Siirry sisältöön

Jatko-opinnot

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluopintoihin ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Hakeutuminen korkeakouluopintoihin tapahtuu korkeakoulujen yhteishaussa hakuaikana keväällä tai syksyllä ammatillisen tutkinnon valmistumisen yhteydessä tai sen jälkeen. Työkokemusta hankittuasi voit edetä myös ammatillisten oppilaitosten tarjoamiin ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Lisätietoja jatko-opinnoista ja hakeutumisesta saat omalta opinto-ohjaajaltasi. 

Joustavasti ammattikorkeakouluun

Ammatillista perustutkintoa suorittavilla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa avoimessa korkeakoulussa yksittäisiä opintoja. Näiden kautta voi tutustua itseä kiinnostaviin korkeakouluopintoihin ja esim. valmentautua näin korkeakoulun valintakokeisiin. Avoimet korkeakouluopinnot vahvistavat jatko-opintomahdollisuuksia ja osaamisen tunnistamisen kautta niitä voidaan sisällyttää opiskelijan HOKSiin. Korkeakoulut järjestävät myös ns. polkuopintoja, joiden kautta voi päästä erillishaussa suoraan tutkinto-opiskelijaksi kyseiseen korkeakouluun. Yleensä avoimen korkeakoulun opinnot ovat maksuttomia toisen asteen opiskelijoille ja ne luetaan hyväksi myöhemmin, mikäli opiskelija aloittaa alan opinnot kyseisessä korkeakoulussa. Lisätietoja avoimen korkeakoulun opinnoista saat omalta opinto-ohjaajaltasi.

NOPSA-väyläopinnot – pääsylippusi SAMKiin

WinNova ja Satakunnan ammattikorkea (SAMK) ovat sopineet yhteistyöstä NOPSA-väyläopintojen järjestämiseksi. NOPSA-väyläpinnoissa ammatillisen 2. asteen opiskelija suorittaa opintojensa aikana SAMKin avoimen AMKin opintoja 14-18 op ja saa sitten ”pääsylipun” SAMKiin tutkinto-opiskelijaksi samaan tai vastaavaan koulutusohjelmaan. Opintoja tarjotaan joko lähiopetuksena Porin ja Rauman kampuksilla tai verkko-opintoina. Opinnot koostuvat peruspaketin opinnoista (matematiikka, viestintä, englanti ja ruotsi) ja alakohtaisista opinnoista.

NOPSA-väyläopintojen kesto on noin 1,5 vuotta. Ne on tarkoitettu kaikille korkeakouluopinnoista kiinnostuneille WinNovan opiskelijoille alasta riippumatta. Opinnot alkavat lähtökohtaisesti aina tammikuussa. Tutkinto-opiskelijaksi haetaan avoimen väylän erillishaussa ja tutkinto-opiskeluoikeuden saa ilman valintakoetta. Edellytyksenä on, että olet valmistunut/valmistut toiselta asteelta määriteltynä ajankohtana.

Lisätietoja väyläopinnoista saat omalta opinto-ohjaajaltasi sekä SAMKin sivuilta: NOPSA-väyläopinnot ammatilliselta 2. asteelta SAMKiin – SAMK – Satakunnan ammattikorkeakoulu(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Metsäalan väylä TAMKiin

Metsä- ja luontoalan opiskelijoille on tarjolla väyläopintoja Tampereen ammattikorkeakoulussa
(TAMK). Ammatillisen perustutkinnon opintojen aikana opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua TAMKin väyläopintoihin. Ammatillisen koulutuksen opiskelija voi tulla valituksi TAMKin metsätalousinsinöörin
tutkintokoulutukseen ilman valintakoetta tai todistusvalintaan osallistumista, kun hän on suorittanut riittävän määrän saman alan opintoja ammatillisessa koulutuksessa sekä TAMKin määrittelemät väyläopinnot.

Lisätietoja(siirryt toiseen palveluun)