Siirry sisältöön

Lomakkeet

Tälle sivulle on koottu tärkeitä lomakkeita.

Oppilaitoksesta eroaminen

Jos olet eroamassa oppilaitoksesta ja lopettamassa opintosi, edellytämme siitä aina kirjallisen ilmoituksen. Toivomme myös, että keskustelet aina ennen eroamista oman vastuuopettajasi tai opinto-ohjaajasi kanssa, koska usein löytyy hyviä vaihtoehtoja eroamisen tilalle. 

Oppilaitos voi myös katsoa sinut eronneeksi, jos et ole osallistunut HOKS:n mukaiseen opetukseen ja näyttöihin, etkä ole esittänyt poissaoloille perusteltua syytä. Kutsumme sinut ennen eronneeksi katsomista kuulemistilaisuuteen.

Hakemus opiskeluoikeuden väliaikaisesta keskeyttämisestä

Jos elämäntilanteesi on sellainen, että et pysty jatkamaan opintojasi esim. asevelvollisuuden suorittamisen, sairauden, äitiysvapaan tai muun perustellun syyn takia,  ota yhteyttä vastuuopettajaasi tai opinto-ohjaajaasi. Yhteystiedot löydät täältä. Voitte yhdessä suunnitella, mikä olisi paras vaihtoehto tilanteessasi ja samalla voitte sopia jo etukäteen, miten opinnot jatkuvat keskeytyksen päätyttyä. 

Jos olet oppivelvollinen, voit keskeyttää oppivelvollisuuden suorittamisen ainoastaan oppivelvollisuuden suorittamisen estävän pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi, vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi, jos osallistut oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaan koulutukseen ulkomailla tai voit muutoin suorittaa oppivelvollisuutta ulkomailla oleskelun aikana oppivelvollisuuden suorittamisen estävän elämäntilanteeseen liittyvän muun painavan syyn vuoksi. 

Huoltajasi tulee hakea oppivelvollisuuden suorittamisen keskeytystä. Ole yhteydessä vastuuopettajaan ja opinto-ohjaajaan aina ennen hakemusta. 

Poissaolohakemus

  • Yli 3 päivää kestävistä poissaoloista on jätettävä vastuuopettajalle poissaolohakemus viimeistään 2 viikkoa ennen haettavan poissaolon ajankohdan alkamista. 
  • Toimita hakemus vastuuopettajallesi sähköpostitse
  • Hyväksyttyyn poissaoloon vaaditaan vastuuopettajan hyväksyntä ja yli 10 päivän kestäviin poissaoloihin koulutuspäällikön hyväksyntä.

Ilmoitus erityisruokavalion tarpeesta

  • Toimita täytetty lomake opiskelijaravintolan esihenkilölle. 
  • Huom. mikäli olet ilmoittamatta pois ruokailusta kolme päivää, eritysruokavalion valmistus lopetetaan, kunnes otat yhteyttä ruokapalveluesihenkilöön.

Arvioinnin oikaisupyyntö

Opiskelija voi pyytää arvioijilta kirjallisesti arvioinnin tarkistamista 14 päivän kuluessa siitä, kun hänellä on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä tieto arviointiperusteiden soveltamisesta suoritukseensa. Lomake toimitetaan vastuuopettajalle.

Opiskelijan matkasuunnitelma ja ajopäiväkirja

Tilanteissa, joissa opiskelijana edustat omaa oppilaitostasi (mm. opiskelijayhdistys-, tutortoiminta), oman auton käytöstä voidaan maksaa verovapaata kilometrikorvausta. Lupa oman auton käyttöön ja korvauksen mahdollisuudesta tulee sopia aina ennen matkaa oppilaitoksen vastuuhenkilön kanssa.  

Matkasuunnitelman lisäksi tulee täyttää ajopäiväkirja, molemmat dokumentit tulee toimittaa oppilaitoksen vastuuhenkilölle matkan jälkeen.

Opiskelijan henkilötietojen muutos

Opiskelijana sinun tulee ilmoittaa itse viralliset henkilötietojenmuutokset opintohallintojärjestelmään, jotka vastaavat Digi- ja viestintävirastossa olevia henkilötietojasi. Muuttuneet tiedot ilmoitetaan ko. lomakkeella ja lomakkeen täyttäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista.

Kutsumanimen sekä osoitetiedot voit itse muuttaa opiskelijaliittymä Studentassa.

Ateriakorvauslomake

Päätoimisesti opiskeleville opiskelijoille tarjotaan päivittäin maksuton lounas ja opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan myös työssäoppimisjaksolla. 

Opiskelijalla on mahdollisuus saada ateriakorvausta 2,90 €/ työssäoppimispäivä mikäli hänen ei ole mahdollista käydä ruokailemassa oppilaitoksen opiskelijaravintolassa tai koulun osoittamassa muussa ruokailupaikassa työssäoppimisjakson aikana. 

Luonnon- ja ympäristöalan / metsätalouden opiskelijoilla on laajennettu ateriaetu; 7 € /työssäoppimispäivä. 

Logistiikka-alan kuljetuspalvelujen koulutusohjelman opiskelijat voivat saada yli 8 tunnin työssäoppimispäiviltä 7 € ateriakorvauksen kassakuitteja vastaan.

Ulkomailla opiskelu

Kansainvälinen koulutussopimusjakso tai muu ulkomaan liikkuvuusjakso

WinNova tukee opiskelijoidensa ulkomailla tapahtuvaa opiskelua ja ulkomailla toteutuvaa työpaikalla oppimista korotetulla ateriakorvauksella. Ateriakorvausta maksetaan 5,20 euroa päivässä seitsemänä päivänä viikossa ulkomaan jakson keston ajan. 

Ateriatukeen ovat oikeutettuja: 

1.1.2021 voimaan tulleen oppivelvollisuuslain mukaan maksuttomaan kouluruokailuun ovat oikeutettuja ne opiskelijat, jotka opiskelevat päätoimisesti perustutkinnossa sekä valmentavassa koulutuksessa. Lisäksi maksuttomaan kouluruokailuun ovat oikeutettuja ne oppivelvolliset päätoimiset ammattitutkinto-opiskelijat, joiden tutkinto on opiskelijan ensimmäinen suoritettava tutkinto. Oppivelvollisia ovat vuonna 2005 syntyneet.

Maksuton ateria ei kuulu oppisopimuskoulutuksessa, työvoimakoulutuksessa eikä henkilöstökoulutuksessa olevalle opiskelijalle.

Opiskelija hakee ateriakorvauksen jälkikäteen ateriakorvauslomakkeella liikkuvuusjakson päätyttyä ja lähettää sen tarkastettavaksi alansa kv-yhteyshenkilölle. Ruokapalvelupäällikkö hyväksyy ateriakorvauksen. 

Ohjeet ateriakorvauslomakkeen täyttöön:

  • Merkitse Työssäoppimisen paikka -kenttään työpaikan / oppilaitoksen nimi, kaupunki ja maa.
  • Valitse Korvaustyyppi-kenttään Ulkomaan opiskelujakso 5,20.
  • Korvauskertojen määrä -kenttään merkitse ateriakorvattavien päivien kokonaismäärää. Huomaa, että saat ateriakorvausta seitsemältä päivältä viikossa.

Todistusjäljennöstilaus (arkistoidut)

Tilaa todistusjäljennös

Tällä lomakkeella voit tilata jäljennöksen arkistoidusta todistuksesta. Mikäli olet opiskelijana WinNovassa, pyydä opiskelutodistus opintotoimistosta. HUOM! Jäljennös tutkintotodistuksesta, kurssi- tai vastaava todistus tai muu koulutuksen jälkeen toimitettava todistusjäljennös on maksullinen. Hinta 30 € + postikulut. Todistusjäljennös postitetaan tai se on noudettavissa kahden työviikon sisällä. 

*” näyttää pakolliset kentät

Nimi*
Entinen nimi
Osoite*
PP dot KK dot VVVV
Tilattava tuote*
Jäljennöksen toimitustapa (valitse noutopaikka, mikäli noudat itse)*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lisätietoja opintotoimistoista, arvosanan korottamisen osalta hakupalvelut@winnova.fi