Siirry sisältöön

WinNovan henkilöstötarinat: Turvallisuusalan lehtori Kalle Leppänen

Kalju, parrakas mies tummissa vaatteissa seisoo kädet puuskassa.

Kevään 2023 aikana WinNovan www-​​sivuilla julkaistaan henkilöstötarinoita winnovalaisista. Seuraavaksi esittelyvuorossa on turvallisuusalan lehtori Kalle Leppänen Porista.

Työelämätausta eri aloilta tuo monipuolisuutta Kalle Leppäsen osaamiseen 

Turvallisuusalan lehtori Kalle Leppänen aloitti WinNovassa keväällä 2020 samoihin aikoihin, kun korona sulki koulut: Täytyy sanoa, että se oli melko erikoista aikaa, toteaa Kalle. WinNova suoritti kuitenkin onnistuneen digiloikan ja sitten alkoikin jo kesän vapaajakso, hän jatkaa. 

Kalle Leppänen opettaa vuosittain 150-250 opiskelijaa ja opetustyö tapahtuu pääasiallisesti Porissa, Raumalla ja Laitilassa.  

Oma nykyinen työnkuva ja millaista erityisosaamista koet itselläsi olevan?  

Työskentelen enimmäkseen opetustyössä ja sen lisäksi toimin turvallisuusalan toisena kansainvälisyysvastaavana. Näiden lisäksi olen ollut mukana myös erittäin mukavassa Sata uraa ammatillisesta -hankkeessa. Harmikseni hanke päättyy nyt maaliskuussa. 

Oma erityisosaamiseni on varmasti turvallisuusalan asiakaspalvelu ja tapahtumaturvallisuuteen liittyvät yksityiskohdat. Hankkeen tiimoilta olen saanut palautetta kokouksiin tuomastani huumorista ja muiden naurattaminen onkin varmasti ollut aina yksi erityistaitoni. 

Mitä omassa tiimissäsi touhutaan ja miten tiimin toiminta tukee arjen tekemistä?

Tiimini pyrkii kehittämään turvallisuusalan koulutusta perustutkintolaisille, ammattitutkintolaisille, WinNovan omalle henkilökunnalle ja elinkeinoelämän tarpeisiin. 

Tiimistämme löytyy erittäin paljon turvallisuusalan erikoisosaamista ja koska useat meistä ovat siirtyneet opettajan työhön pitkän elinkeinoelämässä tehdyn työuran jälkeen, uskaltaisin sanoa, että työkokemusta on tiimissä jopa satoja vuosia, vaikka olemmekin vielä melko nuoria. 

Miten kehität omaa osaamistasi ja miten WinNova tukee ammattiosaamisen kehittämistä? 

Pyrin osallistumaan mahdollisuuksien mukaan alan koulutuksiin ja seminaareihin. Verkostoidun rohkeasti eri alojen ammattilaisten kanssa ja sparrailen eri aiheista myös tuntemattomien tyyppien kanssa mm. LinkdedIn alustalla. 

Olen saanut mahdollisuuden osallistua koulutuksiin ja tilaisuuksiin, joista on hyötyä minulle ja sitä kautta WinNovalle. Arvostan kovasti työnantajan antamaa mahdollisuutta itsensä kehittämiseen. 

Suunta eteenpäin – Mitä nämä sanat merkitsevät sinulle? 

Olen toteuttanut tätä ajatusta jo ennen WinNovaan tuloani siten, että olen uskaltanut rohkeasti vaihtaa työnantajaa silloin, kun olen kokenut vaihdoksen vievän minua ”eteenpäin”. Osittain vaihdosten syy on ollut puhdas halu kokeilla täysin toista toimialaa ja hienointa on ollut huomata pärjäävänsä. 

Mikä on suurin ammatillinen saavutuksesi? 

Ehdottomasti se, että pääsin työskentelemään Vatajankoskelle tuotepäällikön tehtävään. En omannut aiempaa kokemusta tai koulutusta energia-alalta, mutta raivasin tieni erittäin mielenkiintoisen ja osittain vaativan rekrytointiprosessin kautta ”podiumille”. 

Missä kollegat pyytävät aina apuasi tai neuvojasi? 

Minua pidetään vissiin idearikkaana tyyppinä ja tästä syystä minua on pyydetty osallistumaan mm. markkinointimateriaalien laadintaan. Olen itsekin näytellyt muutamassa some-mainoksessa, jotka olen saanut käsikirjoittaa ja ohjata yhdessä kollegojen kanssa. 

Miten pyrit vaikuttamaan opiskelun laadukkuuteen ja miten alalla tuetaan opiskelijan oppimista?

Hyödynnän verkostojani tehokkaasti mm. opiskelijoille erittäin tärkeiden työssäoppipaikkojen löytämiseen ja erilaisten yritysvierailujen järjestämiseen. Pyrin tuottamaan myös sellaista opetusmateriaalia, jota haluaisin myös itse katsoa ja kuunnella.  

Pyrin huomioimaan erilaisista lähtökohdista tulevat opiskelijat tasapuolisesti ja annan tukea aina kun siihen on tarvetta. Turvallisuusalalla toimii myös ns. Turwala, jossa opiskelijat pääsevät työskentelemään pienemmässä ja rauhallisemmassa tilassa tarvittaessa ohjaajan avustuksella. 

Mitkä tahot voivat tehdä yhteistyötä opiskelijan tukemiseksi? 

WinNovassa on paljon erilaisia tukipalveluita ja opettajan on hyvä sisäistää, että hän ei ole yksin näiden ongelmien kanssa. Itse olen saanut paljon tukea meidän opinto-ohjaajalta, erityisopettajalta ja ohjaajalta.  

#yhdessä tätä kasvatustyötä tehdään ja myös kotiväki on luonnollisesti yksi avainpelaaja tässä ketjussa niille, joilla kotiväen tukea on saatavilla.  

Opetuksen sisällöt muuttuvat koko ajan yhteiskunnan kehittyessä, mitä haasteita se tuo mukanaan ja miten pysyä jatkuvassa muutoksessa mukana? 

Itse näkisin erittäin tärkeänä asiana sen, että opettajat osallistuvat säännöllisesti työelämäjaksoille oman opetusalansa yrityksissä. Lyhytkin mukanaolo nykypäivän kenttätyössä avaa taatusti silmiä ja antaa ymmärrystä siitä, mikä on elinkeinoelämän tarve tänään. 

Toki ammatillinen opetus sisältää nykypäivänä runsaasti työssäoppimista, jossa opiskelija perehtyy tämänhetkiseen työkenttään, mutta se ei kyllä yksin kyllä. 

Työssäsi kohtaat jatkuvasti erilaisia ihmisiä, mitkä kohtaamiset tuovat eniten iloa ja onnistumisen tunteita? 

Eniten iloa tuottavat sellaiset opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneita alasta ja haluavat ottaa oppia vastaan. Toisena ilontuottajana on pakko mainita ne tilanteet, joissa pääsee tukemaan ja kannustamaan sellaista opiskelijaa, joka ei välttämättä ole tukea ja kannustusta juurikaan saanut.  

Jos vuosien päästä kohtaan yhdenkin entisen opiskelijan, joka tulee sanomaan minulle, että pystyin vaikuttamaan hänen elämäänsä ja sen kulkuun positiivisesti sanoillani, niin aamen.