Siirry sisältöön

WinNovan henkilöstötarinat: Palveluvastaava Lena Girs Kalske

Vaaleahiuksinen nainen seisoo, pinkki kaulanauha kaulassa ja mustat vaatteet.

Kevään 2023 aikana WinNovan www-sivuilla julkaistaan henkilöstötarinoita winnovalaisista. Seuraavaksi esittelyvuorossa on palveluvastaava Lena Girs Kalske Porista.

Palveluvastaava Lena Girs Kalske tekee tiivistä yhteistyötä kumppanuusyritysten kanssa 

Reilut neljä vuotta sitten WinNovassa Hyvä Pore -hankkeen projektipäällikkönä aloittanut Lena Girs Kalske työskentelee nykyään Työelämäpalvelut-yksikön palveluvastaavana Raumalla. Lenan työpiste on Steniuksenkadulla, mutta usein hänet näkee myös muissa WinNovan toimipisteissä tai kentällä kumppaniyritysten tiloissa.  

Oma nykyinen työnkuva ja millaista erityisosaamista koet itselläsi olevan?  

Keskeisiä tehtäviäni on mm. alueen työelämän säännöllinen kontaktointi eli olen strategisten ja kehittävien kumppanuuksien työryhmissä ja joissakin ohjausryhmissä. Lisäksi tuen koulutus- ja palvelumyyntiä ja olen mukana kehittämässä oppisopimustoimintaa ja sen markkinointia. Olen myös mukana järjestämässä säännöllisiä palveluasiantuntijoiden myyntikokouksia ja koulutuspäälliköiden myyntivalmennuksia.  

Työelämäpalveluiden vastuulla olevien prosessien ja niihin liittyvien toiminta- ja menettelyohjeiden laatiminen ja päivittäminen kuuluu myös työnkuvaani. Lisäksi vastaan asiakastyössä käytettävän CRM-järjestelmän kehittämisestä pääkäyttäjänä ja järjestän erilaisia asiakastilaisuuksia. Tällä hetkellä olen myös projektitoimijana mukana ESR-rahoitteisessa Osaamispooli-hankkeessa. Hanke on suunnattu automaatio- ja kunnossapitoalan yritysten osaamisen kehittämiseen.  

Oma erityisosaamiseni sijoittuu myynnin- ja projektijohtamiseen liittyviin asioihin, asiakkuuksien hallintaan ja markkinointiin sekä prosessien ja toimintamallien kehittämiseen. Olen aiemmin toiminut yli 20 vuotta erilaisissa myynnin, markkinoinnin ja ICT:n projektijohtamisen sekä asiakkuuksien hallinnan tehtävissä.  

Omat vastuut työtehtävässäsi? 

Palveluvastaavana toimin Rauman alueella strategisten kumppanuuksien työryhmissä ja joissakin ohjausryhmissä, kuvaan ja tuotan Työelämäpalveluiden prosessikuvauksia, sekä erilaisia toiminta- ja menettelyohjeita, sekä laadin sopimusasiakirjoja, kontaktoin alueen yrityksiä, osallistun messuihin ja erilaisiin tapahtumiin, mitä liittyvät työelämään tai oppisopimuksiin. Osallistun myös koulutusalojen myyntikokouksiin, suunnittelen työelämäpalveluiden viestintään sisältöjä, kehitän CRM-järjestelmää ja opastan sen käytössä, järjestän palveluasiantuntijoille ja koulutuspäälliköille asiakastyöhön ja myyntiin liittyviä koulutuksia yhdessä tiimimme kanssa.  

Mitä omassa tiimissäsi tehdään?  

Työelämäpalveluissa teemme vahvasti työelämäyhteistyötä ja solmimme esimerkiksi kumppanuussopimuksia. Lisäksi tuemme koulutusaloja yritysyhteistyössä ja myynnissä. Olemme mukana strategisten kumppanuuksien työ- ja ohjausryhmissä ja koulutusalojemme sisäisissä myyntikokouksissa, koordinoimme oppisopimustoimintaa ja niiden markkinointia työnantajille, teemme sidosryhmäyhteistyötä mm. TE-palveluiden, ELY:n ja eri henkilöstöpalveluyritysten kanssa. Lisäksi kehitämme uusia palveluita työelämälle sekä paljon kaikkea muuta työelämäyhteistyöhön ja oppisopimuksiin liittyen.   

WinNovan strategia 2022-2025 -kehitysohjelmassa meillä on vetovastuita työelämä- ja sidosryhmäyhteistyöhön liittyen. Itse olen kehittämässä Työelämäpuisto-konseptia, johon sisältyy myös oppimisympäristöjen tai laitteiden yhteisomistajuutta ja yhteiskäyttöä sekä kummitoimintaa.  

Miten kehität omaa osaamistasi?  

Kehitän omaa osaamistani seuraamalla liike-elämän tapahtumia mm. Linkedinissä, uutisissa ja muussa mediassa sekä tietysti opiskelemalla. Viime vuonna sain päätökseen tuotekehityksen erikoisammattitutkinnon, jossa yhdessä viestinnässä toimivan Marika Malmin kanssa kehitimme LoistaWin-valmennuspalveluiden brändiä.  

Miten tiimin toiminta tukee arjen tekemistä ja toimintaa?  

Työelämäpalveluissa pyrimme tukemaan koulutusaloja myynnissä ja monialaisessa tarjonnassa. Järjestämme palveluasiantuntijoille työpajoja koulutustuotteiden kehittämiseksi sekä erilaisia myyntivalmennuksia niin koulutuspäälliköille kuin palveluasiantuntijoillekin.  Koordinoimme myös oppisopimustoimintaa.  

Työelämäpalveluiden prosessien kuvaaminen auttaa asiakasrajapinnassa toimivia hahmottamaan miten työelämäpalveluiden toiminnot etenevät, ja mitkä ovat kenenkin roolit ja vastuut eri kokonaisuuksissa, esimerkiksi miten myyntiä johdetaan tai miten myyntiprosessi etenee. Erilaiset toiminta- ja menetelmäohjeet sekä lomakepohjat auttavat arjen tehtävien läpiviennissä. Kehitämme myös uusia palveluja työelämän tarpeisiin, jotka auttavat työnantajia esimerkiksi rekrytoinnissa ja oman henkilöstön lisäkoulutustarpeissa.  

WinNovassa on käytössä ePassi, miten olet hyödyntänyt sitä?  

Käyn CrossFitissä 2-3 kertaa viikossa. Siinä hyödynnän ePassia.  

Mitä jokaisen tulisi oppia työelämässä?   

Jokaisen tulisi ensisijaisesti oppia huolehtimaan omasta tontistaan mahdollisimman hyvin ja ymmärtää, että omilla työtehtävillä on vaikutuksia muihin osapuoliin ja koko organisaatioon kokonaiskuvassa. Tulisi myös tiedostaa asiakaspalvelun tärkeys riippumatta siitä, onko kyse ulkopuolisesta asiakkaasta vai kollegasta. 

Suunta eteenpäin – Mitä se merkitsee sinulle?  

Suunta eteenpäin -sloganin merkitys minulle on se, että menneisyydestä kannattaa poimia opetukset, mutta katse kannattaa pitää tulevaisuudessa ja olla valmis muuttamaan omaa toimintaa siten, että se vastaisi tulevaisuuden tarpeisiin.