Siirry sisältöön

WinNovalle lupa englanninkielisen merenkulkualan koulutuksen järjestämiseen

Merenkulkualan simulaatiotila

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt WinNovalle oikeuden järjestää merenkulkualan perustutkintoa
myös tutkintokielellä englanti 1.1.2024 alkaen.

Merenkulku on kansainvälinen ala, jossa maailmanlaajuinen työkieli on englanti. WinNovan järjestämä merenkulkualan perustutkinto vastaa valtakunnalliseen sekä alueelliseen koulutuskysyntään. Tutkinnon eri osaamisaloista valmistuvat opiskelijat työllistyvät pääsääntöisesti Suomeen rekisteröityneiden varustamoiden aluksille, jotka kulkevat Suomen lipun alla, mutta ovat sekamiehitettyjä ja alusten työkieli on englanti. Alusten henkilökunta muodostuu Suomen, EU-maiden sekä EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisista.

Merenkulkualan perustutkinnon järjestämislupa englanniksi laajentaa oppilaitoksen mahdollisuuksia vastata valtakunnallisiin ja alueellisiin osaamistarpeisiin ja parantaa merenkulkualan työvoiman saatavuutta työympäristöön, jossa työkielenä on englanti. Tarve järjestää englanninkieliselle perustutkinnolle on ilmeinen.

Englanninkielisen koulutuksen järjestämiseen liittyvä tarkempi suunnittelu käynnistyy WinNovassa ensi kevään aikana.