Siirry sisältöön

Parasta ideaa 2023! -​lehti on ilmestynyt

Parasta ideaa 2023 -julkaisun kansikuva

Tässä WinNovan Kehitys- ja kansainvälisyyspalvelujen Parasta ideaa 2023 -julkaisussa keskitymme vastuullisuuteen eri näkökulmista: sosiaaliseen vastuullisuuteen ammatillisessa koulutuksessa, kestävän kehityksen tiekarttaan, hyvän ohjauksen kriteeristöön ja yhteisöllisyyden edistämiseen. Digitalisaatio tuo vastuullisuuteen ulottuvuuden, jossa erityisesti tieto on keskiössä. Kokonaisarkkitehtuurityö, digiosaamisen kehittäminen verkostoissa ja verkko-opetuksen erilaiset toimintamallit ovat hyviä hanketoimintamme esimerkkejä tästä.

Vastuullisuus, viihtyvyys ja kestävä kehitys

Nämä yhteiskunnallisestikin tärkeässä roolissa olevat teemat kuuluvat myös WinNovan eettisin toimintatapoihin.

WinNovan eettiset toimintatavat ovat ohjenuora vastuulliseen, eettiseen ja lainmukaiseen toimintaan. Ymmärrämme ammatillisena oppilaitoksena vastuumme yhteiskunnan ja työelämän uudistajana, tasa-​arvon edistäjänä ja kestävän tulevaisuuden vahvistajana.

Ammatillisessa koulutuksen arvoperustan mukaisesti ymmärrämme kestävän elämäntavan välttämättömyyden ja vahvistamme ympäristön ja kansalaisten hyvinvointia edistävää taloutta. Ammatillinen koulutus lisää ymmärrystä luonnonvarojen kestävästä käytöstä, ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä omassa toiminnassa ja työtehtävissä sekä globaalisti. Vahvistamme globaalia vastuuta.

Toimintatapamme koskettaa jokaista yhteisömme jäsentä WinNovassa. Jokaisella meistä on tärkeä rooli toimivan, hyvän ja vastuullisen oppilaitosyhteisön sekä vuorovaikutteisen organisaatiokulttuurin rakentamisessa. Vastaamme jokainen omalta osaltamme näiden toimintatapojen noudattamisesta.

Yhdessä laaditun työyhteisön kehittämissuunnitelman avulla olemme päässeet kuluneen vuoden aikana jakamaan ajatuksia ja ennen kaikkea luomaan toimintaa niin koko työsuhteen elinkaareen liittyvien prosessien, työn merkityksellisyyden kuin työhyvinvoinnin, jaksamisen ja viihtyvyyden parissa.

Olemme winnovalaisten kesken kohdanneet monilla eri foorumeilla WinNovaFiilistä ylläpitäen ja ammatillisen koulutuksen henkilöstön pito- ja vetovoimaa vahvistaen sekä johtamisen käytäntöjä kehittäen.

Tutustu Parasta ideaa 2023 -julkaisuun(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) ja lue lisää aihealueista.