Siirry sisältöön

Oppimisen tuki ja ohjaus

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea saavuttaakseen tutkinnon ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet. Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin, tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä. Erityisen tuen järjestelyt ovat yksilöllisiä ja ne perustuvat opiskelijan tarpeisiin sekä aiemmin hyväksi havaittuihin käytänteisiin. 

Jos erityisen tuen tarve on havaittu, erityisopettaja on yhteydessä alaikäisen opiskelijan huoltajaan tai viralliseen edunvalvojaan kuullakseen heitä. Koulutuspäällikkö vahvistaa oikeutuksen erityiseen tukeen omalla päätöksellään.  

Erityisen tuen antamisen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen. Erityistä tukea annetaan oppipajoilla sekä eri menetelmin erityisopettajien ohjauksessa. 

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon opiskelijan yksilölliset tarpeet. HOKSissa suunnitellaan tukitoimet ja pedagogiset ratkaisut, jotka mahdollistavat HOKSin toteutumisen erityisen tuen suunnitelman osalta. 

Oppipajat ja S2-työpajat

Oppipajoilla voit saada erityistä tukea ja ohjausta YTO-opintoihin (yhteiset tutkinnon osat, esim. matematiikka ja kielet). Oppipajoilla opetus ja ohjaus on yksilöllistä ja jokainen etenee opinnoissaan oman suunnitelman mukaisesti. Oppipaja tarjoaa mahdollisuuden oppia itselle parhaalla ja joustavalla tavalla. Oppipaja on opiskelijalähtöinen oppimisympäristö, jossa opiskelijaa tuetaan kokonaisvaltaisesti erilaisin opiskelumenetelmin. 

S2-oppipajat tarjoavat suomi toisena kielenä (S2) -opetusta, joka on tarkoitettu sellaisille maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille, jotka tarvitsevat suomen kielen opetusta (yto-S2) tai lisätukea suomen oppimiseen (opva-S2) osana ammatillisia opintojaan. Maahanmuuttajien yleisimmin puhumia kieliä taitavat ohjaajat auttavat äidinkieleltään muun- kuin suomenkielisiä opiskelijoita erilaisissa oppimisympäristöissä niin työsaleissa, työpaikoilla kuin luokkaopetuksessakin. 

Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen (OPVA-opinnot) tavoitteena on, että opiskelijan opiskelutaidot parantuvat, jotta hän saa tutkinnon suoritettua. Opiskelijan pohjatiedot tai -taidot eivät ole riittävät tai aiemmista opinnoista on saattanut kulua aikaa ja opiskelutaidot kaipaavat päivitystä. Lyhytkestoinen tuki voi olla luonteeltaan esim. matematiikan tai kielten tukiopetusta. OPVA-opintojen keskeisiä sisältöjä ovat muun muassa harjaantuminen oppimaan oppimisen taidoissa, matematiikassa tai tietotekniikan käytössä sekä äidinkieleltään muun- kuin suomenkielisten opiskelijoiden suomen kielen taidon kehittäminen.

YTO-osaamot

YTO-osaamoissa on mahdollista saada apua yto-opintoihin, jos on tarvetta saada apua yto-opinnoissa etenemiseen. Siellä saa tukea myös mahdollisesti rästiin jääneisiin opintoihin. YTO-osaamoilla on mahdollista käyttää koulun verkossa olevia tietokoneita ja saada apua digiopintoihin ja itslearning-oppimisalustalla toimimiseen. 

Osaamojen aukioloajat opiskelijoillemme

Kirjaudu alla olevasta linkistä oppilaitoksen käyttäjätunnuksilla. Kirjoita ETSI-valikkoon Osaamo ja paikkakunta, esim. Osaamo Rauma. Paina ETSI-painiketta. Sitten aktivoi hakutulos ja paina NÄYTÄ. Näin saat esille paikkakuntakohtaisen Osaamon lukujärjestyksen (Pori, Rauma, Laitila).

Yhteyshenkilöt

PORI, Tiedepuisto 3

  • Oppiapaja Pori: Tiedepuisto 3  yhteyshenkilöt Tarja Klemetti ja Tarja Nikkanen
  • S2-oppipaja Pori: Tiedepuisto 3 2.kerroksen luokka  yhteyshenkilö Kirsi Aironen
  • OPVA-opinnot Pori: yhteyshenkilö Tanja Uskali
  • YTO-osaamo Pori: Tiedepuisto 3, lohko 7. luokka 7206 (2. kerros), yhteyshenkilö Ville Salminen ja Sanna Paitula

RAUMA

  • Oppipaja Rauma; Satamakatu 19 A (2. kerros) –  yhteyshenkilö Anne-Marie Ståhlström
  • S2-oppipaja Rauma: Satamakatu 19 A (2. kerros)
  • OPVA-opinnot Rauma: yhteyshenkilö Janita Kivimäki
  • YTO-osaamo Rauma: Satamakatu 19 A oppipajan tilat, yhteyshenkilö Jani Tuominen