Siirry sisältöön

Yhteistä ihmettelyä, vaikeita kysymyksiä, rikastavaa keskustelua ja innostavaa oivaltamista!

Esimerkiksi otsikon sanoin voisin vastata, jos joku kysyisi, että minkälaista se teidän POLJIN-yhteistyö on. POLJIN – polkuja jatko-opintoihin on ESR+ ryhmähanke, jossa jokaisella oppilaitoksella on sekä omia kehittämistavoitteita että kaikille yhteisiä ”POLJIN-polkujen rakentamisen tavoitteita” ja näihin liittyviä työkokonaisuuksien koordinaatiotehtäviä.

WinNova vastaa Salon seudun ammattiopiston kanssa Varhaiskasvatuksen työelämän polun rakentamisen koordinaatiosta. Työkokonaisuuteen kuuluvat myös kaikki muut POLJIN-oppilaitokset: Linnasmäki, Novida ja Turun ammatti-instituutti.

Olemme nyt alkuvuoden 2024 aikana päässeet verkostossa kokemaan kaikkia otsikossa mainittuja asioita. Alun hämmennyksestä ja yhteisestä ihmettelystä olemme päässeet siihen, että osaamme jo tehdä oikeita kysymyksiä, jotka johdattavat meitä eteenpäin kehittämistyön polulla. Olemme tavanneet säännöllisesti Teams-tapaamisissa, joissa on käyty rikastavaa keskustelua, kerrottu missä vaiheessa missäkin oppilaitoksessa mennään ja napattu toisten tekemisestä uusia vinkkejä oman oppilaitoksen polun eteenpäin viemiseen. Lamppuja on syttynyt ja oivalluksia on tullut hurjasti! Oivallukset rohkaisevat askeltamaan polulla eteenpäin ja kohtaamaan jälleen uusia ihmettelyn aiheita.

Hankeverkoston tekijät Teams-kokouksessa.

Mitä aiheita olemme ihmetelleet?

Tällä hetkellä keskiössä ovat olleet korkeakouluyhteistyön rakentamiseen liittyvät käytänteet sekä ammatillisten oppilaitosten sisällä olevat POLJIN-opintojen käytänteet ja paikallisesti tarjottavan tutkinnon osan laatiminen.

POLJIN-polku voitaisiin nähdä ns. kaksilatuisena, jossa rinnakkain kulkevat yliopisto-opiskelu avoimen yliopistotarjonnan mukaan sekä ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelu paikallisen tutkinnon osan sisältöjen mukaan. Paikallisen POLJIN-tutkinnon osan suorittamalla opiskelija voisi kehittää esimerkiksi tieteelliseen kirjoittamisen taitojaan ja toisaalta saada tukea ammatilliseen kasvuun hoitajasta varhaiskasvatuksen opettajaksi.

Varhaiskasvatuksen/työelämäpolun toimenpiteitä Thinglinkissä.

Mutta kuten kaimani Salosta hyvin totesi: ”Tänään asia näyttäytyy tältä, huomenna se voi näyttäytyä eriltä”. Siinäpä onkin hyvin kiteytettynä kehittämiseen liittyvä ihmettelyn, kysymysten, keskustelun ja oivallusten pyörä, joka tuo jatkuvasti uusia asioita ratkottavaksi. Olemme kehittämisen polulla, joka elää ja muuttuu koko matkan ajan. Lopulta meillä on maali näkyvissä, mallit kirkkaina ja toiminta käynnissä oppilaitoksissa. Sitä kohti siis jatkossakin tällä innokkaalla POLJIN-ryhmällä!

Lisätiedot Poljin-hankkeen nettisivustolta: https://blog.edu.turku.fi/poljin/(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Kirjoittaja: Mirva Julkunen