Siirry sisältöön

WinNovan henkilöstötarinat: Sosiaali- ja terveysalan lehtori Jaana Antila

Pitkähiuksinen nainen nojaa kaiteeseen yllään vaaleansininen pusero ja kaulassa kirjava huivi.

Kevään 2023 aikana WinNovan www-​sivuilla julkaistaan henkilöstötarinoita winnovalaisista. Seuraavaksi esittelyvuorossa on sosiaali- ja terveysalan lehtori, pääluottamusmies Jaana Antila Porista.

Jaana Antila on myös edunvalvonnan ammattilainen 

Sosiaali- ja terveysalan lehtori sekä pitkäaikainen OAJ:n pääluottamusmies Jaana Antila tuntee WinNovaa ja sen edeltäjäoppilaitoksia sekä henkilöstöä jo pitkän ajan takaa. Hänen nykyinen työnsä painottuu luottamusmiestyöhön. Sen lisäksi hän opettaa vuosittain keskimäärin 40 opiskelijaa. 

Jaanalla on paljon kokemusta edunvalvonnasta ja yhdistystoiminnasta. Myös sosiaali- ja terveysalan osaamisen hän on pitänyt ajan tasalla koulutuksilla ja työelämäjaksoilla.  

Jaana on aktiivisena toimijana mukana monissa eri tiimeissä ja työryhmissä. Muun muassa luottamusmiehet työsuojeluvaltuutetut tapaavat säännöllisesti ja opetuksen puolella vammaistyön osaamisalan tiimissä tehdään tiivistä yhteistyötä. 

Mielenkiintoisimpana työnään WinNovan ulkopuolelta Jaana mainitsee työskentelyn aikanaan Pori Jazzien cateringpäällikkönä.  

Miten oman tiimin toiminta auttaa työssä ja miten itse pyrit vaikuttamaan opiskelun laadukkuuteen? 

Tiimistä on apua ja tukea työtehtävien hoidossa. Se on myös peilauspinta omien ajatusten ja suunnitelmien suhteen. 

Opettajan työssä tulee aina aikarajat vastaan opetuksen suunnittelun ja toteutuksen suhteen. Resurssien puitteissa suunnittelen opetukseni toteutussuunnitelman ja tutkinnon perusteiden mukaisesti. Oman ammattitaidon ylläpitäminen ja opettamani alan muutosten seuraaminen vaikuttavat myös opetukseni laatuun.  

Kuinka kuvailisit ammattiasi muutamalla sanalla?  

Tärkeä, vaativa, ihmiskeskeinen ja paineensietokykyä vaativa. 

Entä miten ystäväsi kuvailisivat sinua?  

Tunnollinen, rehellinen, omistautuva, johdonmukainen ja ratkaisukeskeinen. 

Opettajan tehtävänä on myös tukea opiskelijan oppimista – Mitä tämä käytännössä tarkoittaa omassa työssäsi? Entä mitkä tahot voivat tehdä yhteistyötä opiskelijan tukemiseksi? 

Opiskelijan tukeminen lähtee kohtaamisesta. Opiskelijan oppimisen tukeminen tarkoittaa käytännössä mm. ohjaamista, kannustamista, reflektointia ja palautteen antamista. Opetuksessa se tarkoittaa mm. oppituntien suunnittelua, asioiden jäsentämistä, käytännön esimerkkien sitomista teoriaopetukseen ja opetuskeskusteluja. 

Ammattiryhmistä tärkeitä tukitahoja ovat opot, erityisopettajat, ohjaajat, kuraattorit, terveydenhoitajat, koulutuspäälliköt, uraohjaajat ja muut opettajat eli todella moni taho. Vastuuopettajilla on erityisen tärkeä rooli.  Näiden lisäksi keskiössä ovat oppivelvollisten opiskelijoiden huoltajat ja tietysti itse opiskelijat.  

Opetuksen sisällöt muuttuvat koko ajan yhteiskunnan kehittyessä, mitä haasteita se tuo mukanaan ja miten pysyä jatkuvassa muutoksessa mukana?

Jotenkin tuntuu, että muutosta itsessään pidetään itseisarvona. Erityisesti ammatillinen koulutus tuntuu olevan päättäjien mellastuskenttä. Nyt pitäisi rauhoittaa tilanne ja antaa henkilöstölle aikaa tehdä perustyötään. Mielestäni energiaa menee liiaksi mm. erilaisten ohjelmien käyttämiseen, jatkuvasti muuttuvien ohjeistusten haltuunottoon, lisääntyvään kirjaamiseen ja tiedon hakemiseen järjestelmistä.  

Opiskelijoiden tuen tarpeet ovat lisääntyneet ja vaikeutuneet. Se vaatii opettajalta aiempaa enemmän aikaa, mutta myös osaamista.  

Digitalisaation lisääntyessä opettajaa haastetaan erilaisella pedagogisella osaamisella ja uusilla opetuksen toteuttamisen ratkaisulla. Niihin pitäisi olla entistä enemmän osaamista. Jotenkin pitäisi pysyä vielä selvillä kaiken tämän keskellä, mitä työelämässä tapahtuu. Voi vain hämmästellä vaatimuksia henkilöstön osaamisen monipuolisuudesta. 

Työssäsi kohtaat jatkuvasti erilaisia ihmisiä, mitkä kohtaamiset tuovat eniten iloa ja onnistumisen tunteita?  

WinNovassa on käytössä ePassi-etu – miten olet hyödyntänyt sitä?  

Oma ePassi-saldoni menee lyhentämättömänä Porihallin jäsenmaksuun. 

Mitä salaisia kykyjä tai taitoja sinulla on?  

Osaan remontoida. 

Mitä jokaisen tulisi oppia työelämässä?  

Jokaisen tulisi osata tai opetella vuorovaikutustaitoja, yhteistyötä, itsensä tuntemista ja keskinäistä kunnioitusta. 

Mikä on paras neuvosi, jonka olet koskaan saanut? 

Riittävän hyvä on tarpeeksi (tosin tässä tavoitteessa on vielä kehittymistä) ja toisena: Asioilla on tapana järjestyä, jos ne ovat sen arvoisia.