Siirry sisältöön

Vieraita kieliä amiksessa ja monimuotoista osaamista työelämään

Vierko logo nettisivuille

VIERKO – Vieraskielisen opetuksen kehittäminen ja kotimaisten kielten opetuksen tarjonnan ja laadun parantaminen ammatillisessa koulutuksessa – hanke on 62 ammatillisen koulutuksen järjestäjän yhteinen voimainponnistus, jolla kehitetään vieraskielistä opetusta ja koulutuksen laatua suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksessa vuoden 2024 aikana. Vuoden loppupuolella kehittämistoiminnan tulokset julkaistaan sivustoilla aoe.fi ja ohjaan.fi. Kehittämis- ja koulutuskokonaisuus rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoituksella.

VIERKO-hankkeessa kehitetään pedagogisia malleja ja oppimateriaaleja vieraskieliseen ammatilliseen opetukseen, parannetaan vieraskielisten opiskelijoiden osaamisen tunnistamisen menetelmiä sekä lisätään työpaikkaohjaajien kielitietoisuutta ja monikulttuurisuusosaamista. Verkostomaisen toimintatavan avulla jaetaan tietoa, osaamista ja hyviä käytäntöjä sekä kehitetään uusia materiaaleja avoimeen käyttöön. Hanke koostuu viidestä teemoitetusta työpaketista, joista neljässä WinNova on mukana.

Työpaketti 1. Vieraskielinen opintotarjonta ja englanninkieliset yhteiset tutkinnon osat

Työpaketti tähtää siihen, että hankkeen päättyessä kaikista pakollisista YTO-osa-alueista on olemassa englanninkielinen materiaali, jota koulutuksenjärjestäjät voivat käyttää omassa opetuksessaan. WinNova on mukana suomi toisena kielenä, taide ja luova ilmaisu sekä työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen -aineryhmissä ja englannin ja ruotsin aineryhmien toiminnassa mm. kartoittamalla olemassa olevaa ja luomalla uutta oppimateriaalia. Valmiit materiaalit tuotetaan sekä Moodle- että itslearning-versioina aoe.fi -sivustolle, jonne myös kootaan kurssimateriaalipankkia.

Työpaketti 3. Vieraskielisen opiskelijan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Työpaketissa on tehty lähtötilanteen kartoittamiseksi kysely vieraskielisille opiskelijoille. Kyselyssä selvitetään oppilaitosten vahvuudet ja kehittämiskohteet vieraskielisten opiskelijoiden osaamisen tunnistamisessa. Tuloksien perusteella tavoitteena on löytää uusia menetelmiä ja keinoja vieraskielisten opiskelijoiden osaamisen tunnistamiseksi ja oppia muilta oppilaitoksilta hyviä käytänteitä.

Työpaketti 4. Oppimisen tuki ja toimintaympäristöt

Työpaketin kehittämistavoitteena on monikielisten opiskelijoiden erilaisten oppimisen tuen tarpeiden tunnistaminen ja tuen oikea-aikaisuuden toteuttaminen. Tuotoksena on uusia menetelmiä ja välineitä monikielisten opiskelijoiden oppimisen tuen tarpeiden tunnistamiseksi. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön luodaan ohjeistuksia erityyppisten tukimuotojen hyödyntämisestä monikielisten opiskelijoiden tuen tarpeisiin.

Työpaketti 5. Työelämän monimuotoisuuden tukeminen

Työpaketissa on aluksi kartoitettu työantajille suunnatulla kyselyllä vieraskielisten ja monikulttuuristen työntekijöiden tilannetta Suomessa. Vastausten perusteella kehitetään erityyppisiä tukimuotoja vieraskielisille työntekijöille sekä tukea työpaikoille monikulttuurisessa työelämässä toimimiseen. Työpaikkaohjaajilta tullaan selvittämään ohjauksen haasteita ja käytännön tukitarpeita. Hankkeen päättyessä järjestetään avoin tilaisuus moninaisuuden johtamisesta työelämässä.

WinNovan VIERKO-tiimi:

Tiina Kallio

Jari Kallioinen

Nora Mäkilä

Johanna Palmgren

Johanna Tomberg

Anne Willemsen-Puranen

Lue lisää: https://www.keuda.fi/keuda/hankkeet/vierko/(siirryt toiseen palveluun)