Siirry sisältöön

Nostoja Parasta ideaa -​julkaisusta

Parasta ideaa 2023 -julkaisun kansikuva

Uuden Parasta ideaa -lehden toimitus ja taitto on käynnissä, mutta palataan vielä aikaisempaan lehteen. Lehdessä on hyviä artikkeleita, joihin voit palata aina uudelleen.

Tämän linkin kautta voit tutustua koko Parasta ideaa 2023-2024 julkaisuun(siirryt toiseen palveluun).

Hankkeiden ajankohtaiset -sivulta löydät myös mielenkiintoisia blogikirjoituksia sekä Parasta ideaa vanhempia julkaisuja.


Monia polkuja ja sujuvia siirtymiä

Sujuvat siirtymät -toimenpideohjelmaan on sisältynyt siirtymävaiheiden mallinnusta ja opintopolun vaiheiden kehittämistä. Yksi merkittävä siirtymävaihe on opiskelijan jatko-opintoihin hakeutuminen ja niihin siirtyminen.

WinNovan tutkinto-opiskelijoilla on monia mahdollisuuksia suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo opintojensa aikana.

Tällä hetkellä WinNova tarjoaa tutkinto-opiskelijoilleen neljä erilaista väylää, joista osa on ala- tai paikkakuntakohtaisia. Nopsa-väyläopinnot ovat tarjolla SAMKissa kaikille tutkinto-opiskelijoille, metsäalan opiskelijoille tarjoutuu väyläopintoja TAMKissa ja väylä merikapteeniksi tai meri-insinööriksi on tarjolla kaikille merenkulun opiskelijoille. Teollisuusväylä puolestaan avautui syksyllä 2023 logistiikan, kone- ja tuotantotekniikan ja elintarvikealan opiskelijoille. Kehittämistyö jatkuu, ja alakohtaisia väyliä on tulossa lisää eri toimijoiden kanssa; syksyllä 2023 lähdetiin luomaan väylää varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkintoon.

Väyläopinnoissa opiskelija saa valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin ja ne hyväksytysti suorittamalla opiskelijalla on mahdollisuus päästä tutkinto-opiskelijaksi ilman pääsykokeita tai todistusvalintaa.