Siirry sisältöön

Nostoja Parasta ideaa -julkaisusta

Parasta ideaa 2023 -julkaisun kansikuva

Julkaisemme alkuvuoden aikana WinNovan viimeisimmän Parasta ideaa -lehden artikkeleita www-sivujen uutisissa.

Tämän linkin kautta voit tutustua koko Parasta ideaa 2023 -​julkaisuun(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)


Opintotoimistot toimintansa kehittäjinä

Opintohallinto ja tietopalvelut -yksikön tärkein tehtävä tukipalveluiden roolissa on tukea organisaation ydintoimintaa, jossa kaiken keskiössä ovat meidän tärkeimmät asiakkaamme eli opiskelijat.

Opintotoimistojen asiakaspalvelun nykytilaa lähdettiin tunnistamaan asiakaskyselyn avulla. Palvelun laatua kehitettiin tunnistamalla asiakkuuksia, kirkastamalla hyvän asiakaspalvelun kriteereitä sekä sanoittamalla palvelulupausta, jolla asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata.

Opintotoimistosta saat asiakaspalvelua ammattitaidolla!

Opintotoimistojen asiakaspalvelun kehittämisprosessissa tärkeää oli yhteiset keskustelut työyhteisön toimintatavoista sekä palveluneuvojan roolista.

Hyvän palvelun kriteerit ja määritelmät: ohjaus, asiantuntemus, yhteistyö, palveluasenne, asiakasymmärrys, tyytyväinen asiakas. Opintotoimistojen palvelulupaus: Asiakaspalvelua ammattitaidolla.
Opintotoimistojen palvelulupaus

Koulutustarjonnan toimintamallin kehittäminen

WinNovan koulutuspalveluiden ja opiskelijapalveluiden henkilöstö kokoontui yhteisessä koulutuspäivässään viime keväänä opetuksen ja ohjauksen kysymysten äärelle; päivän aikana puhuttiin pedagogiikkaa ja pohdittiin pedagogiikan nykytilaa ja tulevaisuuden suuntaa.  Lisäksi jokainen pääsi vastaamaan itsenäisesti pedagogisia linjauksia kartoittaneeseen kyselyyn, johon saatiin huikeat 320 vastausta!

WinNovan opetus- ja ohjaushenkilöstö tunnistaa ja käyttää jo nyt varsin monipuolisesti erilaisia pedagogisia menetelmiä. Hyväksi havaittuja pedagogisia ratkaisuja ovat muun muassa verkko-opetuksen erilaiset toteutustavat, opetustilanteiden videointi ja/tai muun videomateriaalin hyödyntäminen sekä käänteinen oppiminen. Winnovalainen pedagoginen prosessi on pääpiirteissään varsin hyvin hallinnassa: koulutusten tavoitteet käydään kattavasti läpi opiskelijoiden kanssa, HOKSit laaditaan ohjeistuksen mukaisesti ja opettajilla on pedagoginen autonomia opetuksen toteuttamiseen. Kehitettävää on edelleen monipuolisten pedagogisten ratkaisujen suunnittelussa sekä verkko-opetuksen edellyttämässä pedagogisessa ja teknisessä osaamisessa. Tueksi tarjoamme monipuolisen kattauksen erilaisia mahdollisuuksia oman pedagogisen osaamisen kehittämiseen. 

Pedagogiset ja toiminnalliset valinnat -strategiakokonaisuus on yksi meneillään olevan strategiakauden merkittävistä kokonaisuuksista. Tällä työskentelyllä saamme koostettua tehdyt kokonaisuudet yhteisiin kansiin. Lisäksi merkityksellistä on, että laajalla henkilökunnan sitoutumisella kokonaisuutta työstetään yhdessä. Se jo itsessään on tärkeä ja yhteisöllinen kokemus.