Siirry sisältöön

Kumppanuuden avulla kehitetään yhteistyön eri muotoja

Kuvassa vasemmalta Satakunnan hyvinvointialueen järjestämisjohtaja Marika Lanne, WinNovan toimitusjohtaja Juha Miikkulainen, Satakunnan hyvinvointialueen sote-johtaja Sari Rantanen, WinNovan palveluvastaavat Jori Saine ja Lena Girs sekä WinNovan työelämäpalvelujen johtaja Teija Harju. (Kuva Kirsi Petäjämäki)

Satakunnan hyvinvointialue ja WinNova ovat solmineet monipuolista yhteistyötä tukevan kumppanuussopimuksen 27.2.2023.

(Sopimuksen allekirjoittivat Satakunnan hyvinvointialueen sote-johtaja Sari Rantanen ja WinNovan toimitusjohtaja Juha Miikkulainen. Kuvassa vasemmalta Satakunnan hyvinvointialueen järjestämisjohtaja Marika Lanne, WinNovan toimitusjohtaja Juha Miikkulainen, Satakunnan hyvinvointialueen sote-johtaja Sari Rantanen, WinNovan  palveluvastaavat Jori Saine ja Lena Girs sekä WinNovan työelämäpalvelujen johtaja Teija Harju.)

Kumppanuussopimuksessa sovitaan mm. yhteisestä, ennakointiin perustuvasta koulutussuunnittelusta, henkilöstön ammatillisen osaamisen ja laadun varmistamisesta lisäkoulutuksilla ja johtamisosaamisen varmistamisesta mm. esimieskoulutuksia suunnittelemalla ja yhteisesti kehittämällä. Tämän lisäksi sovittiin WinNovan opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollistamisesta ja yhteistyöstä sen edistämiseksi.

– Laaja-alaisen kumppanuuden ajatuksena on, että molemmat osapuolet saavat yhteistyöstä hyötyjä win-win-periaatteella. Kumppanuuden avulla voimme välittää tietoja koulutusalojen trendeistä ja opetuksen ja tutkintojen muutoksista. Voimme myös tarjota näkyvyyttä oppilaitoksen toiminnassa ja alaa koskevissa tapahtumissa. Rekrytointi- ja kesätyöhakujen aikana voimme esimerkiksi organisoida opiskelijoiden vierailuja eri toimipisteissä tai hyödyntää kumppanin henkilöstön osaamista puhujavierailuilla oppilaitoksessa, työelämäpalveluiden johtaja Teija Harju kertoo. Yhtenä merkittävänä asiana sopimukseen kirjattiin kansainvälisen rekrytoinnin kehittäminen. Tällä pyritään yhdessä ratkaisemaan alueen osaajapulaa ja etsimään uusia, eettisesti kestäviä keinoja asian ratkaisemiseksi.

Kumppanuustoiminnan suunnittelusta, seurannasta, arvioinnista ja kehittämisestä vastaavat ohjausryhmä ja operatiiviset työryhmät. Kumppanuustoimintaa koordinoi WinNovan työelämäpalvelut.

– Kumppanuussopimus jatkaa alueen kuntien ja Satasairaalan aikaisempaa yhteistyötä WinNovan kanssa. Kumppanuussopimus syventää koulutuksen ja työelämän vuoropuhelua, minkä tavoitteena on löytää ratkaisuja työvoiman saatavuushaasteisiin sekä edistää opiskelun aikaista työelämäyhteyttä ja siten parantaa opiskelijoiden opiskelukokemusta ammattialaltaan, kertoo järjestämisjohtaja Marika Lanne Satakunnan hyvinvointialueelta.

Lisätietoja:
Teija Harju
Johtaja, työelämäpalvelut
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
044 455 7314
teija.harju@winnova.fi

satakunnan hyvinvointialue logo