Siirry sisältöön

Metsäalan opintovierailu Unkariin

Opiskelijaryhmä istumasas unkarilaisen kaupungin Szeged-tekstin edessä.

Meitä lähti viikoksi Unkariin vastavierailulle Szegedissä sijaitsevaan Ferenc Kiss Forestry Technikal -kouluun yhteensä 9 henkilöä (3 opettajaa ja 6 opiskelijaa). Tavoitteena oli päästä tutustumaan unkarilaiseen metsien hoitoon ja metsäopetukseen. Vierailumme kesti sunnuntaista 8.10. sunnuntaihin 15.10.2023. Sunnuntait oli varattu matkustamiseen ja lauantaina saimme keskenämme sopia ohjelman opiskelijoidemme kanssa. Muuten päivät menivät paikallisen koulun meille suunnitteleman ohjelman mukaisesti. Pääsimme vierailemaan neljällä hyvin erilaisella metsäalueella ja tutustumaan alueelliseen metsänkäsittelyyn ja -jalostukseen.

Yleistä Unkarin metsistä ja metsien hoidosta

Unkarin pinta-alasta, joka on noin kolmannes Suomen pinta-alasta, on tällä hetkellä metsää noin 20 %. Sitä on lähdetty nostamaan pikkuhiljaa maailmansotien jälkeisestä ajasta, jolloin se oli noin 10 %. Heidän tavoitteenansa on nostaa metsien osuus 25 %, jos kuivuus ja muut ilmaston muutoksen tuomat haasteet eivät sitä estä. 70 % Unkarin metsistä sijaitsee heidän mittapuullaan sateisilla alueilla. Unkarin metsien omistuksessa on ollut kaksi suurta käännettä. Toisen maailmansodan jälkeen sosialismi toi kaikki maat valtiolle ja vasta 1990- luvulla metsiä alettiin myydä yksityisille tahoille. Yksityisten tahojen omistuksessa on tällä hetkellä noin 45 % Unkarin metsistä. Noin 10 % Unkarin metsäalasta on suojeltu eri tavoin. Siellä on 10 kansallispuistoa, 145 luonnonsuojelualuetta ja 35 maisemansuojelualuetta. Näissä kaikissa on hyvin tarkat säädökset uudistamiselle ja metsänhoidolle. Uudistamisessa käytettävät puut pitää olla alkuperäisiä unkarilaisia lajeja, alueen suojelutasosta riippuen, joko 400 vuoden tai 100 vuoden takaa.

Puiden istuttaminen ja osittain luontainen uudistaminenkin on hankalaa suurien peura- ja villisikapopulaatioiden vuoksi. Tämän vuoksi uudistusalat aidataan ennen taimien istuttamista ja ne ovat aidattuna, kunnes ovat sen kokoisia, että ovat kasvaneet ohi ”peuran suun”. Käytännössä, jos uudistaminen onnistuu, niin kymmenisen vuotta hitaasti kasvavilla puulajeilla, nopeasti kasvaville vain puolet tuosta ajasta.

Unkarin metsissä kasvaa lähinnä erilaisia lehtipuita esimerkiksi meille tuttuja jalopuita tammia (Quercus robur, spl), vaahteroita ja lehmuksia. Siellä täällä oli nähtävissä hyvinkin tuttua rauduskoivua, joka on Unkarissa elinalueensa etelärajalla. Meillä tuttu pähkinäpensas kasvoi upeina isoina puina. Lisäksi uusia tuttavuuksia oli paljon esimerkiksi valeakaasia (Rupina pseudoacacia), lehtojalava (Ulmus minur), mannasaarni (Fraxinus ornus), valkopyökit (Carpinus), Euroopan pyökki (Fagus sylvatica), valkosalava (Salix alba), mustajalopähkinä (Juglans Nigra), valkopoppeli (Populus alba) sekä monet muut haapa/poppeli- ja niiden risteytymät. Pensaista idänhopeapensas (Elaeagnus angustifolia), nystysorvarinpensas (Euonymus verrucosus) sekä orapihlaja olivat yleisiä. Havupuista meille metsistä tuttua mäntyä (Pinus sylvestris), Euroopan mustamäntyä (Pinus nigra), joitakin pihtoja ja hemlokkeja, mutta yleisesti ottaen kuuset olivat metsissä harvassa kuivuuden vuoksi.

Unkarissa valtion mailla on olemassa meidän jokaisen oikeuksiin rinnastettava kulkemisvapaus, mutta esimerkiksi sienten kerääminen omaan käyttöön on luvallista vain 2 kg asti ja kaupallinen poiminta vaatii aina erityisluvan. Yksityisiltä metsän omistajatahoilta pitää aina kysyä erikseen saako kulkea ja poimia sekä muut mahdolliset rajoitukset.

Unkarin valtion metsäalueet on jaettu alueellisesti, omiin metsäyhtiöihin/-keskuksiin. Joissa on omat organisaationsa ja omat taloustavoitteet sekä metsäalueen ylläpitämiseen suuntaavat suunnitelmansa. Suoraan puusta saatavien tulojen lisäksi alueilla oli matkailua, usein metsästysmatkailua sekä retkeilyturismia ylläpitäviä toimintoja, oma taimitarha, saha ja mahdollisesti myös jatkojalostustehdas, kurssikeskus ja/tai museo, olipa yhdessä vierailemassamme paikassa jopa paikallinen vedenpuhdistamo.

Metsäalan opiskelusta ilmi tullutta

Metsäalan opiskelu on hyvin paljon teoreettisempaa kuin meillä. Koulupäivät alkava klo 7 ja päättyvät neljältä. Opeteltavia puulajeja, opaskasveja ja kasvupaikka/metsätyyppejä on useaan kertaan enemmän kuin meillä. Unkarissa on seitsemän vesitaloustyyppiä, viisi ilmastotyyppiä ja 40 maaperätyyppiä ja näistä sitten johdetaan heillä metsätyypit ja niiden opaskasvit. Opeteltavia puulajeja oli useampi kymmenen, lähemmäs sataa, kuin meillä on luontaisesti metsässä kasvavia 30 puu- ja pensaslajia.

Metsästys on osa unkarilaista metsien hoitoa, joten se on osa myös metsäalan opiskelua. Sitä voi toki valita enemmän tai vain pakolliset kurssit, mutta joka metsäalueella metsästyksen merkitys korostui niin varojenhankinnan kannalta kuin puustovahinkojen minimoimisen kannalta.

Itse opintojen korkeus- ja haastavuusaste sijoittuu meidän ammattikoulun ja ammattikorkeakoulun väliin. Riippuen opiskelijan valinnoista. He pystyvät tekemään myös korkeakouluun (ammattikorkeakoulu sekä yliopisto) tähtääviä opintoja ja jopa itse opintoja ammattikoulussa.

Vierailemamme metsäalueet sekä opiskelijoiltamme matkapäiväkirja

Unkarin kartta.
Unkarin kartta, ”kotikaupunkimme” ja vieraillut alueet

Maanantai 9.10. Bugac (kuiva alanko)

Alue on jäänyt kahden ison joen väliin ja on korkeammalla kuin joet, maa on hiekkapitoista ja lisäksi kärsinyt “kaasuetsinnöistä” joiden seurauksena pohjavesi on painunut yhä alemmas. Maa on siis mineraaliköyhää, kuivaa ja ilmasto on kuuma ja aika vähäsateinen. Puut kärsivät kuivuudesta ja maan irtonaisuudesta. Varsinkin taimet ovat alttiita tuulen liikuttamalle hiekalle.

  • Hauska, kiinnostava, innostava, väsyttävä ja jännittävä (Ari)

Kuva: Bugacin mäntytaimitarha, kuivuus ja irtohiekka aiheuttavat alueella ongelmia.

Taimitarhassa on istutettu paljon mäntyjä.

Tiistai 10.10. Ferenc Kiss Forestry School ja Szeged

Aamulla menimme kouluun Unkarissa. Siellä meille kerrottiin Unkarin maastosta, historiasta ja kulttuurista. Sen jälkeen jotkut koulun oppilaista esittivät meille metsästystorvia ja soittivat niitä meille. Myöhemmin illalla menimme parin oppilaan ja heidän kavereidensa kanssa pyörimään kaupunkiin. Tutustuimme moniin uusiin ihmisiin ja meillä oli hauskaa. (Eemeli)

Näkymä majoituspaikan terassilta kaupunkiin.

Keskiviikko 11.10. Gemenc (Tonavan varressa oleva tulva-alueen metsikkö)

Gemenc:issä saimme kyydityksen UAZ-merkkisillä maastureilla. Meille kerrottiin jokien ja metsien historiasta. Iltapäivällä söimme paikallisessa ravintolassa, jonka jälkeen tutustuimme sahaan. Tämän jälkeen kävimme kahdessa eri museossa. Ensimmäisessä museossa meille kerrottiin peuran metsästyksestä, ja toisessa oli enemmän hyönteisiä ja erilaisia puulajeja. (Pate)

Kuva: Gemenc metsäalueella olevan tulvien mittauspisteen tuloksia tulvavuosilta.

Tulvien mittaustikkuun on merkattu tulvavesien korkeus eri vuosina.

Torstai 12.10. Gyula (Romanian rajantuntumassa oleva tulvametsikkö)

Pato.

Vierailimme Gyuilan kaupungissa, joka oli todella hieno kaupunki. Tutustuimme paikalliseen metsään, jossa on paljon tulvia ja kuivuutta. Metsässä on pääsääntöisesti lehtipuita kuten tammea ja haapoja. Päivä oli todella hieno ja mielenkiintoinen. (Veeti)

Kuva: Padoilla ohjataan tulvaveden virtausta.

Perjantai 13.10. Pilis (vuoristoalue)

Käytiin tutustumassa Unkarin pohjoisosassa olevaan vuoristoon. Päästiin ensin hevoskyydillä ja keskellä metsää päästiin nauttimaan hyvää ruokaa. Menimme myös Citadel of Visegrád -linnaan joka oli hyvin säilynyt unkarilaislinna ylhäällä vuorella. (Onni)

Kuva: Löytyy Unkarista hieman vuoristoalueitakin, tasamaan tasapainottamiseksi.

Lauantai 14.10. Szeged

Lauantaina oli vapaa päivä ja saatiin itse päättää mitä tehdään. Tietysti aamulla nukuttiin vähän pidempään, mitä muina aamuina. Sen jälkeen lähdettiin käppäilemään ostarille ja sieltä tarkoituksena ostaa tuliaisia, taikka jotain itselle sekä katsomaan muuten vaan mimmoinen paikka oli. Sen jälkeen käveltiin Szegedin torin lävitse ja siinä syötiin viimeiset jädet tällä reissulla. Siitä suunnattiin hotellille ja siellä pieni tauko ja sitten siitä lähdettiin vesipuistoon. Siellä oltiin muutama tunti ja oli ihan hieno paikka, muutama vesiliukumäki ja perusporeammeet. Sieltä lähdettiin hotellille ja vaihdettiin nopeasti vaatteet ja siitä oppilaiden kanssa syömään iltapala famous steakhoussiin. Siitä nukkumaan ja aamulla kotiin paluu. (Valtteri)

Köszönöm Magyarország!

Kiitos Unkari ja Ferenc Kiss Forestry Technikum.


Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat ainoastaan tämän tekstin laatijoiden näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) kantaa. Euroopan unioni ja EACEA eivät ole vastuussa niistä.