Siirry sisältöön

WinNovan WinTime oppimispolku -hankkeelle KEVAn työelämän kehittämisrahaa!

Viidelle kehittämishankkeelle KEVAn työelämän kehittämisrahaa, mukana WinNovan WinTime oppimispolku -hanke!

Työelämän kehittämisraha on yksi KEVAn keinoista tukea työelämän vaikuttavaa kehittämistä, jolla
vahvistetaan strategista työkykyjohtamista ja vaikutetaan oman henkilöstön työkyvyttömyysriskin vähenemiseen. Kehittämisraha on kilpailtua, ja kaikki hankesuunnitelmat arvioidaan tiettyjen arviointikriteerien perusteella.

WinNovan WinTime oppimispolku -hankkeen tavoitteena on kehittää esihenkilöiden ennakoivaa työkykyjohtamista WinTim- oppimispolun avulla. Uutuusarvona on yksilöllinen esihenkilötyön valmiuksien oppimisen mahdollistaminen kokonaisvaltaisesti. Keskeisenä teemana on työkykyjohtaminen. Hanke edistää samalla WinNovan kehitystyötä KEVAn Kestävää työelämää -hankkeessa.

Hanke ja samalla esihenkilöiden WinTime-oppimispolku käynnistyy elokuussa jatkuen heinäkuuhun 2025 saakka.

Viidelle kehittämishankkeelle Kevan työelämän kehittämisrahaa(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Lisätietoja kehityspäällikkö Anne Vaahtio, yhteisten palveluiden johtaja Taina Kivioja ja henkilöstö- ja viestintäjohtaja Diana Bergroth-Lampinen