Siirry sisältöön

WinTime – WinNovan esihenkilöt oppimisen polulla

WinNovan visiotavoitteena on olla Suomen paras ammattiosaamisen kehittäjä. Tavoitteen saavuttamiseksi WinNovassa on panostettu esihenkilötyön ja ennakoivan työkykyjohtamisen parantamiseen Kevan WinNovalle myöntämän työelämän kehittämisrahan avulla.

WinTime-oppimispolkua on toteutettu syksystä 2023 alkaen yhteistyössä TAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Mukamas Learning Design Oy:n kanssa. TAMKin lähipäivissä ja webinaareissa on käsitelty ammatillisen koulutuksen muuttuvia toimintaympäristöjä ja niiden vaikutusta oppilaitosten johtamiseen ja esihenkilötyöhön. Mukamaksen fasilitoimana on kokoonnuttu sekä henkilökohtaisten että koko oppilaitoksen tavoitteiden äärelle.

Henkilökohtainen oppimistavoite on muotoutunut 360-arvioinnin tulosten pohjalta ja organisaatiokohtaiset tavoitteet strategisista tavoitteista, jotka kaikki vaikuttavat välillisesti tai välittömästi osaamiseen ja työkykyyn sekä organisaation kyvykkyyteen toteuttaa tehtäväänsä. Polun aikana on opeteltu asynkronista työskentelyä ja ajatusten vaihtoa Howspace-alustalla vertaisten kesken. Työssään aloittaneille uusille esihenkilöille on mahdollistettu henkilökohtainen sparrausprosessi ja kaikille osallistujille säännölliset vertaisryhmätapaamiset.

Tärkeä osa oppimispolkua ja ennakoivaa työkykyjohtamista on KEVAn kanssa kehitetty, pilotoitu ja vuonna 2024 koko organisaatiossa käyttöönotettu PULSSI-kysely. Oppimispolulla parantuneen esihenkilötyön kautta tavoittelemme kokonaisvaltaista työkykyjohtamisen toimintamallia, jonka hyödynsaajina ovat sekä kaikki työntekijämme että välillisesti noin 5000 opiskelijaamme.

WinTime on kirjaimellisesti yhteiseen kehittämiseen voitettua aikaa: on voitu yhdessä pohtia ja kehittää työkykyä vahvistavia johtamisen käytäntöjä ja lisätä ymmärrystä työkykyjohtamisen merkityksellisyydestä esihenkilöiden omaa työhyvinvointia ja -kykyä unohtamatta.

Oppimispolkumme jatkuu ja yhteinen suuntamme on eteenpäin!

Kirjoittaja: Anne Vaahtio

WinNovan esimiehet poseeraavat portaissa.