Siirry sisältöön

Palmgren-konservatorio ja WinNova solmivat jatkosopimuksen

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ja Porin kaupungin ylläpitämä Palmgren-konservatorio ovat solmineet jatkosopimuksen musiikkialan ammatillisen koulutuksen järjestämisestä 22.12.2022.

Sopimus on voimassa toistaiseksi ja se kattaa musiikkialan ammatillisen perustutkintokoulutuksen muusikon ja musiikkiteknologin osaamisaloilla. WinNova toimii koulutuksen järjestäjänä, ja se ostaa musiikkialan ammatillisten tutkinnon osien toteutuksen Palmgren-konservatoriolta. Kyseinen toimintamalli on otettu käyttöön vuonna 2013, kun musiikkialan koulutuksen järjestämislupa siirtyi Porin kaupungilta WinNovalle. 

Solmittu jatkosopimus vahvistaa molempien sopimusosapuolten selkeän yhteisen tahtotilan sitoutua musiikkialan koulutuksen pitkäjänteiseen kehittämiseen Satakunnassa. WinNovan vahva monialainen ammatillisen koulutuksen osaaminen sekä Palmgren-konservatorion mahdollisuudet toteuttaa musiikkialan koulutusta synergiassa taiteen perusopetuksen koulutustoiminnan kanssa luovat erinomaisen pohjan musiikkialan ammatillisen koulutuksen menestykselle. 

Aiempi yhteistyö luo yhteiselle toiminnalle hyvän pohjan, mitä on jatkossa mahdollista kehittää edelleen. Uudella sopimuskaudella  “WinNovalle musiikkialan koulutus tarjoaa hienon mahdollisuuden koulutustarjontaan erityisesti oppilaitoksen monialaisuuden toteutumiseksi” , toteaa WinNovan rehtori Juha Vasama. “Hyvin iloinen olen Palmgren-konservatorion pedagogiselle henkilöstölle yhteistyön tarjoamasta mahdollisuudesta kehittää musiikkialan koulutusta monipuolisesti kansainvälisyys sekä työelämän tarpeet huomioiden”, sanoo Palmgren-konservatorion rehtori Eeva-Maija Talasma. 

Musiikkialan ammatilliseen koulutukseen voi hakeutua läpi vuoden jatkuvassa haussa, sekä ysiluokkalaisille suunnatussa kevään yhteishaussa. Opinnoissa on mahdollista suuntautua klassiseen tai rytmimusiikkiin. 

Lisätietoja: 

Eeva-Maija Talasma
rehtori, Palmgren-konservatorio
044 701 5408 

Juha Vasama
rehtori, Länsirannikon koulutus Oy WinNova 
044 455 7311

Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan sekä Palmgren-konservatorion yhteistyösopimuksen allekirjoitustilaisuudessa paikalla olivat Winnovan toimitusjohtaja Lasse Schultz (vas.), Porin kaupungin sivistyksen toimialajohtaja Esa Kohtamäki, Palmgren-konservatorion rehtori Eeva-Maija Talasma sekä WinNovan rehtori Juha Vasama (takana).
Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan sekä Palmgren-konservatorion yhteistyösopimuksen allekirjoitustilaisuudessa paikalla olivat Winnovan toimitusjohtaja Lasse Schultz (vas.), Porin kaupungin sivistyksen toimialajohtaja Esa Kohtamäki, Palmgren-konservatorion rehtori Eeva-Maija Talasma sekä WinNovan rehtori Juha Vasama (takana).