Siirry sisältöön

Hanketoiminta elävöittää opetusta ja tiivistää sidosryhmäyhteistyötä

WinNovan opiskelijoita

Kirjoittajat: Eija Kallio, Virpi Hopeakangas ja Tuula Raukola

Satakunta Testbed -hankkeen myötä WinNova on kasvattanut omaa verkostoaan ja tiivistänyt yhteistyötä terveys- ja hyvinvointiteknologiaa tuottavien yritysten, sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajien, alueen muiden oppilaitosten ja kansallisen testbed-verkoston kanssa. Tämä on lisännyt sekä opettajien että opiskelijoiden osaamista hyvinvointiteknologiasta.

Yhteistyö erityisesti SAMK:n kanssa on tiivistynyt entisestään. Fysioterapia- ja sosionomi¬opiskelijat ovat esitelleet erilaisia hyvinvointiteknologisia laitteita ja sovelluksia WinNovan lähihoitajaopiskelijoille ja molempien oppilaitosten opiskelijat ovat esitelleet niitä sote-alan asiakkaille, mikä on edistänyt hyvinvointiteknologian tunnettuutta ja käyttöä kentällä.


Hanketoimijoiden mielestä hyvinvointiteknologiaa voitaisiin hyödyntää entistä enemmän työhyvinvoinnin ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä. Hankkeen aikana WinNovan oppimisympäristöihin on hankittu lisää hyvinvointiteknologisia laitteita, joihin opettajat ja opiskelijat pääsevät tutustumaan hanketoimijoiden avustamana. Esimerkkinä hankituista laitteista ovat matalataajuista värähtelyä tuottava rentouttava, palauttava ja virkistävä Neurosonic-patja, joka vaikuttaa suoraan autonomiseen hermostoon, sekä erityisesti levottomille, stressaantuneille ja unettomuudesta kärsiville henkilöille tarkoitetut inmuRELAX- ja Somnox-tyynyt ja Muse-meditaatiopanta. Yhteisten tutkinnon osien opetustiloihin on asennettu Hypervibe-tärinälauta, jonka käyttö virkistää yhtäjaksoista istumistyöskentelyä ja itsenäisen työskentelyn rahoittamiseksi joissakin opetusluokissa kokeillaan Aveo-peiteäänilaatikoita, joista kuuluu meren ääntä ja linnunlaulua.


Hankkeen aikana kansainvälinen yhteistyö on ollut monipuolista. WinNovassa on vieraillut useiden eri maiden opettajia ja opiskelijoita, ja hanketoimijat ovat vierailleet Hollannissa Graafschap Collegen vieraina. Kevään aikana järjestettiin etäleirikoulu, johon osallistui lähihoitajaopiskelijoita WinNovasta ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita Graafschapista. Opiskelijat tuottivat leirikoulun ennakkotehtävänä casevideot: hollantilaisten opiskelijoiden case kertoi todellisesta ja suomalaisten case kuvitteellisesta asiakastapauksesta. Videot esiteltiin oppilaitosten välisessä hybridityöpajassa, jossa opiskelijat saivat pienryhmissä miettiä erityisesti sitä, miten hyvinvointiteknologian avulla voidaan parantaa asiakkaiden hyvinvointia. Tehtävien ratkonnassa ja ratkaisujen esittelyssä opiskelijat saivat käyttää ongelmanratkaisu-kykyään ja ryhmätyö- ja englanninkielentaitojaan.


Hankkeen jälkeen WinNovan yhteistyö Satakunta Testbed -verkoston ja hyvinvointi-teknologiaa tuottavien yritysten kanssa jatkuu. WinNovan osallistuminen testbed-toimintaan mahdollistaa tiedon saannin uusista hyvinvointiteknologisista ratkaisuista ja sen levittämisen kentälle. Yhteistyön jatkumisesta on sovittu myös Graafschap Collegen kanssa. Etäleirikoulut ja opiskelija- ja opettajavaihdot kiinnostavat opettajia, sillä ne mahdollistavat toisilta oppimisen ja monipuolistavat opetusta.

Satakunta Testbed -hanketta rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hanketta koordinoi SAMK; WinNova ja Prizztech ovat hankkeen osatoteuttajia.

Testbed_logo
Euroopan Unioni logo