Siirry sisältöön

WinNovan henkilöstötarinat: Turvallisuusalan ohjaaja Maria Minttumäki

Pitkähiuksinen nainen, jolla on keltainen paita päällä nojaa kaiteeseen.

Kevään 2023 aikana WinNovan www-​​sivuilla julkaistaan henkilöstötarinoita winnovalaisista. Seuraavaksi esittelyvuorossa on turvallisuusalan ohjaaja Maria Minttumäki Porista.

Ohjaaja Maria Minttumäki auttaa ja tukee opiskelijoita turvallisuusalalla  

Ohjaaja Maria Minttumäki aloitti työt WinNovassa Porissa maaliskuussa 2021 keskellä uudelleen tiukentuneita korona-ajan toimenpiteitä, jolloin opintoja enimmäkseen suoritettiin etänä tai muutoin erityisjärjestelyin.  

Millainen on oma taustasi ja nykyinen työnkuva?  

Aikaisempaa kokemusta oppilaitosympäristössä työskentelystä minulla ei ennen WinNovaa ollut, mutta mukavuusalueen ulkopuolelle hyppääminen tuntui kiinnostavalta, jännittävältä ja työpaikan vaihtokin silloin pari vuotta sitten ajankohtaiselta. Niinpä työpaikkailmoituksen huomattuani ajattelin, miksipä ei ja tässä sitä ollaan. Ennen WinNovaa työskentelin yli kymmenen vuotta sosiaalialalla ohjaustehtävissä ja sitä ennen työkokemusta kertyi jonkun verran myös lastensuojelun puolelta. 

Nykyiseen työnkuvaani WinNovassa kuuluu HOKSin mukainen yksilöllinen ohjaus ja tuki oppimisprosessin eri vaiheissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä. Vedän myös tehtäväparkkeja joka toinen perjantai sekä kiriviikkoja, joita lukuvuodessa on useampi. Näihin opiskelijat ohjataan tekemään keskeneräisä tehtäviä tai näyttöraportteja. Turvallisuusalalla toimii myös Turwala-niminen tila, jossa toimin yhdessä erityisopettajan kanssa. Kyse on ammatillisesta ohjauspajasta ja matalan kynnyksen kohtaamispaikasta, jonne opiskelijan on mahdollisuus tulla tekemään keskeneräisiä oppimistehtäviä rauhalliseen ympäristöön.  

Millaista erityisosaamista koet itselläsi olevan? 

Opiskelijan auttaminen ja hänelle annettava tuki elämänhallinnassa on myös osa hänen opintotaivaltaan ja tällä matkalla olen osaltani tarvittaessa mukana. Ehkäpä erityisosaamiseni painottuu juuri opiskelijoiden kohtaamiseen ja läsnäoloon, sillä nuorten elämänhallinnan ja arjen haasteet näyttäytyvät myös koulussa ja heijastuvat oppimiseen sekä opintojen etenemiseen. Näiden haasteiden keskellä pystyn nykyisessä työssäni hyödyntämään myös aikaisempaa työkokemustani arjessa tukemisen näkökulmasta.  

Mitä omassa tiimissäsi tehdään ja miten tiimin toiminta tukee arjen tekemistä ja toimintaa?  

Teen tiivistä yhteistyötä alan erityisopettajan sekä paljon myös vastuuopettajien ja muun ohjauspalvelun henkilöstön kanssa. Osallistun säännöllisesti pidettäviin HOKS-seurantapalavereihin, jotka antavat opiskelijan opintojen vaiheesta kokonaiskuvan. Näiden palavereiden pohjalta on hyvä lähteä miettimään tarvittavia tukitoimia tiimin kanssa. Suunnittelemme ja toteutamme etenkin erityisen tuen opiskelijoille ohjaustoimenpiteitä opintojen etenemiseksi, mutta toki huomioimme muutkin opiskelijat, olivat he sitten erityisen tuen opiskelijoita tai ei. Moniammatillisissa palavereissa olen myös mukana tarvittaessa. 

Tiimissä on ihan huippuja moniosaajia. On hienoa, että asioista keskustellaan, kokemuksia jaetaan ja jokainen saa tuoda omat vahvuutensa esiin ja käyttää niitä. Aina saa apua, kun sitä pyytää.  

Tärkeänä koen myös yhteiset palaverit WinNovan muiden alojen ohjaajien kanssa, joita on muutamia vuodessa, sillä heidän kanssaan tulee nähtyä työpaikalla muuten aivan liian harvoin.  

Miten kehität omaa osaamista ja miten WinNova tässä tukee? 

Osallistun säännöllisesti koulutuksiin, mikäli se kalenteriini mahtuu tai on muutoin mahdollista. Tarjolla on usein mielenkiintoisia koulutuksia, joita esimerkiksi WinNovan intranetista Wintrasta tai sähköpostiin tulleista viesteistä bongailen.  

Viime keväänä olin mukana Opetushallituksen rahoittamassa Yhdessä-hankkeessa, joka painottui opiskelijoiden osallistamiseen ja yhteisöllisyyteen oppilaitosympäristössä. Alkuvuonna osallistuin nepsy-koulutukseen, josta sai hyödyllistä antia ohjaustyöhön, sillä nepsy-haasteet näyttäytyvät enenevissä määrin ohjaus- ja opetustilanteissa. Tammikuussa aloitin myös vuoden kestävän oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutuksen. 

Työnantaja tukee ja kannustaa henkilöstöä itsensä kehittämiseen ja kouluttautumiseen, joten on ollut hienoa saada osallistua itseä kiinnostaviin koulutuskokonaisuuksiin, jotka tukevat työnkuvaani ja ylläpitävät ammatillista osaamistani. 

Miten olet hyödyntänyt e-Passia ja henkilöstökerho Wirikkeen toimintaa? 

E-passin saldoa olen käyttänyt lähinnä musiikkitapahtumiin ja leffalippuihin. Wirikkeen toimintaa olen hyödyntänyt muutamaan otteeseen.   

Mikä on paras neuvosi, jonka olet koskaan saanut? 

”Älä käy kiukkuisena nukkumaan.” 

Työssä parhaat ja motivoivimmat asiat, jotka auttavat jaksamaan päivästä toiseen? 

Ehdottomasti hyvät työkaverit, tiimin tuki ja mahdollisuus itsensä kehittämiseen. Myös opiskelijoilta tuleva suora palaute, jos olen jotenkin onnistunut auttamaan siinä, että saavat opintojaan eteenpäin tai autettua heitä jossain muussa mielen päällä olevassa asiassa: ”kiitos, kun autoit” tuntuu ohjaustapaamisen jälkeen kovin kivalta.