Siirry sisältöön

Tiedote 22.1.2024: Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan muutosneuvottelut päättyivät

WinNovan logo rakennuksen seinässä.

Tiedote 22.1.2024

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova aloitti muutosneuvottelut marraskuussa 2023 koulutusyhtiön toiminnan sopeuttamiseksi vallitsevaan taloustilanteeseen. Neuvottelut koskivat yhtiön kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä, noin 620 henkilöä. Neuvottelut päätettiin 22.1.2024.

Toimintaympäristöön ja talouteen liittyy edelleen useita epävarmuustekijöitä sekä haasteita. Vuonna 2023 kiihtynyt inflaatio ja yleinen kustannusten nousu yhdistettynä korkotason nopeaan nousuun ovat vaikuttaneet negatiivisesti yhtiön talouteen. Viime vuosina tehdyt merkittävät oppimisympäristöjen kiinteistöinvestoinnit ovat myös rasittaneet yhtiön taloutta korkojen nousun kautta. Yhtiön henkilöstömäärä on kasvanut vuosien 2019–2022 aikana yhteensä noin sadalla henkilöllä. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosille 2019–2022 myöntämällä lisärahoituksella oli mahdollista palkata uusia ammattilaisia opetuksen ja ohjauksen tueksi. Vuonna 2023 ja 2024 vain osa lisärahoituksella myönnetystä määrärahasta on sisällytetty perusrahoitukseen.

WinNova ei yleishyödyllisenä osakeyhtiönä tavoittele voittoa, mutta taloudellisen tuloksen pitää kattaa käyttömenojen lisäksi toiminnan kehittämisen edellyttämät kustannukset. Yhtiön tulos oli negatiivinen vuonna 2022 ja loppuvuoden 2023 ennusteeseen perustuva tuleva tilinpäätös ennakoi jo tehdyistä säästötoimenpiteistä huolimatta noin kolmen miljoonan euron tappiollista tulosta.

Neuvotteluiden tavoitteena on ollut ensisijaisesti toteuttaa kestäviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, jotka mahdollistavat vaikean taloustilanteen edellyttämän kustannusrakenteen. Neuvotteluihin kohdistuneen säästötavoitteen saavuttamisen arvioitiin marraskuussa edellyttävän enintään 40 henkilön irtisanomista sekä yhtiön talouden sopeuttamista vuositasolla noin neljällä miljoonalla eurolla. Yhdessä henkilöstön edustajien kanssa onnistuimme laatimaan useamman vuoden sopeuttamissuunnitelman, joka henkilöstöön kohdistuvien leikkausten osalta perustuu merkittävin osin myös luonnolliseen poistumaan ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisten kautta tehtävään henkilöstörakennemuutokseen. Mahdollinen irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla tarkentui koskemaan 18 työsuhdetta. Irtisanominen tai omaan työsuhteeseen tehtävät muutokset ovat vaikeita ja kipeitä asioita erityisesti heille, joita ne koskettavat henkilökohtaisesti, mutta myös koko työyhteisölle. Osana muutosneuvotteluja olemme sopineet työllistymistä edistävistä toimenpiteistä ja työterveyshuollon tarjoamista tukitoimista henkilöstöllemme. WinNovan taloudellisen tuloksen pitää olla tulevaisuudessa positiivinen, jotta varmistamme edellytykset ammatillisen koulutuksen kehittämiselle, turvallisten oppimisympäristöjen säilyttämiselle ja investoinneille. Nyt neuvoteltujen sopeuttamistoimien vaikutukset näkyvät tulevien vuosien aikana, kertoo toimitusjohtaja Juha Miikkulainen.

Osana muutosneuvotteluja laadittu sopeuttamissuunnitelma perustuu vuosina 2024-2026 noin kolmen miljoonan euron vaikuttavuus-, investointi- ja valtionosuusrahoituksen kasvuun, noin miljoonan euron muihin liiketoiminnan kuluihin, materiaaleihin ja palveluihin tehtäviin leikkauksiin sekä noin 3,9 miljoonan euron leikkaukseen henkilöstökuluissa. Opetus- ja ohjauspalvelujen henkilöstömäärä tulee vähenemään vuosien 2024-2026 aikana noin 10 % ja muissa tehtävissä toimivien henkilöstömäärä noin 16 %.

Toimenpiteistä päätetään muutosneuvottelujen päätyttyä ja mahdolliset työsuhteiden irtisanomiset tulevat voimaan vuoden 2024 aikana. Muutosneuvottelut ja niiden lopputulos eivät vaikuta opiskelijoiden oikeuteen saada opetusta ja ohjausta turvallisissa oppimisympäristöissä.

Lisätiedot
Toimitusjohtaja Juha Miikkulainen, 044 455 8001, juha.miikkulainen@winnova.fi(avautuu uuteen ikkunaan)