Siirry sisältöön

WinNovan henkilöstötarinat: Projektipäällikkö Marko Sookari

Kevään 2023 aikana WinNovan www-​​​​sivuilla julkaistaan henkilöstötarinoita winnovalaisista. Seuraavaksi esittelyvuorossa on projektipäällikkö Marko Sookari Porista.

Wirike-aktiivi Marko Sookari taitaa monenlaisia hommia

Kesällä 2017 winnovalaisena aloittaneen projektipäällikkö Marko Sookarin työpiste sijaitsee Porin Tiedepuistossa, mutta etänä hän työskentelee keskimäärin kolmena päivänä viikossa. 

Marko toimii tämän vuoden B-sopimuksella projektipäällikkönä kehitys- ja kansainvälisyystoiminnan yksikössä. Taustalla A-sopimuksena on turvallisuusalan lehtorin työ. 

Taitaja2022-tapahtumassa turvallisuus-lajin lajivastaavana toiminut Marko osallistui myös tämän vuoden Taitaja-tapahtumaan lajin tuomarina ja lajitoimijana.

Millaista erityisosaamista koet itselläsi olevan?  

Erityisosaamisekseni koen sen, että olen joustava ja pystyn sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin ja haasteisiin. Lisäksi tietotekninen osaamiseni on hyvällä tasolla. 

Mitä omassa tiimissäsi puuhaillaan ja miten sen toiminta tukee arjen tekemistä ja toimintaa? 

Tiimissämme olemme vahvasti mukana erilaisissa kehittämishankkeissa ja toimimme laajoissa yhteistyöverkostoissa muiden oppilaitosten kanssa. Kehitämme myös winnovalaisten osaamista.  

Työssämme pyrimme tukemaan opettajien ja muun henkilökunnan työtä tuomalla esille mm. uuden tekniikan hyödyntämisen vinkkejä ja neuvoja (esimerkiksi osaamismerkkien muodossa) sekä järjestämällä erilaisia messuja ja tilaisuuksia. Lisäksi autamme koulutusaloja hakemaan ja tekemään hankehakemuksia sekä tuemme hankeprojektien läpiviennissä. 

Työtehtävät ja -välineet muuttuvat koko ajan yhteiskunnan kehittyessä, mitä haasteita se tuo mukanaan ja miten pysyä jatkuvassa muutoksessa mukana? 

Ihan kaikkiin uusiin sovelluksiin ja laitteisiin ei aika kenelläkään riitä. Olen yrittänyt opetella hyödyntämään enemmän jo olemassa olevia välineitä mahdollisimman monipuolisesti, enkä niinkään tuomaan uusia työkaluja. Itse pysyn parhaiten mukana muutoksessa priorisoimalla: opettelen ensisijaisesti kriittiset ja oleellisimmat työtehtävät ja -välineet. 

Työssäsi kohtaat jatkuvasti erilaisia ihmisiä, mitkä kohtaamiset tuovat eniten iloa ja onnistumisen tunteita? 

Iloa ja onnistumisen tunteita tulee aina, kun löydetään yhteinen sävel ja saadaan vietyä asioita yhdessä eteenpäin. 

Miten WinNovan arvot (yhteistyö, kehittäminen, turvallisuus, palvelu ja ihmisläheisyys) näkyvät työssäsi ja omassa tekemisessä? 

WinNovan arvot näkyvät vahvasti kaikessa kehitystyössä. Jo ennen hankehakemusten valmistelua pohditaan, miten WinNovan arvoja voidaan edistää. Arvot ovat osana päivittäistä arkea. 

Miten olet hyödyntänyt henkilöstökerho Wirikkeen toimintaa ja ePassia? 

Osallistun mahdollisuuksien mukaan Wirikkeen toimintaan, jota olen itse ollut useamman vuoden mukana suunnittelemassa ja miettimässä. ePassia on tullut hyödynnettyä moniin asioihin, mm. elokuviin, uintiin ja kuntosaliin. 

Jos voisit vaihtaa paikkaa kollegan kanssa yhdeksi päiväksi, kenen kanssa? Miksi? 

Opinto-ohjaaja Eva Elo – olen huomannut hänen ihmisläheisen työskentelytapansa hyvin mielenkiintoiseksi ja oikeastaan haluaisin seurata hänen työskentelyään enemmänkin vierestä ja oppia itse ihmisläheisemmäksi.