Siirry sisältöön

WinNovan henkilöstötarinat: Opiskelijapalvelujen johtaja Fia Heino

Kevään 2023 aikana WinNovan www-sivuilla julkaistaan henkilöstötarinoita winnovalaisista. Seuraavaksi esittelyvuorossa on opiskelijapalvelujen johtaja Fia Heino Raumalta.

Fia Heino on ylpeä oman opiskelijoita tukevan tiiminsä osaamisesta 

Opiskelijapalvelujen johtaja Fia Heino

Nykyisin opiskelijapalvelujen johtajana toimiva Fia Heino on työskennellyt WinNovassa sen alusta alkaen eli vuodesta 2010. Fian työura opetusalalla alkoi jo vuonna 1993, jolloin hän opetti sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia. 2000-luvulta asti hän on ollut kehittämässä Raumalle opiskeluhuollon ja erityisen tuen toimintaa.  

Opiskelijapalvelujen johtajan vastuualue kattaa koko WinNovan ja Fialla onkin työntekijöitä kaikissa WinNovan toimipisteissä. Hänen virallinen työpisteensä on Raumalla, mutta Fia on usein nähty winnovalainen myös Porissa. Omasta mielestään Laitilassa ja Ulvilassa tulee käytyä liian harvoin ja siitä hänellä itsellään onkin välillä hiukan huono omatunto.  

Milloin ja miten aloitit työskentelyn WinNovassa? 

Minut valittiin WinNovan opiskelijapalvelupäälliköksi ja tehtäväni oli luoda uusi opiskelijapalvelujen yksikkö, mikä oli siihen aikaan aika moderni ajatus. Työskentely oli heti alusta alkaen kovin intensiivistä, koska piti rakentaa perusrakenteet, uudet tehtävänkuvat toimijoille, paljon erilaisia ohjeita opiskelijapalvelujen eri osa-alueisiin ym.  

Töitä oli paljon, mutta uusi yksikkö saatiin käyntiin ja opiskelijapalvelut onkin ollut alusta asti WinNovan keskiössä ja meillä on ollut tärkeä rooli tukemassa koulutuspalveluja.  Opiskelijapalvelut ovat monipuolistuneet WinNovan alkuajoista alkaen ja toiminta on nykyään ammattimaisempaa, mitä silloin alussa oli. Uusia työtehtäviä on tullut lisää matkan varrella.  

Opiskelijapalvelujen tavoite on alusta asti ollut selkeä: Saamme oppilaitokseen hakijoita, edistämme opiskelijoiden opintoja ja varmistamme heidän työllistymisensä tai jatko-opintoihin siirtymisen valmistumisen jälkeen. Mikäli haasteita tulee matkalla, niin silloin tarjoamme moniammatillisesti ohjausta ja tukea.  

Oma nykyinen työnkuva ja millaista erityisosaamista koet itselläsi olevan?  

Opiskelijapalvelujen johtajan tehtävänä on johtaa WinNovan opiskelijapalvelujen kokonaisuutta, mikä kattaa ohjauspalvelujen, urapolkupalvelujen ja opiskeluhuollon kokonaisuuden. 

Vastuualueeseeni liittyy monia keskeisiä prosesseja, jotka kulkevat läpi organisaation matriisissa.  Lisäksi teen paljon monialaista verkostotyötä eri koulutuksen järjestäjien, kuntien ja jatkossa hyvinvointialueen kanssa. Oppivelvollisuusasiat ovat olleet myös iso osa työtäni viimeiset kaksi vuotta. Toimin Satakunnan nivelvaiheen työryhmän puheenjohtajana, jossa keskiössä on TUVA-koulutus, erityinen tuki ja oppivelvolliset.  Lisäksi olen myös mukana WinNovan kurinpitojaoksessa, jossa käsitellään välillä haasteellisiakin opiskelija-asioita.  

Mielestäni minulla on laajaa osaamista ammatillisesta koulutuksesta ja erityisesti koulutuksen lainsäädäntö, opiskelijan ohjaus, erityisopetus, opiskeluhuolto ja siihen liittyvä monialainen verkostotyö ovat vahvuuksiani. Opiskelijapalveluissa tarvitaan osaamista laajoista kokonaisuuksista, mutta myös tarkkoja faktoja mm. opiskelijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyen. 

Mitä omassa tiimissäsi puuhaillaan? 

Toimin esihenkilönä ohjauspalveluissa ja yksikössäni on 19 työntekijää. 

Opinto-ohjaajat muodostavat oman tiimin ja he käsittelevät ja kehittävät opinto-ohjaukseen liittyviä sisältöjä. He toimivat myös ohjauspalveluvastaavina ja organisoivat muun muassa HOKS-seurantakokouksia omilla aloillaan. Nämä HOKS-seurantakokoukset ovat tulosta opinto-ohjaajien tekemästä kehittämistyöstä. Opinto-ohjaajat ohjaavat opiskelijoita ja pyrkivät varmistamaan heille parhaan mahdollisen opiskelupolun, johon tarvitaan tiivistä yhteistyötä vastuuopettajien kanssa. Ohjauspalveluissa on 16 opinto-ohjaajaa.  

Opinto-ohjaajat tekevät paljon yhteistyötä opiskeluhuollon toimijoiden sekä erityisopettajien kanssa. Kuraattorit, terveydenhoitajat, psykologit ja erityisopettajat ovat mukana monen opiskelijan opiskelun tukemisessa.  

Lisäksi opiskelijapalvelujen koordinaattorit ja Urapolkupalvelujen palvelupäällikkö muodostava OK-tiimin, jonka tehtävänä on koordinoida WinNova-tasolla ohjausprosessien kokonaisuutta (opinto-ohjaus, opiskelijatoiminta, uraohjaus, ei vieraskielisten ohjaus ja erityinen tuki ja ohjaus). Kun on eri ammattiryhmiä ohjaamassa opiskelijoita, pitää varmistaa, että eri ohjaustoimijoiden ja koulutuspalveluiden yhteistyö sujuu.  

Olen aina ollut ylpeä opiskelijapalveluista ja työntekijöiden osaamisesta. 

Miten WinNovan arvot (yhteistyö, kehittäminen, turvallisuus, palvelu ja ihmisläheisyys) näkyvät työssäsi ja omassa tekemisessä? 

WinNovan arvot soveltuvat kuin nappi silmään omaan työhöni. Opiskelijapalvelujen lähtökohdat ovat juuri noissa arvoissa ja itsekin pyrin tekemään työtäni niiden mukaan.  Opiskelijapalveluissa ei tehdä asioita yksin vaan yhteistyössä aina jonkun kanssa. Tähtäämme siihen, että kaikilla olisi turvallista opiskella WinNovassa ja haluamme palvella kaikkia ihmisläheisesti. Kehittäminen on ollut aina meidän toiminnassamme mukana.  

Miten kehität itseäsi ja omaa osaamistasi? 

Työ edellyttää jatkuvaa uusiutumista ja itsensä kehittämistä. Omassa työssä pitää huolehtia itse substanssiin liittyvästä osaamisesta ainakin jollain tasolla sekä esihenkilötyössäkin on hyvä itseään kehittää. Koulutukset/webinaarit, tutustumiset muiden oppilaitosten käytäntöihin, yhteistyö kollegoiden kanssa ym. ovat esimerkkejä, miten kehitän osaamistani. Lisäksi omasta hyvinvoinnista tulee huolehtia, jotta ylipäätänsä jaksaa pysyä mukana alati muuttuvassa työelämässä. Itsekin olen lisännyt liikuntaa viikoittaiseen kalenteriini. Jokainen on vastuussa oman osaamisen kehittämisestä ja itse olen kokenut juuri sen tuovan motivaatiota työn tekemiseen.  

Mitä WinNovan slogan Suunta eteenpäin merkitsee sinulle? 

Aina on hyvä mennä eteenpäin, eikä jäädä murehtimaan menneitä. Eilen oli eilen ja huomenna on taas uusi päivä. Pitkän työurani aikana olen oppinut yhä enemmän toimimaan näin, muuten työ olisi liian kuormittavaa.  

Mikä työssäsi motivoi sinua jaksamaan päivästä toiseen? 

Hyvä työyhteisö on tärkeä voimavara. Lisäksi työni päämäärä motivoi minua, pyrkimys on aina auttaa opiskelijaa. Saan tehdä sellaista työtä, minkä koen arvokkaaksi.