Siirry sisältöön

Maahanmuuttajien uraohjaus

Kokkiopiskelija harjoittelemassa opetusravintolassa.

Tarjoamme maahanmuuttajille kotoutumiskoulutusta ja tutkintokoulutukseen valmentavaa Tuva-koulutusta sekä osaamiskartoituksia ja valmennuksia. Alkuvaiheen kielikoulutuksiin hakeudutaan pääsääntöisesti TE-toimiston tai kunnan kautta. WinNova tarjoaa ammatillista koulutusta maahanmuuttajille joko erillisinä ryhminä tai yhdessä kantasuomalaisten kanssa. Tutkinto-opiskeluun kuuluu myös kielitaidon kehittäminen ja suomen kielen tukea on saatavissa S2-pajoilla Porissa ja Raumalla. Ammatilliseen koulutukseen on suomen kielen taitovaatimus. WinNovassa opiskelee noin 500 ei-suomenkielistä opiskelijaa. Tietoa erityisesti maahanmuuttajille suunnatuista koulutuksista löydät täältä.

Kielitaidon testaus

WinNovan tutkintokoulutuksissa  on kielitaitovaatimus. Riittävän suomen kielen taidon voi osoittaa kielikokeella tai todistuksella. Ei-suomenkieliselle hakijalle lähetetään erillinen kutsu kielikokeeseen. Kielikokeessa on neljä osaa: puhuminen, puheen ymmärtäminen, tekstin ymmärtäminen ja kirjoittaminen. Lue lisää kielitaitotasoista ja -vaatimuksista.

Siirtymä ammatillisiin opintoihin

WinNovassa on maahanmuuttajille suunnattuja tuettuja aloituksia tutkintokoulutukseen sisältäen alakohtaista suomi toisena kielenä (S2) -opetusta yhdistettynä ammatilliseen orientaatioon. Opiskeluvalmiuksia parantavat OPVA-opinnot voivat tarkoittaa kielitaitojaksoa, jonka aikana parannetaan suomen kielen taitoa vastaamaan paremmin alan vaatimustasoa. Opintojakso voi sisältää myös muita opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja, kuten tietotekniikan, matematiikan tai vieraiden kielten opintoja. OPVA-opintojen toimintamallia kehitetään edelleen alojen kanssa yhteistyössä. Katso video OPVA(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)-opinnoista.

Opintojen aikainen tuki

S2-pajat on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille, jotka tarvitsevat suomen kielen lisäopetusta. Katso tästä S2-pajojen esittelyvideo(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). S2-pajoilla opiskellaan perustutkintojen yhteisten tutkinnon osien (YTO) viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä -opintoja eli S2-opintoja. S2-pajoilla opiskellaan myös opiskeluvalmiuksia parantavia OPVA-opintoja esim. silloin, kun opiskelija tarvitsee lisää tukea kielitaitonsa tai muiden perusvalmiuksien kehittämiseen ammatillisissa opinnoissa selviytyäkseen. Monikieliset ohjaajat ohjaavat ja tukevat opiskelijoita niin pajoilla, teoriaopetuksessa kuin työsaleissa. 

WinNovassa koko henkilökunta osallistuu maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen ja opiskelun ohjaamiseen. Hakupalvelut auttavat hakeutumisen kysymyksissä ja kielitaitotiimi varmentaa riittävän suomen kielen taitotason koulutukseen hakeutuessa. Päävastuu opiskelijan ohjaamisesta on vastuuopettajalla ja opinto-ohjaajalla. Maahanmuuttajien uraohjauksen koordinaattori varmistaa, että ei-suomenkielisen hakijan ja opiskelijan koulutuspolku onnistuu WinNovassa parhaalla mahdollisella tavalla.