Siirry sisältöön

Opiskelijatoiminta

WinNovan opiskelijatoiminnan tarkoituksena on opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien ja yhteisöllisyyden lisääminen. Opiskelijatoimintaan kuuluvat mm. tutor- ja opiskelijayhdistystoiminta sekä erilaiset opiskelijoille suunnatut tapahtumat ja verkostoyhteistyö. Toimintaa pyritään kehittämään opiskelijoita osallistavammaksi yhdessä heidän kanssaan. Opiskelijatoimintaa WinNovassa koordinoi opiskelijatoiminnan koordinaattori.

Opiskelijatoiminnan koordinaattori tekee tiivistä yhteistyötä koulutusalojen kanssa muun muassa HYRY-toiminnan (hyvinvointityöryhmä) avulla pyrkimyksenä opiskelijoidemme hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen. 

Opiskelijatoiminnan koordinaattori on mukana pohtimassa opiskelijoille suunnattujen yhteisöllisten tapahtumien toteutusta yhteistyössä WinNovan muiden toimijoiden kanssa ja hänen toimintansa perusta on aktiivinen yhteistyö opiskelijoiden kanssa.

WinNovassa on panostettu viime vuosina erityisesti opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelijatoiminnan koordinaattori vetää aktiivista tutor-toimintaa ja Opiskelijayhdistys Wino ry on kaikkien opiskelijoidemme asialla. 

Opiskelijayhdistys Wino ry

Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan opiskelijayhdistys Wino ry perustettiin 9.2.2011. Wino ry edustaa WinNovan n. 4000 perustutkinto-opiskelijaa. Wino ry:n hallituksen edustajat edustavat lähes kaikkia WinNovan opintoaloja.

Wino ry on WinNovan opiskelijoiden oma kanava oppilaitoksen asioihin vaikuttamiseen. Tehtävänä on ajaa jokaisen opiskelijan etua ja toimia välittäjänä opettajien ja opiskelijoiden välillä. Opiskelijayhdistystoiminta on ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin perustuvaa ja oppilaskunnalla on oma tärkeä tehtävänsä oppilaitoksessa.

Opiskelijayhdistyksen tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Opiskelijayhdistys käyttää opiskelijoiden puhevaltaa laissa säädetyissä asioissa eli opiskelijat voivat opiskelijayhdistyksen kautta vaikuttaa opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemiseen.

Opiskelijayhdistystoiminnan tehtävänä on ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön, pyrkiä parantamaan opiskelijoiden asemaa koulussa ja edistää harrastustoimintaa sekä vastuuta yhteisten asioiden hoidosta.

WinNovassa opiskelijat ovat kolmella eri paikkakunnalla ja monessa eri toimipisteessä. Wino ry:n toiminnan tarkoituksena on kehittää winnovalaista henkeä ja lisätä opiskelijoiden tuntemusta siitä, että yhteisten asioiden äärellä ollaan. Oppilaskunnalla on monenlaista toimintaa ja paljon vastuuta.

Hallitus 2022-2023 (varsinaiset jäsenet ja varajäsenet)

 • Ollila Marja, hyvinvointi Pori, puheenjohtaja
 • Talmey Matthew, hyvinvointi Pori, varapuheenjohtaja
 • Lehtonen Onni, liiketoiminta Pori, sihteeri
 • Aitto-oja Heidi, turvallisuus Rauma 
 • Anttila Julia, sähkö ja automaatio Pori 
 • Hietaoja Jenna, liiketoiminta Pori
 • Juutistenaho Wenla, liiketoiminta Pori
 • Järnstedt Veera-Maria, matkailu Rauma
 • Järvinen Karoliina, hius ja kauneus, Rauma
 • Kaaresmaa Roosa, sähkö ja automaatio Pori
 • Mäkelä Saana, hyvinvointi Rauma
 • Riitinki Erika, hyvinvointi Pori
 • Sjöberg Roni, turvallisuus Rauma
 • Tiira Milja, turvallisuus Rauma
 • Viitala Iina, hius ja kauneus, Rauma

Ota yhteyttä!
opiskelijayhdistys(at)winnova.fi

Tutor-toiminta

Opintojen alkaessa uutta opiskelijaa ovat ohjaamassa ja tukemassa opiskelijatutorit, jotka ovat tutor-koulutuksen käyneitä opiskelijoita.

Opiskelijatutorin tehtävänä on opastaa ja neuvoa uutta opiskelijaa sekä perehdyttää häntä opiskeluun ja opiskeluympäristöön. Lisäksi hän toimii opiskelijan tukena ja auttaa pääsemään alkuun opinnoissaan.

Tutoreilla on usein oma nimikkoluokka, jota he opastavat opiskelun alussa ja mahdollisuuksien mukaan koko lukuvuoden ajan.

Opiskelijatutorit voivat olla myös mukana messuilla, koulutusesittelyissä sekä vanhempainilloissa. Lisäksi he toimivat oppaina peruskoululaisille, jotka ovat tutustumassa ammatilliseen koulutukseen. Opiskelijatutorit koulutetaan tehtävään ja tutortoiminnasta saa opintosuorituksia omiin opintoihin. 

Tutor-opiskelija

 • on opiskelija, joka on käynyt tutor-koulutuksen
 • osallistuu uuden opiskelijan perehdyttämiseen oppilaitoksen käytäntöihin ja auttaa pääsemään alkuun uudessa ympäristössä
 • ohjaa koulutukseen tutustujia, toimii apuna oppilaitoksen esittelyissä ja kertoo alalla opiskelusta
 • ohjaa opiskelijaa tarvittaessa vapaa-aikaan liittyvissä seikoissa.  

Alumnitoiminta

Oletko valmistunut tai valmistumassa WinNovasta? 
Liity maksuttomasti WinNovan alumniksi ja saat kivoja etuja ja yhteyden opiskelukavereihin.

Mitä alumnitoiminta on?

Alumnitoiminta antaa WinNovasta valmistuneelle tai valmistumassa olevalle mahdollisuuden säilyttää yhteyden omaan oppilaitokseensa ja opiskelukavereihin.  Alumnina pysyt ajan tasalla oman alasi muutoksista ja koulutuksista, saat kutsuja tapahtumiin ja verkostoidut. Alumnitoiminta lähentää työelämää ja opiskelua, se on yksi tapa vahvistaa koulutuksen ja työelämän yhteistyötä.

Miksi WinNovan alumniksi?

Liittymällä WinNovan alumniksi

 • pysyt ajan tasalla WinNovan palveluista ja kuulet ensimmäisenä valmistuneille tarjottavista eduista (uutiskirje 2 krt/vuosi)
 • saat kutsuja tapahtumiimme ja verkostoidut
 • voit ryhtyä nykyisten opiskelijoiden mentoriksi, kertoa oman uratarinasi tai esim. tarjota opiskelijoille vierailumahdollisuutta työpaikallesi
 • voit edistää työpaikkasi ja WinNovan välistä yhteistyötä

Kaikki oppivat toisiltaan – tarvitsemme juuri sinut mukaan!

Miten alumniksi?

Alumnitoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Siitä ei peritä jäsenmaksua, eikä se sido sinua mihinkään. Mukaan pääset täyttämällä verkkolomakkeen (Rekisteröidy alumniksi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)).

Tervetuloa WinNovan alumnipolulle!