-Siira haastattelee alojensa ammattilaisia ja selvittää ammatillisten unelmien saavuttamisen salaisuuden.

Ammatillisen koulutuksen vetovoima ja osaajapula

Osaajapulan ratkaiseminen herätti paljon keskustelua ja ideoita lavalla. Opetusministeri Li Andersson kertoi, mitä hallituksessa on pyritty tekemään asian eteen. Työelämän edustaja Tuomas Syyrakki korosti oppisopimuksen merkitystä aikuiskoulutuksessa. Molemmat olivat samaa mieltä oppisopimusten korostamisen tärkeydestä, jotta uudelleen koulutus olisi taloudellisesti kaikille mahdollista. Esiin tuotiin myös ihmisiä, jotka haluavat oppia tekemällä, jolloin oppisopimus on tärkeässä roolissa. Vireillä on tietokanta, jossa ihmiset pääsisivät etsimään tarjolla olevia paikkoja oman osaamisensa ja kiinnostuksensa mukaan. Tämän toivotaan helpottavan työntekijöiden ja työnantajien kohtaamista.

Patrik Tanner edusti nuorten mielipiteitä ja puhui peruskoulun sekä vanhempien merkityksestä jatkokoulutuksen valinnassa. Tanner korostaa opinto-ohjaajien työn merkitystä. Opinto-ohjaajilla tulisi olla riittävästi resursseja ohjata nuoria ja kertoa tarjolla olevista mahdollisuuksista. Vanhempien syvään juurtuneet asenteet lukion tärkeydestä sekä mediassa tapahtuva lukion käyvien nuorten korostus vaikuttavat myös nuorten valintoihin. Median edustaja ja keskustelun juontaja Eeva Lehtimäki tunnisti ilmiön hyvin ja puhui median vastuusta osaajapulan ratkaisemiseksi.

Satakunnan ammattikorkeakoulun rehtori Jari Multisilta nosti esiin erilaisten opiskelijoiden tärkeyden ammattikorkeakouluissa. Lukion käyneillä on teoreettisempaa osaamista ja ammattikoulusta tulevilla käytännönläheisempää osaamista. Ammattikorkeakoulussa kaikki hyötyvät tästä, sillä nuoret oppivat
hyvin toisiltaan ja erilaiset työtehtävät vaativat erilaista osaamista ja kiinnostusta. Multisilta lisäisi panostusta myös ulkomaalaisiin opiskelijoihin ja heidän jäämiseensä töihin Suomeen. 

Taitaja9 kilpailun pulmatehtävää ratkaistaan lavalla.

Kuvassa Jari Multisilta, Patrik Tanner, Li Andersson, Tuomas Syyrakki,  ja Katja Katajamäki Opetusministeri Li Andersson sekä Wurth Oy:n toimialapäällikkö Tuomas Syyrakki pääsivät ratkomaan Taitaja9 kilpailun pulmatehtäviä.

Taitaja-tapahtuman vaikuttavuus

Taitaja-tapahtuman ensisijaisena tavoitteena on edistää ammattikoulutuksen ja -osaamisen arvostusta. Tänä keväänä järjestettiin ensimmäiset Taitaja-kilpailut Satakunnassa. Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen sekä Taitaja2022 kilpailupäällikkö Tuomas Mäki-Ontto arvioivat tapahtuman vaikuttaneen positiivisesti satakuntalaisiin yrityksiin monin tavoin. Lyhyellä aikavälillä katsottuna yritysten liikevaihto saattoi kasvaa mutta pitkän aikavälin merkitys on varmasti suurin, sillä yritykset saavat ammattitaitoisempia työntekijöitä ratkomaan arjen haasteita. Skills Finlandin toiminnanjohtaja Maria Ekroth esittelikin varsin mairittelevia Taitaja-kilpailuiden jälkeisistä tutkimuksista, sillä 92% kilpailijoista koki, että ammattitaito kehittyi kilpailun aikana. Taitaja2022 leipuri-kondiittori finalisti Tuuli Silvola on yksi näistä kilpailijoista. Silvola kertoi omasta valmistautumisestaan kilpailuihin sekä uusista opeistaan.

Koulutuskuntayhtymä Omnian johtaja Tuula Antolan tavoitteena on saada yhä nuoremmat ikäluokat kiinnostumaan ammatillisesta koulutuksesta. Omnian järjestämät Taitaja2023-kilpailut pyrkivät osallistamaan enemmän esikoululaisia ja herättämään 8. – luokkalaisten mielenkiinnon ammatillista koulutusta kohtaan. Antola kertoo myös yrittäjyyden olevan tärkeässä roolissa Taitaja2023-kilpailuissa, sillä yhä enemmän yritykset etsivät yrittäjähenkisiä työntekijöitä.  

SuomiAreenan vieraat keskustelemassa.
Maria Ekroth, Tuuli Silvola, Tuula Antola, Tuomas Mäki-Ontto sekä Aino-Maija Luukkonen. Haastattelija Eeva Lehtimäki selvitti Taitaja-kilpailuiden merkitystä alueelle, opiskelijoille sekä järjestäjille. 

Tulevaisuuden tekijöitä ilahduttamassa

SuomiAreenan ajan Porin torilla pääsi ihastelemaan leikkimökkiä ja tapaamaan Skills Finlandin, Omnian sekä WinNovan edustajia. Opetusministeri Li Andersson luovutti leikkimökin sekä kukka-asetelmat SPR:n Porin
vastaanottokeskuksen johtaja Niina Mitikalle ilahduttamaan ukrainalaisia sekä muita pakolaisperheitä. Omnian ammattitaitoisten opiskelijoiden loihtima leikkimökki sekä opiskelijan puutarhalta tulevat kukka-asetelmat luovutettiin SuomiAreenassa tiistai aamuna SPR:n Porin vastaanottokeskukselle. Jatkossa leikkimökki ilahduttaa vastaanottokeskuksen lapsien leikkejä Porissa. 

Yhteiskuva leikkimökin luovutustilaisuudesta.
Li Andersson, Maria Ekroth, Tuula Antola, Niina Mitikka, Thomas Vasenius ja Miia Reiman mökin luovuttamisen jälkeen.

Diginatiivien työelämässä kaikki on toisin – vai onko?

Torstaina paneelin juonsi toimittaja Kirsi-Alm Siira. Paneelissa mukana Baronan toimitusjohtaja Lassi Määttä, yrittäjä-vaikuttaja Jalmari Karvinen eli Jalmafi, opiskelijat Sanni Korpinen ja Vilma Keto. Lisäksi mukana WinNovan työelämäpalveluiden johtaja Teija Harju. Paneelissa selvitettiin, millaista työelämä on diginatiivisukupolven silmin sekä millaisia odotuksia heillä on. Pohdittiin myös, miten työnantajat pystyvät vastaamaan näihin odotuksiin. 

MTV-lavan vieraat yhdessä.