Siirry sisältöön

Design Thinking workshop Potsdamissa, Saksassa

Suomi on osa EU:n laajuista digitaalisen kehityksen yhteisöä. “The European Digital Education Hub (EDEH) on avoin, maksuton verkkoyhteisö. Kyseessä on jäsenmäärältään kasvava Euroopan komission Microsoft Teams-ryhmä, jossa tavoitteena on ensisijaisesti se, että eri EU-maiden kehittäjät ja asiantuntijat kohtaavat ja voivat jakaa ideoita, verkostoitua sekä alkaa tehdä yhteiskehittämistä oppijoiden parhaaksi erilaisissa hankkeissa tms. Yhteisön yhteinen kieli on englanti. Yhteisössä haetaan myös synergiaa eri koulutusasteiden ja -muotojen välille.”

Desing Thinking -menetelmällä ideoidaan ja toteutetaan prosessimaisesti käyttäjälähtöisiä ratkaisuja erilaisiin ongelmiin tai tarpeisiin. Potsdamiin kokoontui 21.11.-22.11.2022 ympäri Eurooppaa 40 henkilön ryhmä, joiden taustat olivat hyvin erilaisia, mutta kaikkia yhdisti kiinnostus digikehittämiseen. Saimme kaikki ryhmät saman prosessoitavan aiheen, joka liittyi koulutusalan sidosryhmien resilienssiin uusien haasteiden edessä ja digitalisaation antamiin ratkaisuihin. Työskentelytahti oli tiivisja tarkasti aikataulutettu, koska normaalisti kuukausia kestävä prosessi oli puristettu kahteen päivään. Kokemus oli erittäin mielenkiintoinen, Design Thinking-metodia voin hyödyntää tulevaisuudessa omassa työssäni ja sain uusia kontakteja tulevaisuuden yhteistyötä varten. 

Anu Sköld-Nurmi