Siirry sisältöön

Vaski-hankkeen kuulumisia WinNovassa

VASKI-hanke on osa ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmaa. WinNovassa järjestettiin lokakuun puolivälissä henkilöstöpäivä. Päivän aikana kuultiin winnovalaisten ajatuksia vastuullisen ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta.

Perjantai-iltapäivän antia

Henkilöstöpäivä koostui kolmesta osiosta:

Kaikki yllä mainitut osiot ovat tärkeitä ja saimme niihin jokaiseen varsin hyviä ajatuksia. Tässä kirjoituksessa keskityn päivän viimeiseen osioon eli kestävään kehitykseen, vaikka, jos tarkkoja ollaan kaksi muuta osiota kuuluvat myös kestävään kehitykseen tai vähintäänkin limittyvät siihen.

Oli mahtavaa huomata henkilöstön aktiivinen mukanaolo, vaikka olikin perjantai-iltapäivä. Saimme kuulla mielenkiintoista keskustelua ja osallistua mukaansatempaaviin pienryhmätyöskentelyihin. Näin, kun toimimme usealla paikkakunnalla ja useassa toimipisteessä, ei ole mitenkään itsestään selvyys, että kokoontuisimme suurella porukalla samaan paikkaan. Onneksi tapaamiset on mahdollista järjestää tietotekniikkaa hyödyntäen ja näin mahdollisimman moni pääsee osallistumaan. 

Vaikka olisi kiva nähdä kasvotusten, on myös niin, että etätapaamisten avulla toimimme kestävällä tavalla säästäen aikaa, rahaa ja viimekädessä luontoa. Päivän toteutus oli winnovalaisten ja fasilitoijana toimi Mukamas Learning Desing. Kestävän kehityksen osiossa henkilöstö sai pohtia mitä on kestävä kehitys WinNovassa. Ajatuksia tuli valtava määrä pienessä ajassa. Alla ajatuspilvimuodossa muutamia näistä.

Jo nyt kumpuaa erilaisia ideoita siitä, miten vuositeemoja voisi toteuttaa. Esiin on nostettu esimerkiksi erilaisten teemapäivien pitäminen. Jätteiden ja kierrätyksen osalta on toivottu lisää jäteastioita ja oppaita aiheen tiimoilta. Myös kuluttamiseen liittyen on noussut esiin monia ajatuksia, esimerkkinä mainittakoon tuotteiden hankinta. Mietitään etukäteen mitä hankitaan, mistä hankintaan ja kuinka kestävä tai korjattava tuote on. Ilolla voi ottaa vastaan myös niitä ajatuksia asioista, joita meillä on jo toteutettu ja niitä, jotka ovat mukana jokapäiväisessä toiminnassa. Opiskelijoiden mukaan ottamista teemapäiviin ja muihin toimintoihin pidetään tärkeänä ja näin se toki onkin, heitä varten me täällä olemme.

Kaikki tiedämme, että energiasta on pulaa ja sen hinta on noususuuntainen. Erityisesti, jos talvesta tulee kovin kylmä, voi olla, että edessä on sähkönjakelukatkot. 

Iltapäivään kuului myös energiansäästöhaasteen heittäminen koko henkilökunnalle. Tästä teimme erillisen Forms-kyselyn. Kysely lähti kentälle aamutuimaan ja jo puoleen päivään mennessä oli tullut lähemmäs sata vastausta.  Hyvä näin. Olemme kaikki yhteisellä asialla tai niin kuin joku joskus on sanonut, samassa veneessä ollaan. Jotta emme keskittyisi pelkästään tämän hetken tilanteeseen, halusimme kyselyn alustukseen kirjoittaa myös ajatuksen energiansäästöistä tulevaisuudessa. Taustalla toivomus siitä, että ainakin osa nyt toteutettavista asioista jäisi käytäntöön tukemaan kestävää kehitystä.

Varsinaisia kysymyksiä oli kaksi:
1. Kirjoita tähän ideasi energian säästämiseksi WinNovassa – arjen pienistä asioista isompiin kokonaisuuksiin.
2. Pohdi, mitä itse voisit tehdä vähentääksesi energian kulutusta.

Porkkanaksi laitoimme ePassi-arvonnan.

Henkilöstöpäivä oli erittäin onnistunut ja innostava. Saimme yhdessä paljon aikaan. Henkilökunnan, jatkossa myös sidosryhmien, positiivinen informointi suunnitelmista ja toteutuksista tulee olemaan tärkeää, jotta nyt saadut hyvät ideat saisivat oikean tietoisen elämän. 

Tästä on hyvä jatkaa!
Tarja Ollonqvist
Kiinteistö- ja ympäristösuunnittelija
Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova
Asiasanat: ammatillinen koulutus, kestävä kehitys, VASKI-hanke, energiansäästö, vuositeemat