Siirry sisältöön

Mediatiedote 1.11.2023: Länsirannikon Koulutus Oy WinNova aloittaa muutosneuvottelut

WinNovan logo rakennuksen seinässä.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova aloittaa muutosneuvottelut koulutusyhtiön toiminnan sopeuttamiseksi vallitsevaan taloustilanteeseen. Neuvottelut koskevat yhtiön kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä, noin 620 henkilöä.

Toimintaympäristöön ja talouteen liittyy tällä hetkellä useita epävarmuustekijöitä sekä haasteita. Ammatillisen koulutuksen rahoitukseen ei ole odotettavissa merkittävää kasvua tulevina vuosina. Samoin vuonna 2023 kiihtynyt inflaatio ja yleinen kustannusten nousu yhdistettynä korkotason nopeaan nousuun ovat vaikuttaneet negatiivisesti yhtiön tulosennusteeseen sekä kuluvan että lähivuosien osalta. Viime vuosina tehdyt merkittävät oppimisympäristöjen kiinteistöinvestoinnit rasittavat yhtiön taloutta korkojen nousun kautta. Yhtiön henkilöstömäärä on kasvanut vuosien 2019–2022 aikana yhteensä noin sadalla henkilöllä. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosille 2019–2022 myöntämällä lisärahoituksella oli mahdollista palkata uusia ammattilaisia opetuksen ja ohjauksen tueksi. Vuonna 2023 vain osa lisärahoituksella myönnetystä määrärahasta on sisällytetty perusrahoitukseen.

”WinNova ei yleishyödyllisenä osakeyhtiönä tavoittele voittoa, mutta taloudellisen tuloksen pitää kattaa käyttömenojen lisäksi toiminnan kehittämisen edellyttämät kustannukset. Yhtiön tulos oli negatiivinen vuonna 2022 ja syyskuun 2023 toteumaan sekä loppuvuoden ennusteeseen perustuva talousarvio ennakoi jo tehdyistä säästötoimenpiteistä huolimatta noin -3,2 miljoonan euron tappiollista tulosta. Koska rahoituspohjaan tai tuloihin ei ole ainakaan tällä hetkellä ennakoitavissa merkittävää kasvua lähivuosien aikana, on toiminnan ja talouden sopeutumistoimia tehtävä menoja karsimalla. Tämän hetken arvion mukaan yhtiön taloutta tulee vuositasolla sopeuttaa noin neljällä miljoonalla eurolla. Neuvotteluiden tavoitteena on ensisijaisesti toteuttaa kestäviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, jotka mahdollistavat vaikean taloustilanteen edellyttämän kustannusrakenteen, mutta henkilöstövaikutuksiltakaan ei näin suurten leikkausten kohdalla voida kokonaan välttyä. Nyt käynnistyviin neuvotteluihin kohdistuvan säästötavoitteen saavuttamisen arvioidaan edellyttävän enintään 40 henkilön vähentämistä”, kertoo toimitusjohtaja Juha Miikkulainen.

Muutosneuvottelujen tavoitteena on turvata Länsirannikon Koulutus Oy:n toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset tuottaa opiskelijoille ja työelämälle laadukkaita koulutus- ja kehittämispalveluja, jotka tukevat opiskelijoita ja alueen elinkeinoelämää. Muutosneuvotteluissa käsitellään henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Neuvotteluissa käsitellään myös vaihtoehtoja työvoiman vähentämisen kohteena olevan henkilöpiirin rajoittamiseksi sekä työntekijöille aiheutuvien haittojen lieventämiseksi.

Osa henkilöstökustannusten vähenemästä pystytään edelleen hoitamaan pitkäjänteiseen henkilöstösuunnitteluun pohjautuen sekä luonnollisen poistuman ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisten kautta. Toimenpiteistä päätetään muutosneuvottelujen päätyttyä. Mahdolliset irtisanomiset tulevat voimaan vuoden 2024 aikana.

Muutosneuvottelut ja niiden lopputulos eivät vaikuta opiskelijoiden oikeuteen saada opetusta ja ohjausta turvallisissa oppimisympäristöissä.

Lisätiedot
Toimitusjohtaja Juha Miikkulainen, 044 455 8001, juha.miikkulainen@winnova.fi