Siirry sisältöön

WinNova ja Metsä Fibre Oy Rauman tehdas koulutusyhteistyöhön

Ihmisiä rivissä skoolaamassa.

Kuvassa vasemmalta: Lasse Rinko, Hanna Salminen, Lena Girs Kalske, Teija Harju, Kimmo Pakkanen, Tuomas Kangasmaa, Sami Kankaanoja, Juha Miikkulainen, Janne Rantanen ja Juhani Nygren.

WinNovan ja Metsä Fibre Oy:n kumppanuussopimus allekirjoitettiin Raumalla

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre Oy Rauman tehdas ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ovat solmineet kumppanuussopimuksen koskien mm. Metsä Fibren henkilöstön ammatillisen osaamisen varmistamista lisäkoulutuksilla. Sopimus mahdollistaa myös WinNovan opiskelijoiden työpaikalla oppimista koulutus- ja oppisopimuksella sekä muuta koulutukseen ja rekrytointiin liittyvää yhteistyötä.

Metsä Fibren tehtaiden toimintamallissa keskeistä on henkilöstön moni- ja syväosaaminen, sekä käyttäjäkunnossapito. Kumppanuussopimus WinNovan kanssa tukee tätä toimintamallia, jota edistetään ja tuetaan kumppanuusyhteistyössä kunnossapidon sekä tuotannon ja laadunvalvonnan työryhmissä.

”Merkittävänä alueellisena ja globaalina toimijana Metsä Fibre pystyy antamaan arvokkaan mahdollisuuden nuorille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille heidän osaamisensa kasvattamisessa. Metsä Fibren ja WinNovan kumppanuussopimuksella varmistetaan muun muassa työelämävaatimusten huomioiminen opetuksessa ja osaavan työvoiman saatavuudessa. Yhdessä pystymme tarjoamaan väylän nuorten koulutus- ja oppisopimuksille sekä lisäämään opiskelijoiden mielenkiintoa Metsä Fibreä kohtaan”, toteaa WinNovan toimitusjohtaja Juha Miikkulainen.


Metsä Fibre on johtava puupohjaisten biotuotteiden, kuten sellun, sahatavaran, biokemikaalien ja bioenergian tuottaja. Metsä Fibre valmistaa sellua ja muita biotuotteita neljällä tehtaalla ja sahatavaraa viidellä sahalla Suomessa. Tuotteet tunnetaan korkeasta laadusta, jonka perustana ovat pohjoisen puun ainutlaatuiset ominaisuudet. Metsä Fibre kuuluu suomalaiseen metsäteollisuuskonserni Metsä Groupiin.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova järjestää toisen asteen ammatillista perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoon johtavaa koulutusta sekä monipuolista täydennyskoulutusta eri aloille. Koulutuksia järjestetään omaehtoisena koulutuksena, oppisopimuksella ja työvoimakoulutuksena sekä tarpeen mukaan yritysten erilaisiin tarpeisiin. Työelämän kehittäminen on ammattikoulutuksen ohella keskeinen ydintehtävämme.

WinNovan työelämälle suunnatuissa palveluissa yhdistyvät ammatillisen koulutuksen vahva osaaminen sekä pitkäaikainen kokemus yrityksille ja julkisen sektorin työyhteisöille tarjottavista koulutus- ja kehittämispalveluista.


Lisätietoja:
Teija Harju
Johtaja, työelämäpalvelut
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
044 455 7314
teija.harju@winnova.fi

Juha Rötsä
HRD Manager
Metsä Group
juha.rotsa@metsagroup.com